Skip to main content
person smiling with Ipad in hands

De staat van de digitale transformatie in de publieke sector

van  augustus 15, 2022 | 4 min leestijd

Vijf belangrijke bevindingen over transformatie-uitdagingen en kansen voor innovatie

Het gordijn van de backoffice gaat open

Overal ter wereld blonk de publieke sector uit in het leveren van een breed scala aan diensten met krappe budgetten en onder snel veranderende omstandigheden. Teams moesten in een oogwenk aan de stijgende vraag voldoen, flexibele werkmethoden ontwikkelen en op afstand gaan werken.

Vaak waren het de technische snufjes en de eerstelijnsdiensten die alle innovatie en lof kregen toegezwaaid. Nu is het tijd dat de backoffice-teams en hun digitale transformatie in de schijnwerpers komen te staan.

In samenwerking met onderzoekers van Vanson Bourne hebben we een wereldwijd onderzoek naar digitale transformatie in de publieke sector opgezet, waarin de uitdagingen en successen van de backoffice-innovatie worden verkend. Dit jaar verschijnt de eerste editie van het State of the Digital Nation-rapport waarvan er de komende jaren hopelijk nog vele zullen volgen.

Het onderzoek biedt diepgaande inzichten die waardevol zijn voor financiële, HR-, IT- en operationele professionals wanneer zij beslissingen nemen die impact zullen hebben op 2022 en daarna.

Omdat de afgelopen twee jaar ons allen hebben laten zien dat veranderingen extreem snel en onvoorspelbaar kunnen zijn, zijn we van plan om van de State of the Digital Nation een terugkerende reeks te maken. We zullen het onderzoek vanaf nu elk jaar herhalen om jou en jouw organisatie te helpen inzicht te krijgen in het verschuivende landschap van de publieke sector en de toepassing van technologie.

Verkenning van vier hoofdgebieden van transformatie in de publieke sector

Ons onderzoek is onderverdeeld in vier hoofdonderzoeksgebieden: de uitdagingen van transformatie; de drang naar kostenreductie; het fundamentele belang van mensen (en wat organisaties doen om ervoor te zorgen dat ze voor hen zorgen) en "wanneer is het goed?" in de vorm van een wensenlijst van technologische mogelijkheden.

De uitdaging van transformatie

Bijna alle respondenten in de enquête (96%) gaven aan in zekere mate te worstelen met de realiteit van verandering, met name de zeer versnelde verandering van de afgelopen twee jaar. Of dat nu is in de vorm van weerstand van leiderschapsteams of personeel, een gebrek aan flexibiliteit in back-office software, een gebrek aan vaardigheden, een onvermogen om goed te plannen voor verandering, of een gebrek aan interne afstemming.

Er zijn ook aanzienlijke verschillen in de regio’s met betrekking tot de hindernissen waar men mee te maken krijgt. In Australië bijvoorbeeld is de weerstand van leidinggevenden tegen verandering aanzienlijk groter (78%) dan wereldwijd (56%).

De drang naar kostenreductie

Plotselinge veranderingen in de financiering in de afgelopen 2 jaar hebben 95% van onze respondenten ertoe gebracht te zoeken naar mogelijkheden om kosten te besparen. Meestal door te snijden in de dienstverlening.

De meest volwassen organisaties beginnen echter te ontdekken dat hun meer radicale benaderingen van kostenbesparingen (van ontslagen tot het verkopen van onroerend goed) in feite kunnen worden gecompenseerd door de snelheid van digitale transformatie te versnellen om een grotere efficiëntie in de back-office te bereiken waardoor essentiële middelen vrijkomen.

De mensenvraag

Een van onze belangrijkste vragen draait om mensen en de radicale veranderingen die zich voordoen in de HR-omgeving van de publieke sector. Hoewel veel organisaties op zoek zijn naar kostenbesparingen door het personeelsbestand in te krimpen, zien we ook een grote kans ontstaan in de vorm van veranderingen in werkstijlen. Met telewerken en hybride werken worden de beschikbare talentpools drastisch uitgebreid door het wegnemen van geografische barrières. Dit betekent niet alleen dat meer organisaties toegang zullen hebben tot personeel met de juiste vaardigheden, maar ook dat ze beter in staat zullen zijn om over de grenzen van hun organisatie heen met elkaar te communiceren en samen te werken.

Hoe "goed" eruitziet

Hoewel het voor organisaties soms moeilijk is, hebben professionals een duidelijk beeld van hoe digitale transformatie er op hun werkplek uit zou moeten zien.

De respondenten werd gevraagd wat zij als prioriteit zouden stellen als zij hun back-officeprocessen van de grond af aan zouden mogen herontwerpen. Ze antwoordden met vier belangrijke resultaten die hun transformatieprojecten in een ideale wereld zouden moeten opleveren.

Weten welke dat zijn? Download dan hier de volledige whitepaper.