Skip to main content

Waarom blijft digitale transformatie in de publieke sector achter?

van  november 10, 2023 | 4 min leestijd

Ons meest recente onderzoek onder publieke sector organisaties ‘State of Digital Nation 2023’ onthult een zorgwekkende trend: digitale transformatie vertraagt geleidelijk in de publieke sector over de hele wereld, met strategieën die nog steeds ongeveer 2-3 jaar in beslag nemen om te voltooien. Maar er zijn nog steeds enkele positieve aspecten, met name wat betreft het toenemende vertrouwen, vooral wat betreft de voltooiingstermijnen voor transformaties van de backoffice. 

In dit artikel zullen we zowel de wereldwijde trends als enkele van hun belangrijkste drijfveren verkennen.

Digitale transformatie in de publieke sector stagneert 

Onderzochte organisaties in de publieke sector zijn minder geneigd te melden dat ze een volledig geïmplementeerde digitale transformatiestrategie hebben in vergelijking met het onderzoek in 2021. Meer organisaties vallen nu in het segment van gedeeltelijk geïmplementeerd of minimaal geïmplementeerd.  

Dit begint precies te laten zien wat de impact zou kunnen zijn voor organisaties die kostenbesparingen moeten realiseren of prioriteiten moeten verleggen: digitale transformatie vertraagt, en neemt misschien wel een achterbank. Aan de andere kant zou betoogd kunnen worden dat digitale transformatie tijdens de pandemie versneld is gegaan, en dat dit nu natuurlijk weer terugkeert naar het gemiddelde na de pandemie.  

Van alle drie respondenttypes (IT, HR en financiën) zijn het de IT-besluitvormers die het minst optimistisch zijn over het succes van de transformatie. Aangezien zij waarschijnlijk de groep zijn die de digitale transformatiestrategie zal implementeren, is het waarschijnlijk dat dit gemiddelde gebaseerd is op de realiteit, terwijl voor financiële en HR-besluitvormers dit gemiddelde gebaseerd is op verwachting. IT, Financiën en HR zouden moeten communiceren over onderwerpen als digitale transformatie, om ervoor te zorgen dat de verwachtingen op elkaar zijn afgestemd en eventuele wrijving over dit onderwerp beperkt blijft.  

Gedetailleerde voortgang van de digitale transformatie in de publieke sector 

Digitale transformatie is vertraagd in vergelijking met 2021, met een afname van 8% in volledig geïmplementeerde strategieën en een stijging van 9% in minimaal geïmplementeerde transformaties.  

De meerderheid van de respondenten zegt dat het 2-3 jaar zal duren voordat hun transformatiestrategie is voltooid. Dit is min of meer wat ze twee jaar geleden zeiden, wat aangeeft dat de voortgangssnelheid aanzienlijk is vertraagd.  

De vooruitzichten variëren nogal tussen verschillende regio's. Zweden heeft het grootste aantal respondenten (58%) die zeggen dat hun transformatie-initiatieven 2-3 jaar in beslag zullen nemen. Ondertussen is Canada veel optimistischer, met de meerderheid die beweert dat ze de klus kunnen klaren in slechts 12-18 maanden. Het Verenigd Koninkrijk zit tussen deze extremen, waarbij 32% zegt dat het 18-24 maanden zal duren, en Nederland is het meest optimistisch, met 6% van de organisaties in Nederland die er vertrouwen in hebben dat ze hun digitale transformatie binnen het komende jaar zullen voltooien.  

 

Het vertrouwen neemt toe in specifieke gebieden  

Ondanks de vertraging is er meer vertrouwen dat projecten voor de transformatie van de backoffice op tijd en binnen het budget zullen worden opgeleverd.  

Al met al is er een toename van 10% in het vertrouwen dat projecten voor de transformatie van de backoffice op tijd zullen worden opgeleverd, en een boost van 3% in het vertrouwen dat projecten binnen het budget zullen worden opgeleverd. Dit komt waarschijnlijk omdat verouderde backoffice-systemen door 32% van de respondenten worden genoemd als een belangrijk obstakel voor het succes van transformatieprojecten als geheel, waarbij organisaties beseffen dat dit een cruciaal gebied is om goed te krijgen om succes te waarborgen. 

HR-managers (63%) hebben meer vertrouwen dat projecten voor de transformatie van de backoffice op tijd worden opgeleverd in vergelijking met Finance (48%) en IT (45%). Maar interessant genoeg heeft Finance (55%) veel meer vertrouwen dat projecten binnen het budget worden opgeleverd in vergelijking met HR (41%) en IT (35%). Finance (55%) zijn ook zelfverzekerder over het bereiken van interoperabiliteitsniveau in vergelijking met HR (44%) en IT (37%). Het is moeilijk te zeggen of dit te maken heeft met wensdenken, of dat Finance zich bewust zijn van iets waar hun collega's zich niet van bewust zijn.  

Maar waarom?  

Het rapport geeft veel redenen voor de vertraging, maar drie kwesties vallen wereldwijd op:  

1. Veranderende prioriteiten. Met krimpende budgetten en onvoorspelbare omstandigheden was het een moeilijke tijd voor organisaties die een coherente transformatiestrategie proberen te volgen. De noodzaak om snel te reageren op veranderingen in het operationele landschap zet veel van de publieke sector op achterstand, zelfs wanneer het uitstellen van transformatie hun vermogen om effectief op deze omstandigheden te reageren verzwakt.  

2. Weerstand tegen verandering. Zowel het management als medewerkers vertonen aanzienlijke weerstand tegen verandering, waarbij 32% van de enquêterespondenten elk aspect benadrukt. Waarschijnlijk is dit gedeeltelijk te wijten aan een gebrek aan afstemming en gedeeltelijk aan het feit dat digitale transformatie wordt gezien als nog een obstakel, uitdaging of onzekerheid bovenop een al moeilijke werkomgeving.  

3. Onbuigzame backoffice-systemen. Ironisch genoeg kan hetzelfde wat digitale transformatie is ontworpen om aan te pakken, het moeilijker maken om te bereiken. Als je nog steeds je financiële, HR en operationele taken verwerkt via Excel-spreadsheets in verschillende losgekoppelde systemen, zal het bijna onmogelijk zijn om initiatieven voor burgergerichte transformatie te implementeren. 

 Deze drie factoren wijzen op een duidelijke koers voor publieke sector organisaties die de hobbel willen overwinnen: begin met het prioriteren van de backoffice om workflows te rationaliseren, lasten voor uw medewerkers te verlichten en de organisatie te begeleiden door de reis van digitale transformatie zonder dat het slechts nog een zorg erbovenop wordt. 

Meer informatie?  

Lees hier het volledige rapport over de State of Digital Nation 2023 voor een volledige beoordeling van alles wat in dit artikel wordt besproken - en om meer te leren over hoe andere publieke sector organisaties hun eigen uitdagingen op het gebied van digitale transformatie interpreteren en erop reageren. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte