Unit4

Unit4 VerzuimSignaal

Waar mensen werken, ontstaat verzuim. Unit4 VerzuimSignaal helpt meer dan 200.000 gebruikers bij het begeleiden van ruim 2 miljoen werkende Nederlanders. Hiermee is VerzuimSignaal de grootste (front-office) verzuimapplicatie voor actief verzuimbeheer.

VerzuimSignaal voorziet in al uw behoeften met betrekking tot arbo- en verzuimvraagstukken:

 • Werkt overal, op elk apparaat
  Waar u ook bent, via internet heeft u altijd toegang tot de meest recente versie van Unit4 VerzuimSignaal. Of u nu gebruik maakt van een computer, laptop of tablet en met welke browser u ook werkt. En met de VerzuimSignaal App kunt u via uw smartphone of tablet werknemers ziek- en hersteld melden en openstaande dossiers en taken raadplegen.

 

 • Innovatie
  Door continue ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten bent u verzekerd van de beste ondersteuning bij uw verzuimmanagement. Denk bijvoorbeeld aan de chatmodule waarmee u gemakkelijk overlegt met uw collega’s, het dynamische taakbeheer waarmee u taken naadloos op elkaar laat aansluiten of het versturen van gepersonaliseerde herinneringen.
 • Uw gegevens optimaal beveiligd
  Databeveiliging is van het grootste belang bij een online verzuimapplicatie zoals VerzuimSignaal. Onze ISO 27001 certificering laat zien dat VerzuimSignaal voldoet aan strenge eisen op het gebied van informatiebeveiliging. De beveiliging van het verzuimsysteem en uw persoons- en verzuimgegevens zijn hiermee gewaarborgd.

 

 • Data exchange koppelt u met (bijna) alle pakketten
  Door gegevens op één locatie te registreren en uit te wisselen via koppelingen, richt u het verzuimproces nog efficiënter in. We hebben onder meer koppelingen gerealiseerd met Unit4 Personeel & Salaris, Unit4 Cura, Emis Beaufort, AFAS en SAP. U kunt ook aansluiten op een aantal standaardkoppelingen met externe partijen, zoals grote arbodiensten, UWV (Digi- ZSM) en verzekeraars/volmachten (ERD).

Nieuwe functionaliteiten

Werknemersportaal

Geef jouw werknemer inzicht in alle relevante informatie over zijn of haar verzuim.

Lees de Factsheet

VerzuimConnect

Maak zelf koppelingen tussen Unit4 VerzuimSignaal en andere softwareoplossingen voor HR- en/of personeelsadministratie

Lees de Factsheet

Ervaringen van klanten

 • "VerzuimSignaal is het mooiste product op het gebied van verzuimbeheersing, -begeleiding en het vroeg signaleren van preventieve mogelijkheden"

  Gerrit-Jan van de Meent, directeur Preventix

  Lees het hele verhaal

 • "De communicatie met klanten gaat met behulp van VerzuimSignaal snel en makkelijk. Daar heb ik sinds het begin al profijt van gehad."

  Ron Van Berlo, mede-eigenaar/directeur van regionale arbodienst Werk-Vitaal

  Lees het hele verhaal

 • "De kracht van het programma zit in het bewaken van het hele traject door middel van taken die op gezette tijden naar boven komen."

  directeur, Stimulanz

  Lees het hele verhaal

 • "De software is zo gebruiksvriendelijk, zelfs een kleuter kan er ziek- en herstelmeldingen mee doen. Door deze gebruiksvriendelijkheid helpt VerzuimSignaal het verzuim inzichtelijk te maken."

  Adviseur Gezondheidsmanagement, Achmea

 • "VerzuimSignaal werkt goed, informatie-uitwisseling tussen de systemen gaat soepel en onze medewerkers ervaren een prima gebruiksgemak. Uitzendkrachten kunnen zich ziekof hersteld melden via hun persoonlijke online omgeving MijnRandstad.nl, die ook is gekoppeld met VerzuimSignaal."

  projectmanager, I-bridge

 • "Het pakket uitbouwen met wensen van onze klanten, een continu proces, is heel belangrijk. Onze ideeën over het systeem worden snel omgezet in goede nieuwe functionaliteiten."

  Hoofd ICT, ARGO Advies

 • "Wij garanderen klanten een verzuimpercentage van maximaal 3 procent. Hiervoor zetten we onze zelf ontworpen methode Oplossingsgericht Verzuimmanagement® in, waarin Unit4 VerzuimSignaal een belangrijke schakel is."

  Marleen Teunis, Van Campen Consulting

  Lees de business case

Voor werkgevers

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemers. U moet dan ook grip hebben op alle facetten van het verzuimproces. VerzuimSignaal is een gebruiksvriendelijke online applicatie die integraal verzuimmanagement binnen uw organisatie ondersteunt.

VerzuimSignaal biedt u volledig inzicht in het verzuim binnen uw organisatie, bewaking van wet- en regelgeving en waterdichte dossiervorming. Zo beschikt u over alle ingrediënten om verzuim op een professionele en adequate wijze te beheersen én te reduceren!

Proactieve bewaking van wet- en regelgeving

 • Optimale ondersteuning bij actuele wet- en regelgeving zoals WVP, WIA/WGA, zwangerschap, adoptie, orgaandonatie en BeZaVa
 • Automatische koppeling van ziekmelding aan de juiste wetgeving en bijbehorende taken
 • Eigen verzuimbeleid en protocollen volledig te integreren
 • Een systeem dat met u meedenkt door u tijdig te signaleren wanneer u een taak dient uit te voeren
 • Toegang tot actuele UWV documenten met handige invulwizard
 

Effectieve communicatie tussen alle partijen

 • Uploaden en uitwisselen van notities en documenten via het verzuimdossier
 • Op elk gewenst moment persoonlijk overleg via de chatmodule
 • Informeren van externe partijen met behulp van automatische e-mailmeldingen
 • E-mail versturen vanuit een dossier met de e-mailmodule
 • Met een druk op de knop de juiste specialist inschakelen via de Planningsagenda
 • Gespreks- en beslisondersteuning met de module Triage Expert
 • Tijdig de regie in handen nemen door het opstellen van een preventief dossier

Automatische gegevensuitwisseling

 • Verzenden en ontvangen van bedrijfs-, werknemer-, verzuim-, gebruiker- en facturatiegegevens
 • Inloggen vanaf uw eigen platform of intranet (Single Sign On)
 • Digitaal aanleveren van verzuimmeldingen bij UWV via Digi-ZSM

Uitgebreide stuurinformatie

 • Uw verzuimaanpak continu afstemmen op de actuele situatie met uitgebreide verzuimstatistieken en -rapportages
 • Uw schadelast inzichtelijk met behulp van de schadelastrapportage
 • Periodieke verzending van een verzuimrapport naar uw verzekeraar

Voor dienstverleners

Als arbodienst ondersteunt u werkgevers bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. Samen met een team van verzuimspecialisten als casemanager, arbeidsdeskundige en bedrijfsarts vormt u de onafhankelijke schakel tussen werkgever en werknemer. Een optimale afstemming tussen alle betrokken partijen is van wezenlijk belang bij een spoedige en verantwoorde reductie van verzuim.

VerzuimSignaal is een flexibele online applicatie die uw verzuimdienstverlening volledig ondersteunt, beheert en bewaakt. Naast volledige integratie van wet- en regelgeving en waterdichte dossiervorming bent u zeker van sluitend contractbeheer, een heldere taakverdeling en optimale inzet van specialisten via de geïntegreerde planningsagenda. En alles optimaal inzichtelijk middels statistieken en rapportages. U wilt uw klant ontzorgen, wij ontzorgen u!

Proactieve bewaking van wetgeving én arbodienstverlening

 • Optimale ondersteuning bij actuele wet- en regelgeving zoals WVP, WIA/WGA, zwangerschap, adoptie, orgaandonatie en BeZaVa
 • Arbodienstverlening gemakkelijk vast te leggen met de contractenmodule en volledig te integreren
 • Werkgever en dienstverlener delen 1 systeem, maar met eigen rollen, taken en verantwoordelijkheden
 • Automatische koppeling van ziekmelding aan de juiste wetgeving en bijbehorende taken
 • Een systeem dat met u meedenkt door u tijdig te signaleren wanneer u een taak dient uit te voeren
 • Toegang tot actuele UWV documenten met handige invulwizard
 • Interventies te registreren met de interventiemodule
 

Effectieve communicatie tussen alle partijen

 • Uploaden en uitwisselen van notities en documenten via het verzuimdossier
 • Op elk gewenst moment persoonlijk overleg via de chatmodule
 • Informeren van externe partijen met behulp van automatische e-mailmeldingen
 • E-mail versturen vanuit een dossier met de e-mailmodule
 • Met een druk op de knop de juiste specialist inschakelen via de Planningsagenda
 • Gespreks- en beslisondersteuning met de module Triage Expert
 • Tijdig de regie in handen nemen door het opstellen van een preventief dossier

Automatische gegevensuitwisseling

 • Gegevens te koppelen met uw eigen backofficesysteem en dat van uw klant (bedrijfs-, werknemer-, verzuim-, gebruiker- en facturatiegegevens)
 • Inloggen vanaf uw eigen website
 • Digitaal aanleveren van verzuimmeldingen bij UWV via Digi-ZSM

Uitgebreide stuurinformatie

 • Uw verzuimaanpak continu afstemmen op de actuele situatie met uitgebreide verzuimstatistieken en -rapportages
 • Uw verrichtingen overzichtelijk in een rapportage en direct te factureren met de facturatiemodule
 • Periodieke verzending van een verzuimrapport naar de verzekeraars

Voor verzekeraars

Als verzekeraar of volmachtkantoor, kent u als geen ander het belang van schadelastbeheersing. Hierbij draait het niet enkel om de directe verzuimkosten, maar ook om bijkomende kosten van interventies en de lasten van administratieve afhandeling. Het is van groot belang dat u het gehele verzuimmanagement proces zo efficiënt mogelijk inricht zonder daarbij concessies te doen aan klantvriendelijkheid.

VerzuimSignaal ondersteunt u hierin als geen ander: één online klantportaal waarin werkgevers hun verzuim kunnen registreren en van waaruit automatische doormelding plaatsvindt naar arbodiensten, re-integratiespecialist en uiteraard uw eigen backofficesysteem. Klantvriendelijk én efficiënt!

Biedt uw klant grip op verzuim

 • Altijd en overal werknemers ziek en hersteld melden
 • Verzuimmeldingen worden automatisch aan de juiste wetgeving en taken gekoppeld
 • Optimaal inzicht door opbouw van een compleet en digitaal verzuimdossier 
 • Aanvullende functionaliteiten modulair beschikbaar te stellen
 • Interventies te registreren met de interventiemodule
 

Automatische gegevensuitwisseling

 • Automatische gegevensuitwisseling mogelijk met uw backofficesysteem voor schadeuitkering
 • Automatische doormelding van verzuim mogelijk naar arbodienst of re-integratiebedrijf
 • Inloggen vanaf uw eigen website

Uitgebreide stuurinformatie

 • Actuele polisregistratie (conventioneel / stop-loss) gekoppeld aan de rapportages
 • Optimale stuurinformatie met de rapportages Reservering, Schadelast, Naverrekening en Prolongatie
 • Detectie van vangnetmeldingen

Download de whitepaper

Belangrijkste functionaliteit

Workflow
Uw medewerkers weten precies Wie, Wat Wanneer moet uitvoeren. Alle taken zijn dynamisch en sluiten dus altijd naadloos aan op de actuele verzuimstatus.

UWV documenten
In VerzuimSignaal zijn alle UWV documenten opgenomen. Of u stuurt de gegevens automatisch naar het UWV via Digi-ZSM!

Medisch dossier
Privacy is optimaal gewaarborgd via het volledig gescheiden medisch dossier dat alleen toegankelijk is voor specialisten met een BIG-registratie. VerzuimSignaal2 is direct gekoppeld aan het BIG-register.

Signalen
Wij denken altijd met u mee door u pro-actief te signaleren bij overschrijding van de door u ingestelde verzuimnormen. Ook een nieuwe verzuimregistratie, openstaande taken of een jubileum maken onderdeel uit van de ruim 80 in te stellen signalen.

Dashboard
In één oogopslag de verzuimstatus, openstaande taken, notities of dossiers in beeld. Liever nieuwsberichten of het weer? U kunt met behulp van de vele gadgets zelf uw persoonlijke dashboard samenstellen.

Planningsagenda
VerzuimSignaal kent een geïntegreerde planningsagenda met daarin de beschikbaarheden van uw specialisten. Makkelijk inplannen en direct de uitnodiging versturen.

Messenger
Op elk gewenst moment persoonlijk overleg met VerzuimSignaal Messenger, direct vanuit het verzuimdossier.

Statistieken
Met één druk op de knop genereert u een uitgebreid overzicht met alle basisstatistieken over uw organisatie, werknemers en verzuim.

Rapportages
Benchmarking, Verzuimanalyse, Schadelast rapport of Caseload overzicht; alle stuurinformatie beschikbaar via 25 voorgedefinieerde en uitgebreide rapportages. Te exporteren naar Word, Excel of PDF.

Haal het optimale uit uw software

Bij de implementatie van VerzuimSignaal wilt u er zeker van zijn dat u uw doelstellingen realiseert. Nu en in de toekomst. U wilt dat de software u vele jaren ondersteunt, meegroeit met uw organisatie en aansluit op uw processen. Hiervoor dienen uw HR-organisatie, managers en medewerkers het meest optimale uit de software te blijven halen. Onze Premium Service Packs helpen u daarbij.

Rapportage & Analyse

Behoefte aan diepgaande analyses en rapportages? Dan is Unit4 VerzuimSignaal Rapportage & Analyse iets voor u! 

Met deze krachtige webapplicatie maakt u in een handomdraai elke gewenste analyse op basis van de informatie in Unit4 VerzuimSignaal. U kunt al uw gegevens vanuit iedere gewenste invalshoek bekijken en verschillende invalshoeken combineren. U maakt eenvoudig zelf overzichtelijke dashboards, specifieke views en rapporten aan. 

Consultancy

Wilt u uw software optimaal benutten en zo efficienter werken? Of wilt u ondersteuning bij het verbeteren van de inzet van VerzuimSignaal of Personeel & Salaris in uw organisatie, dan kunnen onze Consultants u helpen. Geinteresseerd? Vraag dan hieronder om de inzet van onze consultants.