HR-system och lönehanteringssystem | Unit4

HR-system och talanghantering

Höj förväntningarna på vad Human Capital Management (HCM) kan göra för er och era medarbetare. Unit4:s lösningar är utformade för att ge en överlägsen användarupplevelse inom hela organisationen.

Stötta era medarbetare

Unit4 HCM är individanpassad och ger klara och tydliga insikter för bättre beslut. Lösningen levererar värde på kort tid – allt med en suverän användarupplevelse.

 • Icon - projector screen with green head and shoulders silhouett of a person in the middle

  Engagera, förena och möjliggör

  Gör coachande samtal mer fokuserade och personliga.

 • Icon - outline of a targetting crosshair with a green arrow in the middle

  Rationalisera, automatisera och fokusera

  Frigör era medarbetares tid till mer meningsfullt arbete.

 • Icon - outline of a desk calendar page with grid of green squares in the middle

  Förstå, planera och agera

  Få ökad insikt för att få ut det bästa av er kompetens.

Unit4 Human Capital Management

Unit4 HCM gör det möjligt för er att engagera, stödja och inspirera era medarbetare genom en sömlös sammansättning av våra avancerade lösningar för lön, HR och performance management. Det är enkelt att integrera med andra viktiga systemapplikationer från tredje part.

Lönehantering

 • Arbeta utifrån samma information för HR-, löne- och ekonomiavdelningen, vilket ger bättre noggrannhet och mindre dubblering.
 • Rationalisera och automatisera processer så att personalen endast ingriper när det behövs – vilket frigör värdefull tid för teamen till att fokusera på viktigare arbeten.
Screenshot of the Payroll Management module in Unit4 Human Capital Management

HR Management

 • Se och hantera hela processen från anställning till pension för medarbetarna med en central kontrollfunktion och databas.
 • Hjälp HR-team att få mer tid till strategiskt arbete med hjälp av intelligenta arbetsflöden och självbetjäning för medarbetare – minska de manuella processerna, dubbleringarna och mänskliga misstagen.
 • Förbättra tid-, närvaro- och frånvarohanteringen – gör det enklare för medarbetare att begära ledighet och visa frånvaro.
Screenshot of the HR Management module in Unit4 Human Capital Management

Performance Management

 • Be om och ge både intern och extern feedback, slå samman den och använd den under hela processen.
 • Förtydliga företagsstrategin med transparenta mål och anpassa dem till varje persons mål.
 • Hantera lärorika samtal från anställningsintervjuer till performance review.
 • Upptäck högpresterande medarbetare och fatta sunda strategiska beslut med datainsamling och analyser.
Screenshot of the Talent Management module in Unit4 Human Capital Management

Medarbetarengagemang

 • Identifiera möjligheter och upptäck problem genom att skicka ut miniundersökningar om läget i er organisation.
 • Spåra enkelt information om engagemang och identifiera trender inom hela organisationen eller mot olika demografiska attribut med hjälp av heatmaps.
Screenshot of Employee engagement Module in Unit4 Human Capital Management

Kompetensutveckling

 • Sträva efter certifierad, kostnadseffektiv jobb- och produktkunskap med en användarvänlig kunskapsplattform.
 • Skapa och hantera anpassade kurser för att dela kunskap mer effektivt.
 • Stötta online- och offlineutbildning samt olika inlärningsmetoder.
 • Identifiera varje persons prestationer med enkel hantering av certifieringar.
Screenshot of Learning Management module in Unit4 Human Capital Management

Personalplanering och analyser

 • Fatta välinformerade beslut baserade om medarbetarna, inklusive om placering.
 • Använd enkelt data från era ERP- och HCM-system inom hela organisationen.
 • Utnyttja ändamålsenliga analyser för organisationer som sätter medarbetaren i centrum för att informera era beslut, så att ni alltid har rätt personer som gör rätt saker för att driva organisationen framåt.
Screenshot of the People Planning and Analytics module in Unit4 Human Capital Management

Attrahera, välj och anställ den bästa kompetensen

 • Få en kandidatupplevelse i världsklass som låter er nå, engagera och få kontakt med efterfrågad kompetens var den än är.
 • Upplev robust uppföljning av kandidater, kompletterad med samarbetsverktyg som driver engagemang hos rekryteringschefer.
 • Leverera en sömlös resa för nyanställda och rekryterare med digital erbjudandehantering och rapportering.
Image of young man - smiling and with arms folded

Skapa ett bättre sätt att arbeta

Unit4:s plattform för software-as-a-service tillhandahåller intelligenta företagsapplikationer. Era medarbetare erbjuds flexibilitet och frihet att få vad de behöver, hur, när och var de behöver det.

 • Anpassa er snabbt till förändringar med enkelt konfigurerbara verktyg.

 • Få smartare arbetsflöden genom att automatisera enkla administrativa uppgifter.

 • Interagera med era system via en digital assistent med naturligt språk för att snabbt hantera rutinuppgifter. Optimera beslutsfattande och styrning med större synlighet och förenklad efterlevnad.

LGSS video interview - image of rooftops to illustrate local area

Kundberättelse: LGSS

ERP i molnet hjälper en av Storbritanniens största shared service-verksamhet inom den offentliga sektorn att öka medborgartjänsterna i frontlinjen.

Används över hela världen av organisationer som arbetar med människor

lgss logo City of Port Coquitlam logo Keyrus logo

Trender för medarbetarengagemang

Våra experter inom Unit4 Talent management har undersökt vad som påverkar medarbetarengagemang, vad som fungerar och vilka som prioriterar det högst.

Letar du efter en av våra övriga Unit4-lösningar?

Några av våra produktnamn har gjorts om på senare tid:

 • Unit4 ERP (Enterprise Resource Planning, ERP) är det nya namnet för Unit4 Business World, som också var känd under många år som Unit4 Agresso.

 • Unit4 Financial Planning & Analysis (FP&A) är det nya namnet för Unit4 Prevero.

Vad innebär "People Experience" för dig?

Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink