Unit4

Därför Unit4

 • Snabb översikt

  Unit4 Property Management är specialanpassat  för de olika processer fastighetsbolag möter inom området hyresgästhantering och avtalsadministration. I Unit4 Property Management är kunden i mittpunkten. Kunden kan vara en hyresgäst, en bostadsrättsinnehavare eller en förvaltningskund.

  Unit4 Property Management vänder sig till:

  • Fastighetsbolag med kommersiella lokaler
  • Privata fastighetsbolag med bostäder
  • Fastighetsförvaltande organisationer

  Ladda ner broschyren

 • En bättre lösning

  The solution provides important clarity and control, while providing functionality is key areas:

  • The smooth lease agreement administration means tenants receive the correct invoice and reduces the chance of debt.
  • You can´t miss a retrospective invoice as everything is organized to a specified date.
  • The solution provides effective management of the whole process, from termination to new agreement in one workflow.
  • Keep control over lease termination dates or when you have promised further information for customers within a specific time.
  • Follow up all activities and keep in contact with your customers, reducing the chances missing important deadlines and decisions.

  Ladda ner broschyren

 • Molnet i din takt

  Med Unit4:s unika koncept Molnet i din takt kan du och ditt team fritt flytta data och arbetsytor mellan privata och pubilka moln samt lokalbaserade servrar.

  På det sättet uppnår du optimal frihet, effektivitet, säkerhet och regeluppfyllnad eftersom du kontrollerar exakt vad som placeras i molnet och när.

  Detta är styrkan i Business World On! Molnet i din takt. Våra lösningar har samma funktionalitet oavsett hur och var du kör dem.

   

  Läs mer om Molnet i din takt

  Unit4 Molnet i din takt

Erfarenheter

 • “Unit4:s lösning är betydligt modernare och mer framtidsorienterad jämfört med våra tidigare system. Applikationerna erbjuder en helt annan och mycket bättre användarupplevelse, och hyresadministratören får ett starkare stöd i det dagliga arbetet.”

  - Castellum

 • “Vi ser vår relation med Unit4 som ett strategiskt samarbete och oavsett vart vår strategi leder oss kommer Unit4:s lösning att vara en kärnlösning i alla förändringar som vi gör.”

  - Maintenance Manager, Finance, Coor Service Management

  Läs hela berättelsen

 • "Nyckeltalsrapporterna har ytterligare stärkt affärsnyttan av koncernrapporteringen. Nu kan vi snabbt få fram rapporter och nyckeltal som budget- och prognosavvikelser på olika aggregerade nivåer, ända ned till varje enskild fastighet.”

  - Group Controller, AB Sagax

  Läs hela berättelsen

Framgångsfaktorer

Uthyrning

Unit4 Property Management hjälper dig att hantera hela uthyrningsprocessen, från att publicera lediga objekt till att matcha denna mot en lämplig hyresgäst. Lösningen hanterar såväl bostäder som lokaler och parkering och är en del av hyressystemet.

Lösningen hanterar följande processtöd:
• Bild och texthantering för att  beskriva fastigheten, dess uthyrningsområde samt det specifika objektet
• Utskick av prospekts eller publicering till extern marknadsplats eller till en portal.
• "Lediga objekt" skärmbild för enkel sökning efter lediga objekt eller efter matchande intressenter till ett ledigt objekt
• Anmälan av intresse för lediga objekt utifrån önskade kriterier
• Prenumeration mot olika intressen gör att den sökande får meddelande när det finns ett ledigt objekt som matchar valda kriterier
• Uthyrningsärende i vilket handläggaren väljer sökande, skickar erbjudanden och väljer slutkandidat

 

Teknisk förvaltning

Funktioner för fastighetsförvaltning i lösningen omfattar den tekniska sidan av en fastighet. Planering är ofta mycket detaljerad, att fastställa exakt vad som behöver göras och när.
Lösningen hanterar följande processtöd:
• Löpande återkommande skötsel och driftåtgärder
• Besiktningar såsom avflyttningsbesiktning och myndighetsbesiktningar
• Felavhjälpande åtgärder
• Planering av resursbemanning och jobb i fastigheterna
• Fakturering av utförda arbeten i form av tid och utlägg

Hyresadministration

Unit4 Property Management effektiviserar avtalsprocess- och administration kring hyresavtal. Genom att hyresnivån fastställs i lösningen faktureras hyresgästerna korrekt. Lösningen omfattar hela processen att ingå ett avtal med en ny eller befintlig hyresgäst, inklusive:
• Att skapa ett hyreskontrakt från blankettmallar
• Beräkning av hyran t ex utifrån index, omsättning, %, kvm
• Omförhandlingar och hyresändringar
• Avisering och uppsägning av hyresavtal

Portföljförvaltning

Lösningen gör det möjligt att strategiskt planera, genomföra och följa upp din fastighetsportfölj, avseende:
• Värderingar
• Anläggningsredovisning
• Köp och säljtransaktioner
• Konsolideringar och likviditetsplanering

 

En komplett lösning

Sömlös integration till Unit4 Business World ger dig kraftfull funktionalitet för:

Ekonomi och redovisning

 • Redovisning och bokslut
 • Projektledning och tidsplanering.
 • Orderhantering och inköp.

Strategisk planering

 • Årlig budgetering och prognostisering
 • Projektledning och kapitalförvaltning
 • Kontant hantering
 • Rapportering

Flerföretagshantering

 • Skapa nya kunder för befintligt data
 • Upprätthålla gemensamt data över flera system
 • Hantera stora volymer av kunder i ett enda snabbt arbetsflöde