Skip to main content

Programvarulösningar
för konsultföretags

Administrera strategisk planering, ekonomi, personal och projekt på en enda plattform som stöder din verksamhet.

  Se hur konsultföretag kan bli mer flexibla och ta större marknadsandeler.

  • Vinn fler upphandlingar genom att analysera och förstå er pipeline.
  • Skapa en komplett översikt över den befintliga kompetensen.
  • Utveckla medarbetarna genom en bra bemanningsplan och översikt över kompetenser.
  • Uppnå tillväxt genom stark, integrerad finansiell planering och insikt.

  Lösningar:

  Se hur konsultföretag kan arbeta mer lönsamt.

  • Starta nya projekt med struktur, milstolpar, leveranser och betalningsvillkor.
  • Skapa budgetar för tid, inköp, resor samt interna och externa leverntörer.
  • Hitta de bästa personerna för dina projekt och placera dem där de bäst kan använda sin kompetens.
  • Genomföra riskbedömningar för att identifiera och minska riskerna i projekten.

  Lösningar: 

  Se hur konsultföretag kan säkerställa att kunderna får korrekta fakturor.

  • Hantera fakturering av komplexa globala projekt med möjlighet att skapa fakturor från flera olika juridiska enheter.
  • Se till att faktureringen och betalningen sker effektivt och i tid med en projektbaserad funktion för fakturering og kreditkontroll. 
  • Hantera budgetförändringar för fastprisprojekt med hjälp av korrekta data för att bygga förtroende och transparens.

  Lösningar:

  Se hur konsultföretag kan få kontroll över och optimera projekt.

  • Hantera din projektportfölj med tillgång till individuella arbetsytor för varje projekt.
  • Kontrollera och hantera projektets tidslinje och budget, inklusive tid och kostnader.
  • Hitta och utnyttja resurser i hela projektportföljen.
  • Använd feedback från hela organisationen och fokusera på medarbetarnas engagemang i projekten.

  Lösningar: 

  Se hur konsultföretag kan leverera projekt i tid och inom budget.

  • Spåra nyckeltal för projekt, inklusive beräknad tid till slutförande, arbetat tid och kostnader
  • Driv globala projekt med hjälp av processer som utformats för mycket komplexa projekt.
  • Använd realtidsdata för rapportering för att få en tydligare översikt över intäkter och fakturering.
  • Hantera ändringar under hela projektets livscykel och genomför teamgenomgångar efteråt.

  Lösningar: 

  Se hur konsultföretag kan rekrytera, behålla och utveckla en digitalt utrustad arbetsstyrka

  • Attrahera de best talangarna medmed rätt kompetens för ditt företag.
  • Tilldela rätt resurser till rätt projekt vid rätt tidspunkt baserat på medarbetarnas profiler.
  • Säkerställ en effektiv personalplanering och professionell utveckling av medarbetarna.
  • Implementera en belöningsstrategi med kompensationsplanering, resultatvärderingar och bonussystem.

  Lösningar: 

  Bra för er bransch, Bra för ert företag

  Våra nästa generations molnlösningar är anpassade för att hjälpa konsultföretag
  att minska den administrativa börda för sina team och förbättra den individuella

  Ytterligare resurser

  Molnlösningar för konsultföretag

  Se hur vi kan hjälpa att hantera projektkomplexiteten som följer med ökat distansarbete samtidigt som du byggar upp och upprätthåller stärka kundrelationer.

  Unit4:s modell för professionella tjänster

  Upptäck hur Unit4 hjälper konsultföretag att komma igång dubbelt så snabbt genom effektiv planering, hantering och optimering av personal och kundengagemang, vilket ökar servicekvaliteten och lönsamheten..

  Bild: Översikt av branschmodellen för professionella tjänster

  Våra kunder berättar

  Unit4 hjälper ledare inom professionella tjänster runt om i världen att förnya sig genom affärsförändringar med fokus på personalen.

   Implementering av bästa praxis

   “Vår framgång är beroende av våra medarbetares framgång, vilket är anledningen till att vi har valt en djärv strategi för för vår nästa generations systemarkitektur.”

   Denis Delmaire
   Informationschef på Levio

   Läs mer

   Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet om Levio Consulting

   Global molnlösning

   “Som ett globalt bolag inom affärsrådgivning behövde vi ett modernt verksamhetssystem som kunde uppfylla våra specifika krav på redovisning och fakturering.””

   Gary Richardson
   Vice vd på FTI Consulting

   Läs mer

   Bild: Pressmeddelande om FTI

   Smartare drift och beslutsstöd

   En av världens ledande leverantörer av affärsslösningar automatiserade transaktionerna och införde kontroll- och riskhanteringsfunktioner för att förändra hur beslutsfattandet gick till.

   Ta reda på mer

   Bild: Kinetic IT. Unit4-kundberättelse på en sida

   Betrodd världen över av organisationer för professionella tjänster

   Se hur våra produkter och tjänster hjälper organisationer som din att förändra både hur de gör affärer och hur deras medarbetare upplever sitt arbete.

   Läs mer

   Leende kvinna med knäppta händer höjda som i ett firande

   Låt oss diskutera vad medarbetarupplevelse innebär för dig.

   Begär en personlig systemvisning med en av våra konsulter