Skip to main content

Affärssystem för bygg- och entreprenadföretag

Våra användarvänliga lösningar hjälper er att frigöra tid så att ni kan fokusera på det som är viktigt: att skapa värde för era kunder.

   Prata med vårt team

  Se hur bygg- och entreprenadföretag kan bli mer flexibla och ta fler marknadsandelar.

  • Genom att förstå och analysera er pipeline kan ni lättare vinna anbud
  • Få en komplett överblick över era anställda
  • Bygg arbetsstyrkan med hjälp av en tydlig bemannings- och kompetensplan.
  • Uppnå tillväxt med hjälp av kraftfull integrerad finansiell planering och insikt

   

  Med hjälp av:

  Se hur företag byggföretag kan förbättra lönsamheten.

  • Starta nya projekt med en tydlig arbetsstruktur, milstolpar, delleveranser och faktureringsvillkor på plats.
  • Fastställ budgetar för tid, inköp, resor samt interna och externa konsulter.
  • Hitta de bästa medarbetarna för era projekt och nyttja kompetensen där den bäst behövs.
  • Genomför riskbedömningar för att identifiera och minska risker i projekt.

   

  Med hjälp av:

  Förstå hur bygg- och entreprenadföretag kan effektivisera sin faktureringsprocess.

  • Hantera fakturering av komplexa globala projekt med möjligheten att skapa fakturor från flera juridiska personer.
  • Säkerställ en effektiv fakturering med en projektbaserad faktura- och kreditkontrollfunktion.
  • Hantera budgetändringar för fastprisprojekt med hjälp av korrekta data för att bygga förtroende och transparens.

   

  Med hjälp av:

  Förstå hur bygg- och entreprenadföretag kan följa upp och optimera projekt.

  • Hantera projektportföljen med tillgång till individuella arbetsytor för varje projekt.
  • Följ upp och hantera projektplan och projektekonomi, inklusive tid och utgifter.
  • Identifiera och nyttja era resurser över hela projektportföljen.
  • Ta in feedback och följ löpande upp medarbetarengagemanget i alla projekten.

   

  Med hjälp av:

  Förstå hur bygg- och entreprenadföretag kan leverera projekt på tid och inom budget.

  • Följ upp projekt-KPI:er som exempelvis beräknad tid till slutförande, tidsåtgång och utgifter.
  • Driv globala projekt framgångsrikt genom att använda processer utformade för komplexa projekt.
  • Använd realtidsdata för rapportering för att få en bättre överblick över kostnader och intäkter.
  • Hantera förändringar under hela projektets livscykel och gör utvärderingar i teamet.

   

  Med hjälp av:

  Förstå hur bygg- och entreprenadföretag kan attrahera, behålla och utveckla en digitalt välutrustad arbetsstyrka.

  • Rekrytera och behålla de bästa talangerna med rätt kompetens.
  • Använd rätt kompetens för rätt projekt, vid rätt tidpunkt baserat på medarbetarprofiler.
  • Säkerställa en gedigen planering av personalstyrkan och utveckling av medarbetarna.
  • Ha en belöningsstrategi med kompensationsplanering, prestationsutvärdering och bonussystem.

   

  Med hjälp av:

  Rätt för er bransch, rätt för ert företag

  Våra molnbaserade lösningar är designade för att hjälpa bygg- och entreprenadföretag
  att minska den administrativa bördan på medarbetare och leverera en bättre användarupplevelse.

  Ytterligare resurser

  Våra kunder berättar

  Unit4 hjälper tjänsteföretag och företag med projetbaserad affärsmodell över hela världen på sin förändringsresa.

   En flexibel och innovativ framtid

   Ett av världens ledande ingenjörsföretag har valt en modern och innovativ Unit4-lösning som länkar samman data från ekonomi och HR i ett system- ta reda på hur.

   Ta reda på mer

   Bild: Buro Happold. Unit4-kundberättelse på en sida

   Kundintervju: ALTEN Group

   CIO Thierry Galvagni berättar hur deras planeringsverktyg ger ingenjörer på Alten en konkurrensfördel.

   Läs mer

   Smidig sammenslagning av företag

   Bravida är Skandinaviens ledande leverantör av tekniska installationslösningar för byggnader och fabriker. Förstå hur de sömlöst hanterade förändringar utan avbrott i verksamheten.

   Ta reda på mer

   Bild: Bravida. Unit4-kundberättelse på en sida

   Mer fokus på strategiska utmaningar

   Peab är ett bygg- och anläggningsföretag med huvudkontor i Sverige. Läs om hur Unit4 hjälper dem att effektivisera rapporteringen och driva företagets tillväxt med agila processer och en enhetlig vy över alla data.

   Ta reda på mer

   Bild av Unit4-kundberättelse: Peab

   Våra kunder finns över hela världen

   Se hur våra produkter och tjänster hjälper företag och organisationer att förändra både hur de arbetar och vad anställda tycker om det arbete de gör.

   Läs mer

   Leende kvinna med knäppta händer höjda som i ett firande

   Låt oss diskutera vad medarbetarupplevelse innebär för dig.

   Begär en personlig systemvisning med en av våra konsulter.