Mjukvarulösningar för arkitektur, teknik och konstruktion | Unit4
Skip to main content
hero background video play pause toggle icon

Affärssystem för bygg- och entreprenadföretag.

Våra användarvänliga lösningar hjälper dig att frigöra dina projektlednings-, design- och ingenjörsteam från administrativa uppgifter så att de kan lägga mer tid på det som är viktigt: skapa värde för dina kunder.

   

Affärssystem för bygg- och entreprenadföretag.

Våra användarvänliga lösningar hjälper dig att frigöra dina projektlednings-, design- och ingenjörsteam från administrativa uppgifter så att de kan lägga mer tid på det som är viktigt: skapa värde för dina kunder.

   

Används över hela världen av organisationer som liknar din.

Alten logo
Bravida
Logo of Unit4 customer, Buro Happold
Coor
Logo of Unit4 customer, Havas
Kinetic IT
Magnox
Stanley Security
WSP

Molnbaserade affärslösningar för bygg- och entreprenadföretag.

Se hur vi kan hjälpa er att hantera kundernas allt högre krav, ökad projektkomplexitet samt ständiga regelverksändringar.

Leverera framgångsrika projekt med effektiva processer

Hantera komplexitet, optimera dina resurser och leverera design
med kreativitet och precision.

Hantera ditt företag och skapa en grund för tillväxt med en dedikerad lösning för förvaltning och planering av din ekonomi, dina medarbetare och dina projekt: branschledande program för Enterprise Resource Planning (ERP), Human Capital Management (HCM) och Financial Planning & Analysis (FP&A).

  Vinn och behåll fler affärer

  • Effektiv modellering för att rikta in sig på framgångsrika projektanbud.
  • Referensmodeller och CRM-integrering för snabb projektinstallation.
  • Integrerade och strömlinjeformade arbetsflöden för att hantera komplexa projekt.
  • En enda källa för all projektdata för att leverera konsekvens.

  Läs mer

  Screenshot illustrating how Unit4 solutions help AEC firms to win more business

  Skapa prognoser och optimera resurser

  • Planeringsverktyg för att placera rätt personer på rätt design-, ingenjörs- eller byggprojekt.
  • Övervaka realtidsdata och automatiskt justera projektprognoser.
  • AI-rekrytering, engagemangsspårning och pulsundersökningar för att främja välbefinnande.
  • Lätt att justera organisationsstrukturer för att optimera team.
  Screenshot illustrating how Unit4 solutions help AEC firms to forecast and optimize their resources

  Effektivisera faktureringsprocessen

  • Nyckelindikatorer för faktureringsprocessen och pågående arbete (WIP, Work In Progress).
  • Centraliserad data och konsoliderad fakturering för att säkerställa enhetlig prissättning från offert till faktura.
  • Spåra betalda, obetalda och osända fakturor centralt och uppdatera prognoser.
  • Smart faktureringsteknik minskar antalet mänskliga misstag.

  Läs mer

  Screenshot illustrating how Unit4 solutions help AEC firms to bill with precision

  Utför lönsamma projekt

  • KPI:er visar marginalläckage för att minska genomförandetiden eller minska kostnaderna.
  • Spåra från programnivå ner till specifika projektdetaljer.
  • Integrera tids-/kostnadshantering online och mobilt.
  • Skapa baslinjebudgetar och lagra revisioner separat.

  Läs mer

  Screenshot illustrating how Unit4 solutions help AEC firms to execute profitable projects

  Arkitektur-, bygg- och entreprenadföretag i en post-pandemisk värld

  Organisationer som fokuserar på att leverera projekt eller människor som en tjänst står för närvarande inför en av de mest utmanande perioderna på senare år. Att hantera alltmer komplexa och osäkra projekt och säkerställa arbetskraftens välbefinnande är de stora utmaningarna för AEC-företag i en post-pandemisk värld. Det är viktigt att säkerställa en flexibel arbetsmodell och organisationsstruktur samt möjliggöra effektivt distansarbete.

  På grund av COVID-19 justerar 75 % av organisationerna sina strategiska IT-planer* – ta kontrollen med en integrerad svit med ekonomi-, HR- och planeringsfunktioner som skapats för AEC-företag.

  *Källa: “COVID-19 Impact on IT Spending Survey”, IDC, maj 2020

  Läs mer om vår lösning för nästa generation

  71 %

  av företagen i tjänstesektorn anser att föråldrad programvara är ett huvudsakligt hinder för innovation**

  ** Källa: ”Professional Services in Europe: A Benchmark for 2022”, PAC, mars 2022

  76%

  av E&C-företagen kommer sannolikt att investera i digital teknik 2021***

  ***Källa: "2021 engineering and construction industry outlook", Deloitte, nov 2020

  Unit4 People Experience Suite

  Sätt det värdeskapande arbetet i centrum och automatisera resten. Släpp lös den verkliga potentialen inom din organisation med våra användarvänliga företagslösningar för AEC-tjänsteföretag.

  Läs mer om vår People Experience Suite

  Enterprise Resource Planning - ERP

  Förbättra det dagliga arbetet för medarbetarna med vårt helt integrerade affärssystem.

  Unit4 - ERP Solutions

  Financial Planning & Analysis

  Ta korrekta affärsbeslut snabbare och omvandla data till tydliga och användbara insikter.

  Unit4 - Financial Planning & Analysis Software

  Human Capital Management

  Stöd, inspirera och engagera era medarbetare med avancerade lösningar för lönehantering-, HR- och kompetenshantering.

  Unit4 - Human Capital & Talent Management Software

  Några av våra kunder

  Unit4 hjälper ledande leverantörer av kvalificerade tjänster, stora projekt- och rådgivningsföretag runt om i världen, att förnya genom verksamhetsförändring.

   En smidig och innovativ framtid

   Ett av världens ledande tekniska konsultföretag har standardiserat en framåtblickande Unit4-lösning som kopplar samman ekonomi- och HR för att ha en enda sanningskälla.

   Ta reda på hur

   Cover image for Buro Happold 1-page Unit4 customer story

   Kundintervju: ALTEN Group

   I den här korta videon beskriver Thierry Galvagni, CIO, hur en konsekvent planeringsmiljö ger ingenjörerna på ALTEN en konkurrensfördel.

   Läs mer

   Fusioner av företag utan störningar

   Bravida är Skandinaviens främsta integrerade leverantör av tekniska installations- och servicelösningar för byggnader och anläggningar. Lär dig hur de sömlöst hanterade betydande förändringar utan störningar.

   Ta reda på hur

   Cover image for Bravida 1-page Unit4 customer story

   Mer fokus på strategiska utmaningar

   Peab är ett bygg- och anläggningsföretag med huvudkontor i Sverige. Läs om hur Unit4 hjälper dem att effektivisera rapporteringen och driva företagets tillväxt med agila processer och en enhetlig vy över alla data.

   Ta reda på mer

   Bild av Unit4-kundberättelse: Peab

   Vad innebär "People Experience" för dig?

   Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.