Mjukvarulösningar för arkitektur, teknik och konstruktion | Unit4

Affärssystem för bygg- och entreprenadföretag.

Våra användarvänliga lösningar hjälper dig att frigöra dina projektlednings-, design- och ingenjörsteam från administrativa uppgifter så att de kan lägga mer tid på det som är viktigt: skapa värde för dina kunder.

Woman in safety hardhat holding laptop inside a Unit4 "U" background

Används över hela världen av organisationer som liknar din.

Alten logo Bravida Logo of Unit4 customer, Buro Happold Coor Logo of Unit4 customer, Havas Kinetic IT Magnox Stanley Security WSP

Leverera framgångsrika projekt

Handle complexity, optimize your resources and deliver designs
with creativity and precision.

Manövrera företaget och skapa en grund för tillväxt med en dedikerad lösning för förvaltning och planering av ekonomi, personal och projekt: branschledande programvara för Enterprise Resource Planning (ERP), Human Capital Management (HCM) och
Financial Planning & Analysis (FP&A).

Vinn och behåll fler affärer

 • Effektiv modellering för att rikta in sig på framgångsrika projektanbud.
 • Referensmodeller och CRM-integrering för snabb projektinstallation.
 • Integrerade och strömlinjeformade arbetsflöden för att hantera komplexa projekt.
 • En enda källa för all projektdata för att leverera konsekvens.
Screenshot illustrating how Unit4 solutions help AEC firms to win more business

Skapa prognoser och optimera resurser

 • Planeringsverktyg för att placera rätt personer på rätt design-, ingenjörs- eller byggprojekt.
 • Övervaka realtidsdata och automatiskt justera projektprognoser.
 • AI-rekrytering, engagemangsspårning och pulsundersökningar för att främja välbefinnande.
 • Lätt att justera organisationsstrukturer för att optimera team.
Screenshot illustrating how Unit4 solutions help AEC firms to forecast and optimize their resources

Effektivisera faktureringsprocessen

 • Nyckelindikatorer för faktureringsprocessen och pågående arbete (WIP, Work In Progress).
 • Centraliserad data och konsoliderad fakturering för att säkerställa enhetlig prissättning från offert till faktura.
 • Spåra betalda, obetalda och osända fakturor centralt och uppdatera prognoser.
 • Smart faktureringsteknik minskar antalet mänskliga misstag.
Screenshot illustrating how Unit4 solutions help AEC firms to bill with precision

Utför lönsamma projekt

 • KPI:er visar marginalläckage för att minska genomförandetiden eller minska kostnaderna.
 • Spåra från programnivå ner till specifika projektdetaljer.
 • Integrera tids-/kostnadshantering online och mobilt.
 • Skapa baslinjebudgetar och lagra revisioner separat.
Screenshot illustrating how Unit4 solutions help AEC firms to execute profitable projects
Cover image for Professional Services industry model overview
Unit4:s modell för tjänsteföretag.

Upptäck hur Unit4 hjälper företag inom arkitektur, teknik och konstruktion att komma igång dubbelt så snabbt, genom att planera, hantera och optimera deras personal och projekt på ett effektivt sätt, vilket ökar servicegraden och lönsamheten.

 • Leverera värde på kortare tid.
 • Frigör projekt- och konsultteamen så att de kan fokusera på värde och leverans.

Architecture, Engineering and Construction firms
in a post-pandemic world

Organisationer som fokuserar på att leverera projekt eller människor som en tjänst står för närvarande inför en av de mest utmanande perioderna på senare år. Att hantera alltmer komplexa och osäkra projekt och säkerställa arbetskraftens välbefinnande är de stora utmaningarna för AEC-företag i en post-pandemisk värld. Det är viktigt att säkerställa en flexibel arbetsmodell och organisationsstruktur samt möjliggöra effektivt distansarbete.

På grund av COVID-19 justerar 75 % av organisationerna sina strategiska IT-planer* – ta kontrollen med en integrerad svit med ekonomi-, HR- och planeringsfunktioner som skapats för AEC-företag.
*Källa: “COVID-19 Impact on IT Spending Survey”, IDC, maj 2020

Läs mer om vår lösning för nästa generation

2–3 x ökad projektkomplexitet på grund av distansarbete**

**Källa: "The Future of the Professional Services Organization", Constellation Research, okt 2020

76 % av E&C-företagen kommer sannolikt att investera i digital teknik 2021***

***Källa: "2021 engineering and construction industry outlook", Deloitte, nov 2020

Cover image for Constellation Research report - "The new future of PSO"

Tjänstebranschens nya framtid

Constellation Researchs rapport om hur 2020 års globala störning skapar historiska möjligheter inom AEC-tjänster.

Cover image for SPI Research report: "Delivering superior performance in uncertain times - Architecture and Engineering"

Hur levererar du på topp under osäkra tider – arkitektur och teknik

Ta del av SPIs Research från 346 USA-baserade AE-företag, där de analyserar och belyser några av de områden där AE-företag kan förbättra sin prestanda i en tid med stora förändringar.

 

Unit4 People Experience Suite

Sätt det värdeskapande arbetet i centrum och automatisera resten. Släpp lös den verkliga potentialen inom din organisation med våra användarvänliga företagslösningar för AEC-tjänsteföretag.

Unit4 - ERP Solutions

Enterprise Resource Planning - ERP

Förbättra det dagliga arbetet för medarbetarna med vårt helt integrerade affärssystem.

Unit4 - Financial Planning & Analysis Software

Financial Planning & Analysis

Ta korrekta affärsbeslut snabbare och omvandla data till tydliga och användbara insikter.

Unit4 - Human Capital & Talent Management Software

Human Capital Management

Stöd, inspirera och engagera era medarbetare med avancerade lösningar för lönehantering-, HR- och kompetenshantering.

Några av våra kunder

Unit4 hjälper ledande leverantörer av kvalificerade tjänster, stora projekt- och rådgivningsföretag runt om i världen, att förnya genom verksamhetsförändring.

En smidig och innovativ framtid

Ett av världens ledande tekniska konsultföretag har standardiserat en framåtblickande Unit4-lösning som kopplar samman ekonomi- och HR för att ha en enda sanningskälla.

Cover image for Buro Happold 1-page Unit4 customer story

Kundintervju: ALTEN Group

I den här korta videon beskriver Thierry Galvagni, CIO, hur en konsekvent planeringsmiljö ger ingenjörerna på ALTEN en konkurrensfördel.

Still image from video interview with Unit4 customer ALTEN group

Fusioner av företag utan störningar

Bravida är Skandinaviens främsta integrerade leverantör av tekniska installations- och servicelösningar för byggnader och anläggningar. Lär dig hur de sömlöst hanterade betydande förändringar utan störningar.

Cover image for Bravida 1-page Unit4 customer story
Person shouting into loud hailer on a background of a green circle and grey icons

Nyheter

Besök vår internationella nyhetssida för att få de senaste uppdateringarna och rubrikerna från Unit4-teamet.

Vad innebär "People Experience" för dig?

Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink