Skip to main content

Unit4 ERP - modern mjukvara
för projekthantering

ERP project icons - calendar, graph, cloud

Optimera projekten med systemstöd från Unit4

Ge era anställda det systemstöd de behöver för effektiv projekthantering. Med funktionalitet för alla steg i projektcykeln, från projektstart till slutfaktura och projektavslut.

Se vår informativa video och upptäck hur vi kan underlätta hanteringen av projekt i alla storlekar och kategorier för er.

Nyckelfunktioner

  • Använd historiska nyckeltal och tidigare erfarenheter för att planera och starta nya projekt.
  • Bryt ner stora projekt i hanterbara delar och sätt upp milstolpar.
  • Skapa flexibla projektstrukturer med systemstöd som klarar flera olika projekttyper.
  • Få en helhetsbild av medarbetarnas kompetens med hjälp av HCM-integrering.
  • Följ upp och analysera projekten genom att visualisera resultaten.

  Chatta eller boka en demo

  Screenshot showing the project planning, structuring and tracking capabilities of project management with Unit4 ERP
  • Spara tid och förbättra effektiviteten med programvara som stöder komplexa internationella projekt eller projekt för flera kunder som involverar flera juridiska personer.
  • Skräddarsydda och automatiserade arbetsflöden för komplexa projekt.
  • Tydlig översikt över kostnader och resurser samt ökad faktureringsnoggrannhet.

  Chatta eller boka en demo

  Screenshot showing the global project capabilities of project management with Unit4 ERP
  • Automatiska fakturaförslag baserade på kundkontraktet som projektledaren kan redigera eller godkänna.
  • Automatisering av tidrapporter, utgiftshantering, milstolpar och fasta kostnader.
  • Öka anpassningsförmågan tack vare flexibla prissättnings- och godkännandeprocesser, inklusive stöd för elektronisk fakturering.
  • Skapa intäkter i snabbare takt genom att låta användarna markera projekt som igenkännbara.
  • Säkerställ regelefterlevnad och få bättre verifieringsmöjligheter än Excel-baserade lösningar.

  Chatta eller boka en demo

  Screenshot showing the project billing and revenue recognition capabilities of project management with Unit4 ERP
  • Tillförlitlig planering kostnader och resurser genom hela projektet.
  • Anpassa till organisationens krav och leverera mer exakta prognoser med hjälp av historiska data och realtidsdata.

  Chatta eller boka en demo

  Screenshot showing the project budgeting and forecasting capabilities of project management with Unit4 ERP
  • Fakturera med precision med enkel inmatning av tidrapporter och utlägg för alla användare på flera enheter.
  • Enkelt att tillgodose olika arbetstider och kostnadsmodeller tack vare flexibla konfigurationsalternativ.
  • Automatisk godkännande av tidrapporter, utlägg och kvittoskanning.

  Chatta eller boka en demo

  Screenshot showing the Time and expenses capabilities of project management with Unit4 ERP

  Ett enklare sätt att arbeta

  I Unit4 ERP blir projekten helt integrerade med ekonomi, redovisning, inköp och löner.

  • Optimera projektresurser och få snabbare intäktsredovisning.

  • Enkel hantering av komplexa projekt.

  • Få en tydlig överblick av projekt i en enda vy.

  • Förbättra projektmarginalerna med en strömlinjeformad och integrerad inköpsprocess.

  • CRM och projektplanering ihopkopplade; enkelt att lägga till andra externa resurser.

  • Integrera HCM-data för bättre personalplanering.

  • Prognostisera och budgetera för projekt med ökad noggrannhet.

  • Optimera resursutnyttjandet med integrerade kompetensdata.

  Vi har nu flexibiliteten att följa upp projekten och förstå dess påverkan och resultat ner i minsta detalj. Unit4 har varit omvälvande för oss.

  Rainelda Ampil

  Teamledare, Global Green Growth Institute

  Läs mer

  Används över hela världen av organisationer som arbetar med människor

  Logo of Unit4 customer, City of Lincoln
  Logo of Unit4 customer, Coor
  Logo of Unit4 customer, GGGI
  Logo of Unit4 customer, Havas
  Logo of Unit4 customer, Kingston University
  Logo of Unit4 customer, Magnox
  Logo of Unit4 customer, Stanley
  Logo of Unit4 customer, Wokingham

  Kundberättelse: ALTEN Group

  Se denna korta videointervju för att få veta hur
  hur en världsledande ingenjörs- och teknikrådgivning fick en bättre plattform för projektleverans och tillväxt.

  Utforska våra andra mjukvarulösningar
  Eye icon on green background
  Läs mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet
  Upward trend arrow icon on green background

  Vad innebär "People Experience" för dig?

  Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.