Skip to main content

Mjukvarulösningar för
konsultföretag för IT och mjukvara

Våra användervänliga lösningar syfter till att hjälpa ekonomi- och HR-team at spendera mer tid på det som verkligen är viktigt: Att skapavärde för verksamhetens kunder och medarbetare med stöd av enkla och smarta tekniska lösningar.

 

  Se hur IT-konsultföretag kan bli mer agila och ta fler marknadsandelar.

  • Genom att förstå och analysera affärsmöjligheterna kan du lättare vinna anbud.
  • Få en fullständig överblick över din kompetenspool.
  • Skapa ett framgångsrikt team med hjälp av en bra plan för bemanning och kompetensutveckling.
  • Uppnå tillväxt genom stark, integrerad finansiell planering.

  Med stöd av: 

  Se hur konsultföretag kan ha högre lönsamhet.

  • Starta nya projekt med struktur, milstolpar, leveranser och faktureringsvillkor.
  • Fastställ budgetar som inkluderar tid, upphandling, resor samt interna och externa entreprenörer.
  • Sätt upp budgetar inklusive tidsanvändning, inköp, resor och både interna och externa leverantörer.
  • Genomför riskbedömning för att identifiera och minska risker i projekt.

  Med stöd av:

   

  Lär dig hur IT-konsultföretag kan säkerställa att kunderna får korrekta fakturor.

  • Hantera faktureringen av komplexa globala projekt med möjlighet att skapa fakturor från flera juridiska personer.
  • Säkerställa effektiv fakturering med en projektbaserad faktura- och kreditkontrollfunktion.
  • Hantera budgetändringar för fastprisprojekt med hjälp av korrekta data, för att bygga förtroande och transparens.

  Med stöd av: 

  Lär dig hur IT-konsulter kan få kontroll och optimera projekt.

  • Hantera projektportföljen med tillgång till individuella arbetsområden för varje projekt.
  • Kontrollera och hantera projektets tidslinje och budget, inklusive tid och utgifter.
  • Hitta och utnyttja resurser i din projektportfölj.
  • Uppmuntra feedback genom hela organisationen och skapa förutsättningar för engagemang.

  Med stöd av: 

  Lär dig hur IT-konsultföretag kan leverera projekt i tid och inom budget.

  • Spåra projekt-KPI:er, inklusive beräknad tid till slutförande, tidsåtgång och utgifter.
  • Driv globala projekt genom att använda processer utformade för mycket komplexa projekt.
  • Använd realtidsdata för rapportering för att få en bättre överblick över intäkter och fakturering.
  • Hantera förändringar under hela projektets livscykel och kör utvärderingar i teamet efteråt.

  Med stöd av: 

  Lär dig hur konsultföretag för IT och programvara kan rekrytera, behålla och utveckla en digitalt rustad arbetsstyrka.

  • Rekrytera och behåll de bästa talangerna med rätt kompetens för din verksamhet.
  • Använd rätt resurser för rätt projekt, vid rätt tidpunkt baserat på medarbetarprofiler.
  • Säkerställa en gedigen planering av personalstyrkan och professionell utveckling av medarbetarna.
  • Ha en belöningsstrategi med kompensationsplanering, prestationsutvärderingar och bonussystem.

  Med stöd av: 

  Bra för din bransch, bra för ditt företag

  Våra nästa generations molnlösningar är designade för att hjälpa konsultbyråer för IT och mjukvarukonsultforetag
  att minska den administrativa bördan på sina team och leverera en bättre upplevelse för människor.

  Mer information

  Molnlösningar för IT-konsultföretag

  Se hur vi kan hjälpa er att hålla jämna steg med en ständigt föränderlig miljö och anpassa dig till förändringar samtidigt som vi optimerar resurser och effektiviserar processer.

  Unit4s branchmodell för kvalificerade tjänster

  Se hur Unit4 hjälper IT-konsultföretagatt komma igång dubbelt så snabbt - planera, hantera och utveckla effektivare uppdrag samt förbättra service och lönsomhet.

  Bild: Översikt av branschmodellen för professionella tjänster

  Våra kunder berättar

  Unit4 hjälper framgångsrika tjänsteföretag världen över att ständigt utvecklas och förnyas.

   Hantera förändring och öka tillväxten

   Den här snabbväxande europeiska digitala verksamheten anammade Unit4s intuitiva plattform för att stärka finansavdelningen, driva affärstillväxt och öka flexibiliteten.

   Ta reda på mer

   Smartare drift och beslutsstöd

   En av världens ledande leverantörer av affärslösningar automatiserade sina transaktioner och skapade processer för kontroll och riskhantering i syfte att förbättra beslutsfattandet.

   Ta reda på mer

   Bild: Kinetic IT. Unit4-kundberättelse på en sida

   Stöd för tillväxt och förändring

   ”Vi letade efter en flexibel molnlösning som kunde leverera en ny användarupplevelse och smarta insikter till våra team.”

   Kaj Wikström
   Ekonomichef på Qvantel

   Ta reda på mer

   Effektiv talanghantering främjar tillväxt

   En förstklassig Talent Management-plattform från Unit4 stödjer 100 % årlig affärstillväxt i detta växande entreprenörsföretag.

   Ta reda på mer

   Flexibel och agil ekonomi

   Detta innovativa videospelsutvecklingsföretag har idag en flexibel och anpassad ekonomisk förvaltning med en smart Unit4-plattform.

   Ta reda på mer

   Bild: Unit4:s kundberättelse om IO Interactive

   Används av tjänsteföretag över hela världen

   Se hur våra lösningar hjälper företag och organisationer att förändra både hur de arbetar och vad anställda tycker om det arbete de gör.

   Läs mer

   Leende kvinna med knäppta händer höjda som i ett firande

   Låt oss diskutera vad medarbetarupplevelse innebär för dig.

   Begär en personlig systemvisning med en av våra konsulter.