Managementlösningar för IT- och mjukvarukonsultföretag | Unit4

Affärssystem för tjänsteföretag inom IT branschen.

Våra användarvänliga lösningar hjälper dig att frigöra dina ekonomi-, HR- och projektteam så att de får mer tid att spendera på det som är viktigt: viktigt och skapar värde.

man, smiling and holding laptop

Används av konsultföretag över hela världen

Ban Leong logo Logo of Unit4 customer, FTI Consulting logo for Unit4 customer - Hennessy IT Consulting Kinetic IT Logo of Unit4 customer, Levio Logo of Unit4 customer, Qvantel

Använd den senaste tekniken för att leverera värde.

Grow your business through constant change and complexity
and deliver transformational work for your clients.

Anpassa och väx verksamheten med hjälp av modern teknologi för prognoser, förvaltning och planering av ekonomi, personal och projekt. Branschledande lösningar för Enterprise Resource Planning (ERP), Human Capital Management (HCM) och Finansiell Planering & Analys (FP&A).

Vinn fler affärer

 • Samlad data och information i realtid för strategisk planering.
 • Referensmodeller och CRM-integrering för snabb projektinstallation.
 • Integrerad projetstyrning med arbetsflöden för att hantera komplexa projekt.
 • En enda källa med alla kunder för att leverera konsekvent genom livscykeln.
Screenshot illustrating how Unit4 solutions help firms to win more business

Optimera användningen

 • Planeringsverktyg för att tilldela rätt talang till rätt kunder.
 • Övervaka realtidsdata och justera prognoser automatiskt.
 • Smart rekrytering, engagemangsspårning och pulsundersökningar för att främja välbefinnande.
 • Lätt att justera organisationsstrukturer för att optimera team.
Screenshot illustrating how Unit4 solutions help firms to forecast and optimize their resources

Effektivisera faktureringsprocessen

 • Smart faktureringsteknik minskar antalet mänskliga misstag.
 • Nyckelindikatorer för faktureringsprocessen och pågående arbete (WIP, Work In Progress).
 • Centraliserad data och konsoliderad fakturering för att säkerställa enhetlig prissättning från offert till faktura.
 • Spåra betalda, obetalda och osända fakturor centralt och uppdatera prognoser.
Screenshot illustrating how Unit4 solutions help firms to bill with precision

Utför med lönsamhet

 • KPI:er visar marginalläckage för att minska genomförandetiden eller minska kostnaderna.
 • Spåra från programnivå ner till specifika detaljer kring kundrelationer.
 • Integrera tids-/kostnadshantering online och mobilt.
 • Skapa baslinjebudgetar och lagra revisioner separat.
Screenshot illustrating how Unit4 solutions help firms to execute profitable projects
Cover image for Professional Services industry model overview
Unit4:s modell för tjänsteföretag.

Ta del av hur Unit4 hjälper konsultföretag att komma igång dubbelt så snabbt, genom att planera, hantera och optimera deras personal och kundengagemang på ett effektivt sätt, för att öka kvaliteten på servicen och lönsamheten.

 • Leverera värde på kortare tid.
 • Frigör projekt- och konsultteamen så att de kan fokusera på värde och leverans.

IT and Software Consulting firms
in a post-pandemic world

Konsult- och projektbaserade företag står för närvarande inför en av de mest utmanande tiderna på senare år. Vinstmarginaler beror på förstklassiga projektgenomförande och att ha full kontroll på fakturerbara timmar.

Så låt inte äldre system som kräver en stor arbetsinsats med manuella processer hålla er tillbaka. Och nu, med den extra komplexitet som i distansarbete innebär och det ökade behovet från dina kunder att göra rätt digitala investeringar, har det aldrig varit viktigare att ta kontrollen och se till att ditt företag är redo att anpassa sig till en alltmer digital värld.

Ta kontroll med integrerade funktioner inom ekonomi-, HR- och projektstyrning för tjänsteföretag inom IT.

Läs mer om vår lösning för nästa generation

2–3 x ökad projektkomplexitet på grund av distansarbete*

*Källa: "The Future of the Professional Services Organization", Constellation Research, okt 2020

75 % av alla organisationer anpassar sina utvecklingsplaner inom IT på grund av COVID-19.**

**Källa: "COVID-19 Impact on IT Spending Survey", IDC, maj 2020

Cover image for Constellation Research report - "The new future of PSO"

Tjänstebranschens nya framtid

Constellation Researchs rapport om hur 2020 års globala störning skapar historiska möjligheter för IT-tjänsteföretag.

Cover image for Unit4 Ebook: "7 PSO market megatrends"

Senaste trenderna inom konsultbranschen.

Upptäck trenderna som formar morgondagens IT-tjänstebransch.

 

Unit4 People Experience Suite

Sätt det värdeskapande arbetet i centrum och automatisera resten. Släpp lös den verkliga potentialen inom er organisation med våra användarvänliga företagslösningar.

Unit4 - ERP Solutions

Enterprise Resource Planning - ERP

Förbättra det dagliga arbetet för medarbetarna med vårt helt integrerade affärssystem.

Unit4 - Financial Planning & Analysis Software

Financial Planning & Analysis

Ta korrekta affärsbeslut snabbare och omvandla data till tydliga och användbara insikter.

Unit4 - Human Capital & Talent Management Software

Human Capital Management

Stöd, inspirera och engagera era medarbetare med avancerade lösningar för lönehantering-, HR- och kompetenshantering.

Några av våra kunder

Unit4 hjälper ledande leverantörer av kvalificerade tjänster, stora projekt- och rådgivningsföretag runt om i världen, att förnya genom verksamhetsförändring.

Smartare verksamheter och beslutsstöd

En av världens ledande leverantörer av företagslösningar för automatiserade transaktioner, erbjuder processer för kontroll och riskhantering för att fokusera om arbetet med att stödja beslutsfattande.

Cover image for Kinetic IT 1-page Unit4 customer story

Stödjer tillväxt och omvandling

”Vi letade efter en smidig molnlösning som skulle ge våra team en ny People Experience och intelligenta insikter.”

Kaj Wikström
CFO för Qvantel

Cover image of press release for Qvantel

Resursautomatisering och smidig verksamhetsstyrning.

Genomförandet av Unit4 Financials har gjort det möjligt för Ban Leong att ta bort behovet av en team-struktur där mycket ansvar hamnar på ledningen och dra nytta av insikter i realtid för att stödja pågående försäljnings- och marknadsföringsinsatser.

Cover image for Ban Leong Unit4 customer story

Ett tech-företag som lever som de lär

Unit4 har vuxit snabbt genom förvärv, nu verksamt i 28 länder, med mer än 40 juridiska enheter där flera separata ERP-versioner behövde migreras till en gemensam molnlösning.

Cover image for Unit4 success story

Vad innebär "People Experience" för dig?

Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink