Skip to main content
hero background video play pause toggle icon

Affärssystem för företag inom IT branschen.

Våra användarvänliga lösningar hjälper dig att frigöra dina ekonomi-, HR- och projektteam så att de får mer tid att spendera på det som är viktigt: hjälpa dina kunder att inse värde med rätt teknik.

 

Affärssystem för företag inom IT branschen.

Våra användarvänliga lösningar hjälper dig att frigöra dina ekonomi-, HR- och projektteam så att de får mer tid att spendera på det som är viktigt: hjälpa dina kunder att inse värde med rätt teknik.

 

Används av konsultföretag över hela världen

Ban Leong logo
Logo of Unit4 customer, FTI Consulting
logo for Unit4 customer - Hennessy IT Consulting
Kinetic IT
Logo of Unit4 customer, Levio
Logo of Unit4 customer, Qvantel

Nästa generations affärssystem för IT- och teknikkonsultföretag

Se hur vi kan hjälpa er att hänga med i en ständigt föränderlig miljö och snabbt anpassa er till förändringar samtidigt som ni optimerar resurser och effektiviserar processer.

Levererar ökat värde och innovation med effektiva processer

Låt er verksamhet växa i en komplex omvärld som ständig förändras
och leverera transformationsarbete för dina kunder.

Anpassa och väx med en dedikerad lösning för prognoser, förvaltning och planering av din ekonomi, dina medarbetare och dina projekt: branschledande program för Enterprise Resource Planning (ERP), Human Capital Management(HCM) och Financial Planning & Analysis (FP&A).

  Vinn fler affärer

  • Samlad data och information i realtid för strategisk planering.
  • Referensmodeller och CRM-integrering för snabb projektinstallation.
  • Integrerad projetstyrning med arbetsflöden för att hantera komplexa projekt.
  • En enda källa med alla kunder för att leverera konsekvent genom livscykeln.
  Screenshot illustrating how Unit4 solutions help firms to win more business

  Optimera användningen

  • Planeringsverktyg för att tilldela rätt talang till rätt kunder.
  • Övervaka realtidsdata och justera prognoser automatiskt.
  • Smart rekrytering, engagemangsspårning och pulsundersökningar för att främja välbefinnande.
  • Lätt att justera organisationsstrukturer för att optimera team.

  Läs mer

  Screenshot illustrating how Unit4 solutions help firms to forecast and optimize their resources

  Effektivisera faktureringsprocessen

  • Smart faktureringsteknik minskar antalet mänskliga misstag.
  • Nyckelindikatorer för faktureringsprocessen och pågående arbete (WIP, Work In Progress).
  • Centraliserad data och konsoliderad fakturering för att säkerställa enhetlig prissättning från offert till faktura.
  • Spåra betalda, obetalda och osända fakturor centralt och uppdatera prognoser.
  Screenshot illustrating how Unit4 solutions help firms to bill with precision

  Utför med lönsamhet

  • KPI:er visar marginalläckage för att minska genomförandetiden eller minska kostnaderna.
  • Spåra från programnivå ner till specifika detaljer kring kundrelationer.
  • Integrera tids-/kostnadshantering online och mobilt.
  • Skapa baslinjebudgetar och lagra revisioner separat.

  Läs mer

  Screenshot illustrating how Unit4 solutions help firms to execute profitable projects

  IT- och teknikkonsultföretag i en post-pandemisk värld

  Konsult- och projektbaserade företag står för närvarande inför en av de mest utmanande tiderna på senare år. Vinstmarginaler beror på förstklassiga projektgenomförande och att ha full kontroll på fakturerbara timmar.

  Så låt inte äldre system som kräver en stor arbetsinsats med manuella processer hålla er tillbaka. Och nu, med den extra komplexitet som i distansarbete innebär och det ökade behovet från dina kunder att göra rätt digitala investeringar, har det aldrig varit viktigare att ta kontrollen och se till att ditt företag är redo att anpassa sig till en alltmer digital värld.

  Ta kontroll med integrerade funktioner inom ekonomi-, HR- och projektstyrning för tjänsteföretag inom IT.

  Läs mer om vår lösning för nästa generation

  2-3x

  ökad projektkomplexitet på grund av distansarbete*

  *Källa: "The Future of the Professional Services Organization", Constellation Research, okt 2020

  71 %

  av företagen i tjänstesektorn anser att föråldrad programvara är ett huvudsakligt hinder för innovation**

  ** Källa: ”Professional Services in Europe: A Benchmark for 2022”, PAC, mars 2022

  Unit4 People Experience Suite

  Sätt det värdeskapande arbetet i centrum och automatisera resten. Släpp lös den verkliga potentialen inom er organisation med våra användarvänliga företagslösningar.

  Läs mer om vår People Experience Suite

  Enterprise Resource Planning - ERP

  Förbättra det dagliga arbetet för medarbetarna med vårt helt integrerade affärssystem.

  Unit4 - ERP Solutions

  Financial Planning & Analysis

  Ta korrekta affärsbeslut snabbare och omvandla data till tydliga och användbara insikter.

  Unit4 - Financial Planning & Analysis Software

  Human Capital Management

  Stöd, inspirera och engagera era medarbetare med avancerade lösningar för lönehantering-, HR- och kompetenshantering.

  Unit4 - Human Capital & Talent Management Software

  Några av våra kunder

  Unit4 hjälper ledande leverantörer av kvalificerade tjänster, stora projekt- och rådgivningsföretag runt om i världen, att förnya genom verksamhetsförändring.

   

   Smartare verksamheter och beslutsstöd

   En av världens ledande leverantörer av företagslösningar för automatiserade transaktioner, erbjuder processer för kontroll och riskhantering för att fokusera om arbetet med att stödja beslutsfattande.

   Ta reda på hur

   Cover image for Kinetic IT 1-page Unit4 customer story

   Stödjer tillväxt och omvandling

   ”Vi letade efter en smidig molnlösning som skulle ge våra team en ny People Experience och intelligenta insikter.”

   Kaj Wikström
   CFO för Qvantel

   Ta reda på hur

   Effektiv talanghantering främjar tillväxt

   Unit4, en förstklassig plattform för talanghantering stödjer 100 % årlig tillväxt i detta framgångsrika nystartade företag.

   Ta reda på hur

   Flexibel och agil ekonomi

   Denna innovativa videospelutvecklare driver smidig och adaptiv ekonomihantering med en smart, ansluten Unit4-plattform.

   Ta reda på hur

   Cover image for IO Interactive Unit4 customer story

   Vad innebär "People Experience" för dig?

   Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.