Affärsystem för kommuner och regioner | Unit4
Skip to main content
hero background video play pause toggle icon

Affärssystem för kommuner
och regioner

Våra programvarulösningar gör det möjligt för ekonomi- och HR-avdelningen att arbeta effektivt och frigöra tid för mer värdeskapande arbete.

Affärssystem för kommuner
och regioner

Våra programvarulösningar gör det möjligt för ekonomi- och HR-avdelningen att arbeta effektivt och frigöra tid för mer värdeskapande arbete.

Används av offentliga organisationer över hela världen

Logotyp Unit4-kund, Forest Research
Logotyp Unit4-kund, IPSA
Logotyp Unit4-kund, Magnox
Logotyp Unit4-kund, Niagara Parks

Effektivisera driften och minska kostnaderna genom att sammanföra alla dina data och tjänster

Öka produktiviteten, minska kostnaderna och planera effektivt för framtiden samtidigt som du omsätter digitaliseringsstrategin i praktiken.

Utnyttja resurserna bättre och agera på medborgarnas förändrade förväntningar med modern programvara som är specialbyggda för offentliga organisationer inom områden som ekonomi, inköp, projekt (ERP), HR och lön (HCM) samt finansiell planering och analys (FP&A).

  Förbättra effektiviteten

  • Minska systemkostnaderna – men inte kapaciteten
  • Automatisera transaktioner och backofficefunktioner
  • Anslut och rationalisera IT-miljön
  • Anamma en modulär metod för den digitala transformationen
  • Säkerställ kontinuerlig drift och upprätthåll stabiliteten

  Läs mer

  Skärmbild som visar Unit4:s lösning för den offentliga sektorn

  Stärk medarbetarna

  • Attrahera och utveckla topptalanger
  • Öka medarbetarengagemanget, främja välbefinnandet och tillhandahåll nya arbetssätt
  • Ge teamen möjligheten att samarbeta och arbeta flexiblare vid behov
  • Implementera moderna och intuitiva verktyg för rekrytering och talanghantering
  • Minska medarbetarnas administrativa börda.

  Läs mer

  Skärmbild som visar Unit4:s lösning för den offentliga sektorn

  Transparens

  • Ta full kontroll över utgifterna, intäkterna och budgeten
  • Säkerställ korrekt budgetfördelning och genomför strategisk planering
  • Centralisera data för rapportering och analys Agera snabbare på förändringar eller osäkerhet
  • Se till att ekonomiavdelningen blir mer av en strategisk partner till organisationen.

  Läs mer

  Skärmbild som visar Unit4:s lösning för den offentliga sektorn

  Prioritera initiativ

  • Välj en strategi som frigör finansiering och ökar medborgarvärde.
  • Möjliggör agilitet så att organisationen kan anpassa sig till en föränderlig miljö och medborgarnas föränderliga behov.
  • Skapa förtroende genom att skydda folk, information och strategiska intressen.
  • Automatisera backoffice och frigör resurser för att kunna fokusera på det som är viktigt.

  Läs mer

  Skärmbild som visar Unit4:s lösning för den offentliga sektorn

  Hjälper den offentliga sektorn att anpassa sig till en värld efter pandemin

  I dagsläget är det viktigare än någonsin att använda medarbetarnas begränsade tid på bästa möjliga sätt och att kunna maximera medborgarvärdet.

  Konventionella och arbetsintensiva äldre system samt krångliga manuella processer kan inte längre möta dessa behov. Så varför låta dem begränsa kapaciteten? Kravet på digitalisering har aldrig varit större, och det har aldrig varit viktigare att säkerställa att tekniken är framtidssäkrad, skalbar, motståndskraftig och redo att anpassas till en föränderlig värld.

  Lyft verksamheten med en integrerad svit för ekonomi-, HR- och planering
  som har skapats för organisationer som sätter människan i fokus – precis som er.

  1+ md

  1,3 miljarder timmar kan potentiellt frigöras genom automatisering i USA:s federala regering*

  73 %

  av alla statliga organisationer har helt eller delvis genomfört sin digitaliseringsstrategi**

  * Källa: Deloitte Government Trends 2020
  ** Källa: State of the Digital Nation, Unit4-studie av doffentlig sektor, Vanson Bourne, oktober 2021

  Mot framtiden: Digitalisering i den offentliga sektorn

  Utforska utmaningarna i en värld efter covid-19 och hur digitalisering kan underlätta leveransen av samhällstjänster och öka krisberedskapen.

  Bild: E-bok om digitalisering i den offentliga sektorn

  Global studie: Digital transformation i offentlig sektor

  Unik studie av Vanson Bourne som undersöker fördelar och utmaningarna på digitaliseringsresan i offentlig sektor.

  Bild: State of the digital nation: public sector

  Ett nytt sätt att arbeta - Unit4 People Experience-svit

  Fokusera på det som är viktigt och automatisera resten. Frigör potentialen i organisationen med våra användarvänliga lösningar för offentliga verksamheter.

  Enterprise Resource Planning - ERP

  Förbättra vardagen för dina medarbetare med en helt integrerad ERP-svit som är anpassad för organisationer i den offentliga sektorn

  Unit4 – ERP-programvara

  Financial Planning & Analysis

  Tydliga insikter och välinformerade beslut med intelligent planering, budgetering och prognostisering

  Finansiell planering med Unit4 FP&A

  Human Capital Management

  Stötta, inspirera och engagera era medarbetare med hjälp av avancerade lösningar för löneadministration, HR och talanghantering

  Effektivt HR-arbete med Unit4 HCM

  Våra kunder berättar

  Unit4 hjälper offentliga verksamheter att kunna fokusera på sitt kärnuppdrag.

  Vill du veta mer om Unit4 och vad vi kan hjälpa din verksamhet med?

  Boka en personlig demo med en av våra konsulter.