Hoppa till huvudinnehåll

Affärssystem för statliga organisationer och myndigheter

Våra mjukvarulösningar för ekonomi och HR hjälper er att arbeta effektivt och frigöra tid för mer värdeskapande arbete.

  I den här korta videon visar vi hur statliga organisationer och myndigheter kan öka sin flexibilitet och bättre förbereda sig för framtiden.
  • Implementera en integrerad metod för finansiell planering.
  • Skapa tydliga mål för organisationen.
  • Dela upp mål i mätbara aktiviteter.
  • Scenarioplanera för att fatta välgrundade beslut.
  • Skapa en strategi för kompetensförsörjning som både täcker dagens och framtidens behov.

  Med hjälp av:

  I den här korta videon visar vi hur statliga organisationer och myndigheter kan skapa en mer effektiv och sammankopplad verksamhet.
  • Hantera föråldrade system.
  • Bryt ner silo-strukturer och dra nytta av en gemensam datakälla.
  • Förenkla och skydda driften med en flexibel SaaS-plattform.
  • Integrera IT-lösningar från tredje part och skapa egna gränssnitt.
  • Strömlinjeforma processer och skapa förutsättningar för att utvecklas i takt med förändrade behov.

  Med hjälp av:

  I den här korta videon visar vi hur statliga organisationer och myndigheter kan ge beslutsfattare ökade insikter med smarta budgeteringslösningar.
  • Hantera budgeten effektivt med en enda datakälla.
  • Skapa en samlad vy över budgeten inklusive bidrag, kapital och individer.
  • Arbeta i arbetsytor specifikt utformade för ekonomiavdelningen med inbyggda varningar när budgettaket närmar sig.
  • Reagera snabbt på förändring genom proaktiva justeringar baserade på fakta.
  • Skapa en transparent översikt av kostnader och beroenden samt effektivisera attestprocessen.
  • Se personalkostnader, jämförelselöner och områden med kompetensbrist och få ett bättre stöd i personalplaneringen.

  Med hjälp av:

  I den här korta videon visar vi hur statliga organisationer och myndigheter kan utveckla sina source-to-payment processer (S2P).
  • Utvärdera, övervaka och analysera leveranskedjan för att skydda intäkterna och möta regulatoriska krav.
  • Skapa avtal enkelt med hjälp av färdiga mallar som kan anpassas efter behov.
  • Automatisera upphandling- och inköpsprocessen genom integreringar med produktkatalogen eller externa marknadsplatser.
  • Hantera leverantörer och få tillgång till analyser och insikter om om  avtalens nyttjandegrad.

  Med hjälp av:

  I den här korta videon visar vi hur statliga organisationer och myndigheter kan skapa den motståndskraft och flexibilitet som krävs för att agera och utvecklas i en föränderlig omvärld.
  • Skapa överblick över historiska personalkostnader och simulera organisationsförändringar.
  • Förstå konsekvenser och inkludera information som stöder beslut.
  • Implementera nya organisationsstrukturer enkelt.
  • Säkerställ att nya medarbetare kan påbörja arbetet snabbt.
  • Förbered organisationen för kontinuerlig förändring.

  Med hjälp av:

  I den här korta videon visar vi hur statliga organisationer och myndigheter kan underlätta för medarbetarna att nå sin fulla potential.
  • Planera för framtidens medarbetare.
  • Skapa förutsättningar för flexibilitet i arbetet.
  • Förenkla för medarbetare med enkel access till "så gör du"-instruktioner (Employee Self Service).
  • Utveckla medarbetarna med webbaserade utbildningar.
  • Sätt mål som överensstämmer med organisationens strategi och följ upp resultat regelbundet.
  • Lyssna till medarbetarnas åsikter genom pulsundersökningar och agera på feedback.
  • Upprätthåll information, kring varje medarbetare, centralt i en datakälla.

  Med hjälp av:

  Rätt för den offentliga sektorn – rätt för er organisation

  Öka produktiviteten, minska kostnaderna och planera effektivt för framtiden samtidigt som du omsätter digitaliseringsstrategin i praktiken.

  State of the Digital Nation 2023: Offentlig sektor

  En jämförande analys av hur organisationer i offentlig sektor hanterar utmaningarna med att ställa om den operativa verksamheten. Läs mer i vår senaste internationella studie med Vanson Bourne.

  Bild: Digitaliseringen av samhället: Den offentliga sektorn 2023

  Möt framtidens utmaningar: Digitaliseringen i den offentliga sektorn

  Utforska utmaningarna i en värld efter covid-19 och hur digitalisering kan underlätta leveransen av samhällstjänster och öka krisberedskapen.

  Bild: E-bok om digitalisering i den offentliga sektorn
  Visuellt nyckelelement för Unit4:s rollfokuserade lösningar

  Vi stöttar dig i din roll

  Läs mer om hur våra lösningar kan stödja utveckling för ledare inom ekonomi, inköp, HR och IT och bistå dem i arbetet att skapa hållbara resultat.

  Läs mer

  Våra kunder berättar

  Unit4 hjälper offentliga verksamheter att kunna fokusera på sitt kärnuppdrag.

   En hållbar framtid

   Läs mer om hur NRS (tidigare känd som Magnox) driver en verksamhetsöverskridande transformation genom att implementera nya integrerade it-lösningar för ERP, FP&A och Talent Management.

   Ta reda på mer

   En enda informationskälla för Ekonomi- och HR-avdelningen

   Unit4 hjälper den brittiska statliga forskningsverksamheten Forest Research att upprätthålla hög kvalitet i rapporteringen och en oavbruten verksamhet.

   ”Jag fullkomligen älskar Unit4. Deras teknologi, medarbetare och plan för framtiden ser till att Forest Research uppfyller finansiella mål, regelefterlevnad och effektivitetsmål.”

   Meirion Nelson
   Ekonomichef, Forest Research

   Ta reda på mer

   Innehållsbild från Unit4:s kundberättelse – Forest Research

   Betrodd av tjänsteorganisationer över hela världen.

   Läs mer om hur våra lösningar hjälper organisationer som er att förändra både sättet de drivs på och hur deras medarbetare upplever sitt arbete.

   Läs mer

   Leende kvinna med knäppta händer höjda som i ett firande

   Låt oss diskutera vad medarbetarupplevelse innebär för dig.

   Begär en personlig systemvisning med en av våra konsulter.