Budgetering, finansiell planering och prognosmjukvara | Unit4

Finansiell planering och budgetering

Våra finansiella planerings- och analysverktyg är utformade för människor som gillar det enkla men hanterar komplexitet. Vi hjälper era team att inte bara förstå siffrorna utan även att dela och agera på den insikten för att uppnå bättre resultat.

Få meningsfulla insikter

Unit4 Financial Planning & Analysis (FP&A) gör det snabbare och enklare för dina medarbetare att förstå vad som är viktigt och tillämpa den kunskapen för att omsätta organisationens planer och idéer i handling.

 • Icon - outline of a lightbulb with a green cog inside

  En modern, framtidssäker lösning

  Drivs av artificiell intelligens, maskininlärning och bästa praxis

 • Icon - three hands coming together one on top of the other, with a green cog either side of the top hand

  Stärk de finansiella planerings- och analysteamen

  Utformad kring intuitiva verktyg med självbetjäning

 • Icon - outline of computer screen with green tick symbol in the middle

  En enda källa till sanningen

  En delad plattform för allt ert finansiella planerings- och analysarbete

Illustration from FP&A explainer video showing cartoon woman in a circle

Unit4 Financial Planning & Analysis levererar

Vår FP&A-mjukvarulösning i molnet ger era medarbetare bättre och snabbare sätt att få i ordning på siffrorna – genom smartare performance management, planering, budgetering och prognostisering, finansiell konsolidering, rapportering, visualisering och analyser.

 

Titta på vår 90-sekunders förklaring och se hur vi kan hjälpa din organisation att blomstra i snabbt föränderliga tider.

Finansiell planering, budgetering och prognostisering

 • Ta en flexibel, integrerad metod för att täcka alla organisationens behov av ekonomisk planering, oavsett om ni planerar kassaflöde, hanterar operativa budgetar eller tar fram prognoser för försäljning, kostnader och intäkter.
 • Förbättra er budgetering och prognostisering med intuitiv visualisering av nyckeltal, så att ni kan planera, hantera och minska riskerna mer effektivt.
Screenshot of the Financial, Planning, Budgeting and Forecasting module

Försäljnings- och verksamhetsplanering

 • Ta ett integrerat förhållningssätt till säljplanering, analyser och rapportering för att hjälpa till att definiera de nödvändiga förutsättningarna, kraven och processerna så att er försäljningsverksamhet kan leverera ännu bättre resultat.
 • Ställ till förfogande en hel rad nyckeltal så att era beslutsfattare når dem med några enkla klick genom användarvänliga, konfigurerbara dashboard.
Screenshot of the Sales & Operations Planning module in Unit4 Financial Planning and Analysis

Analyser och rapportering

 • Frigör era teams tid genom att använda artificiell intelligens och Business Intelligence (BI) med självbetjäning såväl som analyser för att göra medarbetarnas dagliga arbete enklare och effektivare.
 • Analysera, rapportera och dela era data snabbt och enkelt – inklusive: Granska ända ned till transaktioners detaljnivå, dela upp i mindre bitar och automatisera rapportdistributionen.
 • Avkoda dolda mönster och relationer i historiska data för att avslöja risker och möjligheter för er organisation.
Screenshot of the Analytics & Reporting module in Unit4 Financial Planning and Analysis

Performance management för företag

 • Täck alla aspekter av er ekonomi och bortom finansiell planering i en sömlös, omfattande performance management-miljö.
 • Stärk era medarbetare med verktyg genom att låta verksamhetens användare utnyttja plattformens fulla kraft och undvik att behöva specialist-IT-kunskap.
 • Fokusera på vad som är viktigt genom att låta artificiell intelligens ta hand om det enkla arbetet, som att definiera regler eller välja rätt metoder.
Screenshot of the Corporate Performance Management module in Unit4 Financial Planning and Analysis

Personalplanering och analyser

 • Fatta välinformerade beslut om era medarbetare,samt inom vilket område de passar bäst.
 • Använd enkelt data från era ERP- och HCM-system inom hela organisationen.
 • Upptäck högpresterande medarbetare och fatta sunda strategiska beslut med datainsamling och analyser.
 • Utnyttja analyser för att informera era beslut och se till att ni alltid har rätt personer som gör rätt saker för att driva organisationen framåt.
Screenshot of the People Planning & Analytics module in Unit4 Financial Planning and Analysis

Finansiell konsolidering

 • Rationalisera indata, förenkla avstämning inom koncernen och ha kontroll över dess stängningsprocess.
 • Utnyttja livserfarenhet och bästa praxis från konsolideringsexperter för ett användarvänligt, stegvist arbetsflöde.
 • Använd intuitiva rapporterings-, dashboard- och analysverktyg för att säkerställa noggrannheten och identifiera förändringar.
Screenshot of the Financial Consolidation module in Unit4 Financial Planning and Analysis

IFRS 16

 • Möjliggör en snabb och enkel introduktion av redovisningsregeln IFRS 16 med en lösning som kan implementeras utan att behöva investera en stor mängd tid och pengar och som fungerar sömlöst med ERP- eller konsolideringssystem.
 • Identifiera effekterna för varje leasingavtal i balans- och resultaträkning såväl som nyckeltalen med en enkel klick och använd intuitiva simulerings- och analysalternativ (inklusive visualiseringar) för att se hela bilden.
Screenshot of the IFRS16 module in Unit4 Financial Planning and Analysis

Skapa ett bättre sätt att arbeta

Unit4:s plattform för software-as-a-service tillhandahåller intelligenta företagsapplikationer. Era medarbetare erbjuds flexibilitet och frihet att få vad de behöver, hur, när och var de behöver det.

 • Anpassa er snabbt till förändringar med enkelt konfigurerbara verktyg.

 • Få smartare arbetsflöden genom att automatisera enkla administrativa uppgifter.

 • Möjliggör mer naturliga interaktioner genom ett vardagligt språk via en digital assistent

 • Optimera beslutsfattande och styrning med större synlighet och förenklad efterlevnad.

Magnox video interview - image of people working on site

Kundberättelse: Magnox

ERP i molnet och FP&A-lösningar har gjort det möjligt för den här kärnavvecklingsorganisationen att förbättra effektiviteten och minska TCO.

Används över hela världen av organisationer som arbetar med människor

Magnox St Polten logo
Cover image of FPA trusted advisor white paper

Öka effektiviteten inom FP&A och förvandla ditt team

I dagens värld begärs det av finansiell planering och analys att spela en allt större roll i företagets strategi och framgång. Ta en titt på vår vitbok för att utforska hur avdelningar inom FP&A kan ge användbara insikter till din organisation och höja graden av förtroende och respekt som de kan kräva som ett resultat av detta.

Letar du efter en av våra övriga Unit4-lösningar?

Några av våra produktnamn har gjorts om på senare tid:

 • Unit4 ERP (Enterprise Resource Planning, ERP) är det nya namnet för Unit4 Business World, som också var känd under många år som Unit4 Agresso.

 • Unit4 Financial Planning & Analysis (FP&A) är det nya namnet för Unit4 Prevero.

Vad innebär "People Experience" för dig?

Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink