Budgetering, finansiell planering och prognosmjukvara | Unit4
Skip to main content

Finansiell planering och budgetering

Våra intelligenta FP&A-mjukvarulösningar frigör dina team så att de kan spendera mer tid på att leverera insikter och skapa värde för verksamheten. Vi hjälper dig att förstå siffrorna på ett djupare plan och sedan översätta den insikten till handling för bättre affärsresultat.

Styr ditt företag

Använd kraften i fullt anpassade team och Unit4:s intelligenta FP&A-programvara för att nå bättre framgång. Våra lösningar hjälper dig genom att kombinera automatiserad, AI-stödd ekonomisk planering och analys, budgethantering och ekonomisk prognos med mycket interaktiva instrumentpaneler och kraftfulla, förkonfigurerade modeller.

Titta på vår 90-sekunders summering och se hur vi kan hjälpa din organisation att hänga med i snabbt föränderliga tider.

Öka hastigheten och noggrannheten i planeringen

Låt ditt företag växa och snabbt svara på affärsmöjligheter.

icon showing arrow hitting center of a target

Stärk och anpassa dina team

Öka deltagandet i planering i hela organisationen.

icon showing team's hands coming together

Få djupare insikt för bättre beslutsfattande

Få en uppfattning om den större bilden och driv bättre affärsbeslut.

Icon showing a pair of bar charts

Unit4 Financial Planning & Analysis

Vår FP&A-lösning i molnet ger era medarbetare bättre och snabbare sätt att få ordning på siffrorna – genom smartare planering, budgetering och prognostisering, rapportering, visualisering och analyser.

  Does your organization face any of these common financial planning challenges?

  • Consolidating and validating disparate data from different sources and versions.
  • Time-consuming (or non-existing) administration of planning plus short planning cycles.
  • Central & decentral data collection/planning.
  • Adjusting plans at short notice for changes.

  Take a flexible, integrated approach for all your organization’s financial planning needs, whether planning cash flow, managing operational budgets, or forecasting sales, costs and revenue.

  Discover how

  FP&A solution image - Integrated financial planning

  Do you have any of these common reporting, analysis & dashboarding challenges?

  • Missing integration of real-time data from different internal and external data sources.
  • No ability to view numbers from different angles and across actuals, plans and forecast.
  • Cumbersome drill-down process to identify root causes and dependencies.
  • Absence of tracking business performance across key strategy drivers.

  Draw the big picture and drive better business decisions with actionable, trustworthy numbers for your organization to succeed and respond more agilely to change.

  Discover how

  FP&A solution image - reporting, analysis and dashboarding

  Personalplanering och analys

  • Fatta välinformerade beslut om era medarbetare,samt inom vilket område de passar bäst.
  • Anpassa dina HR-processer och ekonomiska planeringsprocesser för att ge dig större insikt och affärsmöjligheter.
  • Använd enkelt data från era ERP- och HCM-system inom hela organisationen.
  • Utnyttja analyser för att informera era beslut och se till att ni alltid har rätt personer som gör rätt saker för att driva organisationen framåt.

  Chatta nu!

  Screenshot of the People Planning & Analytics module in Unit4 Financial Planning and Analysis

  Is financial consolidation a struggle?

  • Complex corporate structures including different languages, accounting standards, currencies with increasing intercompany transactions.
  • Missing integration of the different ERP systems across the organization.
  • No consistent database for consolidators, auditors, FP&A and the leadership team.
  • Time-consuming process,  requiring many resources and lacking a clear workflow.

  We can help you quickly and easily consolidate financial data, carry out group reporting and connect everybody in one single system.

  Discover how

  FP&A solution image - financial consolidation

  IFRS 16

  • Möjliggör en snabb och enkel introduktion av redovisningsregeln IFRS 16 med en lösning som kan implementeras utan att behöva investera en stor mängd tid och pengar och som fungerar sömlöst med ERP- eller konsolideringssystem.
  • Identifiera effekterna för varje leasingavtal i balans- och resultaträkning såväl som nyckeltalen med en enkel klick och använd intuitiva simulerings- och analysalternativ (inklusive visualiseringar) för att se hela bilden.

  Hoppa över läsningen och chatta med oss

  Screenshot illustrating how Unit4 solutions help customers with IFRS 16

  Kundberättelse: Magnox

  Ett ERP i molnet och en en FP&A-lösning har gjort det möjligt för denna verksamhet inom kärnkraftsaveckling att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna.

  Används över hela världen av organisationer som arbetar med människor

  americares
  Cheshire East Council
  Cheshire West and Cheshire
  DCU
  NHS East of England Ambulance Service
  Levio Business + Technology
  Magnox
  OXFAM
  St Polten logo
  WSP

  Läs mer

  Letar du efter en av våra övriga Unit4-lösningar?

  Några av våra produktnamn har gjorts om på senare tid:

  • Unit4 ERP (Enterprise Resource Planning, ERP) är det nya namnet för Unit4 Business World, som också var känd under många år som Unit4 Agresso.

  • Unit4 Financial Planning & Analysis (FP&A) är det nya namnet för Unit4 Prevero.

  Vad innebär "People Experience" för dig?

  Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.