Budgetering, finansiell planering och prognosmjukvara | Unit4

Finansiell planering och budgetering

Our intelligent FP&A software solutions free your teams to spend more time delivering insights and creating value for the business. We help you understand the numbers more deeply and then turn that insight into action, for better business results.

Guide Your Business

Harness the power of fully aligned teams and Unit4’s intelligent FP&A software to drive success. Our solutions help you by combining automated, AI-infused financial planning and analysis, budget management, and financial forecasting with highly interactive dashboards and powerful, pre-configured models.

Titta på vår 90-sekunders summering och se hur vi kan hjälpa din organisation att hänga med i snabbt föränderliga tider.

 • icon showing arrow hitting center of a target

  Increase speed and accuracy in planning

  Enable your business to grow and quickly respond to opportunities.

 • icon showing team's hands coming together

  Empower and align your teams

  Increase participation in planning throughout the organization.

 • Icon showing a pair of bar charts

  Gain deeper insight for better decision-making

  Draw the big picture and drive better business decisions.

Unit4 Financial Planning & Analysis

Our cloud FP&A software solution gives your people better, faster ways to put the numbers to work — through smarter planning, budgeting & forecasting; reporting, visualization & analytics.

Integrated Financial Planning

 • Använd en flexibel, integrerad metod för att täcka alla organisationens behov av ekonomisk planering, oavsett om ni planerar kassaflöde, hanterar operativa budgetar eller tar fram prognoser för försäljning, kostnader och intäkter.
 • Förbättra er budgetering och prognostisering med intuitiv visualisering av nyckeltal, så att ni kan planera, hantera och minska riskerna mer effektivt.
Screenshot illustrating how Unit4 solutions help customers with financial planning, budgeting and forecasting

Analytics, Reporting & Dashboarding

 • Free up your teams’ time by using AI and self-service tools and analytics to make their daily work simpler and more effective.
 • Analyze, report and share your data quickly and easily, including: drill-down to transactional level; and automated report distribution.
 • Avkoda dolda mönster och relationer i historiska data för att avslöja risker och möjligheter för er organisation.
Screenshot of the Analytics & Reporting module in Unit4 Financial Planning and Analysis

Personalplanering och analyser

 • Fatta välinformerade beslut om era medarbetare,samt inom vilket område de passar bäst.
 • Align your HR and financial-planning processes to give you greater insight and opportunity.
 • Använd enkelt data från era ERP- och HCM-system inom hela organisationen.
 • Utnyttja analyser för att informera era beslut och se till att ni alltid har rätt personer som gör rätt saker för att driva organisationen framåt.
Screenshot of the People Planning & Analytics module in Unit4 Financial Planning and Analysis

Finansiell konsolidering

 • Rationalisera indata, förenkla avstämning inom koncernen och ha kontroll över dess stängningsprocess.
 • Utnyttja livserfarenhet och bästa praxis från konsolideringsexperter för ett användarvänligt, stegvist arbetsflöde.
 • Använd intuitiva rapporterings-, dashboard- och analysverktyg för att säkerställa noggrannheten och identifiera förändringar.
Screenshot illustrating how Unit4 solutions help customers with financial consolidation

IFRS 16

 • Möjliggör en snabb och enkel introduktion av redovisningsregeln IFRS 16 med en lösning som kan implementeras utan att behöva investera en stor mängd tid och pengar och som fungerar sömlöst med ERP- eller konsolideringssystem.
 • Identifiera effekterna för varje leasingavtal i balans- och resultaträkning såväl som nyckeltalen med en enkel klick och använd intuitiva simulerings- och analysalternativ (inklusive visualiseringar) för att se hela bilden.
Screenshot illustrating how Unit4 solutions help customers with IFRS 16

Skapa ett bättre sätt att arbeta

Unit4:s plattform för software-as-a-service tillhandahåller intelligenta företagsapplikationer. Era medarbetare erbjuds flexibilitet och frihet att få vad de behöver, hur, när och var de behöver det.

 • Anpassa er snabbt till förändringar med enkelt konfigurerbara verktyg.

 • Få smartare arbetsflöden genom att automatisera enkla administrativa uppgifter.

 • Möjliggör mer naturliga interaktioner genom ett vardagligt språk via en digital assistent

 • Optimera beslutsfattande och styrning med större synlighet och förenklad efterlevnad.

Magnox video interview - image of people working on site

Kundberättelse: Magnox

ERP i molnet och FP&A-lösningar har gjort det möjligt för den här kärnavvecklingsorganisationen att förbättra effektiviteten och minska TCO.

Används över hela världen av organisationer som arbetar med människor

Unit4 ERPx customer logo - Americares Logo for Unit4 customer - Cheshire East Council Logo for Unit4 customer - Cheshire West Council Dublin City University Logo for Unit4 customer - East of England Ambulance Service NHS Trust Logo of Unit4 customer, Levio Magnox Logo for Unit4 customer - Oxfam North America St Polten logo WSP
Cover image of FPA trusted advisor white paper

Öka effektiviteten inom FP&A och förvandla ditt team

I dag spelar finansiell planering och analys en allt större roll för företagets strategi och framgång. Läs mer för att se hur andra avdelningar inom FP&A kan ge användbara insikter till sin organisation och därigenom öka teamets respekt och förtroende som ett resultat av detta.

Letar du efter en av våra övriga Unit4-lösningar?

Några av våra produktnamn har gjorts om på senare tid:

 • Unit4 ERP (Enterprise Resource Planning, ERP) är det nya namnet för Unit4 Business World, som också var känd under många år som Unit4 Agresso.

 • Unit4 Financial Planning & Analysis (FP&A) är det nya namnet för Unit4 Prevero.

Vad innebär "People Experience" för dig?

Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink