Skip to main content

Finansiell planering och budgetering

Våra intelligenta FP&A-mjukvarulösningar frigör dina team så att de kan spendera mer tid på att leverera insikter och skapa värde för verksamheten. Vi hjälper dig att förstå siffrorna på ett djupare plan och sedan översätta den insikten till handling för bättre affärsresultat.

  

Styr ditt företag

Använd kraften i fullt anpassade team och Unit4:s intelligenta FP&A-programvara för att nå bättre framgång. Våra lösningar hjälper dig genom att kombinera automatiserad, AI-stödd ekonomisk planering och analys, budgethantering och ekonomisk prognos med mycket interaktiva instrumentpaneler och kraftfulla, förkonfigurerade modeller.

Titta på vår 90-sekunders summering och se hur vi kan hjälpa din organisation att hänga med i snabbt föränderliga tider.

Öka hastigheten och noggrannheten i planeringen

Låt ditt företag växa och snabbt svara på affärsmöjligheter.

Stärk och anpassa dina team
 

Öka deltagandet i planering i hela organisationen.

Få djupare insikt för bättre beslutsfattande

Få en uppfattning om den större bilden och driv bättre affärsbeslut.

Unit4 Financial Planning & Analysis

Vår FP&A-lösning i molnet ger era medarbetare bättre och snabbare sätt att få ordning på siffrorna – genom smartare planering, budgetering och prognostisering, rapportering, visualisering och analyser.

  Står din organisation inför någon av dessa utmaningar inom finansiell planering?

  • Konsolidering och validering av data från olika källor och versioner.
  • Tidskrävande administration kopplat till planeringsarbetet och korta planeringscykler.
  • Centraliserad och decentraliserad insamling av data.
  • Ändrade förutsättningar med kort varsel.

  Implementera ett flexibelt och integrerat tillvägagångssätt för hela organisationens finansiella planering, vare sig det gäller kassaflödet, hanteringen av driftsbudgetarna eller prognostisering av försäljning, kostnader och intäkter.

  Upptäck hur

  FP&A solution image - Integrated financial planning

  Upplever ni någon av dessa utmaningar inom rapportering, analys och visualisering av data?

  • Data från olika interna och externa källor integreras inte i realtid.
  • Ingen möjlighet att visa data från olika perspektiv och i relation till faktiska, planerade och prognostiserade utfall.
  • Tidsödande arbete för att identifiera grundorsaker och beroendeförhållanden.
  • Svårt att följa upp verksamhetsresultat utifrån centrala strategiska drivkrafter.

  Med användbara och tillförlitliga siffror får ni översikt och kan ta bättre affärsbeslut för att säkerställa att ni når era mål och kan hantera förändring mer agilt.

  Upptäck hur

  FP&A solution image - reporting, analysis and dashboarding

  Saknar ni helhetsbilden?

  • Brist på konsekvent, tvärfunktionell, flexibel och korrekt planering.
  • Detaljerad planering saknas, t.ex. på personal- eller avtalsnivå.
  • Begränsad statistik (t.ex. SLAM, KPI:er, mångfald osv.), fastän arbetsstyrkan är den största kostnadsfaktorn och drivkraften för framgång.
  • Kalkylbladsbaserad planering (ad hoc-delning, manuell datasammanslagning, ingen processkontroll osv.)

  Fatta mer välinformerade beslut genom att sammanföra personalplanering, statistik, ekonomisk budgetering och operativ företagsplanering.

  Upptäck hur

  Screenshot of the People Planning & Analytics module in Unit4 Financial Planning and Analysis

  Är finansiella konsolideringen en utmaning?

  • Invecklade bolagsstrukturer, inklusive olika språk, redovisningsstandarder och valutor, samt en ökande mängd koncerninterna transaktioner.
  • Ingen integrering av olika system genom hela organisationen.
  • Ingen central databas för de samordnande funktionerna, revisorerna, FP&A och ledningsgruppen.
  • Tidskrävande processer som kräver åtskilliga resurser och otydliga arbetsflöden.

  Vi kan hjälpa er att snabbt och enkelt konsolidera alla finansiella data, verkställa grupprapportering och sammankoppla alla intressenter i ett enda system.

  Upptäck hur

  FP&A solution image - financial consolidation

  Har leasingredovisningen blivit svårare?

  • Är det en krånglig process att samla in, strukturera och dokumentera alla befintliga och framtida leasingavtal inom företaget eller koncernen?
  • Saknar ni kopplingen till ERP- och konsolideringssystemen?
  • Har ni endast begränsad insikt om effekterna av varje leasingavtal vad gäller balansräkningen, resultaten och KPI:er?

  Med några enkla steg kan ni återfå kontrollen, transparensen och efterlevnaden vad gäller leasingavtal och anpassningen till IFRS 16.

  Upptäck hur

  Screenshot illustrating how Unit4 solutions help customers with IFRS 16

  Se vad analytikerna säger ...

  Skapa framgång for våra kunder

  Vi är betrodda världen över av organisationer som arbetar med och för människor

  americares
  NHS East of England Ambulance Service
  Levio Business + Technology
  Magnox
  OXFAM
  St Polten logo

  Skapa verklig skillnad

  Här är några exempel på konkreta fördelar och besparingar som våra kunder har uppnått genom att använda våra lösningar

  100

  100 Excel-filer och en veckas arbete reducerat till 30 minuter och några få klick

  2,5

  2,5 månaders arbete sparades in varje år tack vare FP&A-processerna

  30

  person-days saved per year by streamlined processes

  15%

  15 % minskning av tiden som läggs på att skapa rapporter + förbättrad budgetering och prognostisering

  Kundberättelse: Nuclear Restoration Services (NRS)

  Läs mer om hur (tidigare känd som Magnox) driver en verksamhetsöverskridande transformation genom att implementera nya integrerade it-lösningar för ERP, FP&A och Talent Management.

  Letar du efter en av våra övriga Unit4-lösningar?

  Några av våra produktnamn har gjorts om på senare tid:

  • Unit4 ERP (Enterprise Resource Planning, ERP) är det nya namnet för Unit4 Business World, som också var känd under många år som Unit4 Agresso.

  • Unit4 Financial Planning & Analysis (FP&A) är det nya namnet för Unit4 Prevero.

  Vad innebär "People Experience" för dig?

  Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.