Hoppa till huvudinnehåll
Hem

Unit4 Datasäkerhet och sekretess

Vi arbetar för att skydda våra kunder frånolika datasäkerhetsrisker och hot

Säkerhet och integritet är alltid viktigast, oavsett vad vi gör

Unit4 upprätthåller ett säkert ramverk baserat på branschens bästa praxis, utformat för att skydda datakonfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Med oss kan du lita på att dina data skyddas, så att du kan fokusera på det som verkligen är viktigt – att finnas där för dina kunder och dina medarbetare.

Säkerhet och riskhantering

Så här säkerställer vi datasäkerhet från start till mål:

Lock with green checkmark
Cloud with button on it
Laptop with lock and key
Yellow sign with exclamation mark

Datacenter

Unit4 tillämpar endast betrodda och certifierade datacenter, vilket innebär implementering av en omfattande uppsättning miljökontroller för att säkerställa fysisk säkerhet och hög tillgänglighet.

Microsoft Azure

Microsoft Azure strävar efter att tillhandahålla högsta möjliga nivå gällande förtroende, transparens och efterlevnad av regler och bestämmelser – med fler efterlevnadsalternativ än någon annan molntjänstleverantör

Three people in front of a laptop
Conapto

Conapto tillhandahåller skalbar, säker och hållbar samlokalisering av datacenter samt den molnanslutning som krävs för att producera och leverera digitala tjänster i hybrida IT-miljöer i Norden.

Woman in front of laptop

Sekretess på Unit4

Datasekretess är mycket viktigt i dagens sammankopplade värld. För att säkerställa att dina uppgifter alltid är i säkra händer kontrollerar Unit4 åtkomsträttigheter, begränsar informationsdelning och följer datasekretessbestämmelser och internationella lagar. Våra dataskyddsinitiativ omfattar fysisk säkerhet och förstklassig åtkomsthantering.

Så skyddar vi dina data
Så skyddar vi dina data
Så skyddar vi din sekretess
Så skyddar vi din sekretess
Så efterlever vi dataskyddsförordningen
Så efterlever vi dataskyddsförordningen

Regelefterlevnad

Unit4 upprätthåller en stark verksamhet som bygger på höga branschstandarder och som följer de senaste efterlevnads- och myndighetskraven. Vårt företag har olika certifieringar. Se vilka standarder som gäller i tjänstebeskrivningen för din produkt.

SOC-1 typ II

I den här rapporten bekräftas att Unit4 har lämpliga kontroller och processer på plats för att skydda kunddata. Den fokuserar särskilt på effektiviteten hos interna kontroller som påverkar kundens finansiella rapportering.

SOC-1 Type II logo
SOC-2 typ II

I den här rapporten utvärderas hur väl Unit4 skyddar kunddata med särskilt fokus på de fem principerna för betrodda tjänster: säkerhet, tillgänglighet, behandling av integritet, konfidentialitet och sekretess.

SOC-2 Type II logo
ISO/IEC 27001:2013, informationssäkerhets-hantering

Säkerhetsstandard med riktlinjer för att upprätta, implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra ISMS-system (informationssäkerhetshantering).

ISO/IEC 27001:2013 logo
ISO/IEC 27017:2015, informationssäkerhets-hantering

Denna standard tillhandahåller riktlinjer för informationssäkerhetshanteringssystem i samband med molnbaserad databehandling.

ISO/IEC 27017:2015 logo
Cybergrunder

Denna certifiering hjälper Unit4 att skydda mot de vanligaste cyberhoten och visar på vårt engagemang för cybersäkerhet.

Cyber Essentials logo
ISO 9001:2015, kvalitetshantering

Denna standard tillhandahåller krav gällande kontinuerlig förbättring och kvalitetshantering.

ISO 9001:2015 logo
Våra villkor

Våra villkor

Utforska våra avtalsvillkor för ett antal regioner och språk, samt våra viktigaste policyer.

Läs mer

Utforska vad vår programvara kan göra

Utforska vad Unit4-programvara kan göra för dig

Se vad vi gör för din bransch

Ta reda på mer om Unit4:s kunder

Låt oss diskutera vad medarbetarupplevelse innebär för dig.

Vill du veta mer om hur våra lösningar kan hjälpa din organisation? Ge oss några översiktsuppgifter lite snabbt.