Skip to main content
hero background video play pause toggle icon

Systemlösningar för tjänsteföretag

Våra mjukvarulösningar för ERP, FP&A och HCM fokuserar på att dina medarbetare ska få en så enkel och smidig användarupplevelse som möjligt för att kunna göra mer av det som är viktigt: attrahera, stödja och behålla kunder.

 

Systemlösningar för tjänsteföretag

Våra mjukvarulösningar för ERP, FP&A och HCM fokuserar på att dina medarbetare ska få en så enkel och smidig användarupplevelse som möjligt för att kunna göra mer av det som är viktigt: attrahera, stödja och behålla kunder.

 

Används av tjänsteföretag över hela världen av

Alten logo
Bravida
Logo of Unit4 customer, Buro Happold
Logo of Unit4 customer, Clarasys
Coor
Logo of Unit4 customer, FTI Consulting
Logo of Unit4 customer, Havas
Kinetic IT
Logo of Unit4 customer, Levio
Magnox
Magnox
Logo of Unit4 customer, Qvantel
WSP

Molnbaserad programvara för tjänsteföretag

Se hur vi kan hjälpa er att hantera utmaningar orsakade av exempelvis ökade kundförväntningar och kontinuerlig förändring.

Er partner när det gäller verksamhetsoptimering

Låt er verksamhet växa i en komplex omvärld som ständig förändras.

Våra affärslösningar för ekonomi, projekt, resursplanering och lönehantering sätter medarbetaren i centrum och är utformade för leverantörer av kvalificerade tjänster och stora projekt samt rådgivningsföretag. Färbättra företaget med branschledande programvara för
Enterprise Resource Planning (ERP), Human Capital Management (HCM) och
Financial Planning & Analysis (FP&A).

  Driv projekt på ett lönsamt sätt

  • Få kontroll över alla fakturerbara transaktioner.
  • Se exakta finansiella resultat direkt.
  • Förhindra problem innan de uppstår.
  • Kontrollera projekten i realtid.

  Läs mer

  Screenshot illustrating how Unit4 solutions help firms to execute profitable projects

  Optimera användningen

  • Bygg ditt team med rätt person på rätt plats.
  • Följ upp och analysera projektets intäkter.
  • Följ upp och analysera projektets kostnader.
  • Styr och hantera projektets måluppfyllelse.
  • Balansera teamets kompetens mot nuvarande och kommande projekts behov.
  • Ha koll på användningen av underleverantörer.

  Läs mer

  Screenshot illustrating how Unit4 solutions help firms to forecast and optimize their resources

  Effektivisera faktureringsprocessen

  • Ha koll på ditt finansiella resultat.
  • Följ upp och analysera projektets intäkter.
  • Följ direkt upp alla personalkostnader.
  • Planera, budgetera och prognostisera korrekt.
  • Följ upp och hantera utfall mot budget.
  • Få omedelbar och korrekt rapportering.
  Screenshot illustrating how Unit4 solutions help firms to bill with precision

  Vinn rätt affärer

  • Förstå var konkurrensens ska sker (och var den inte ska ske).
  • Skapa korrekta, lönsamma och konsekventa anbud.
  • Använd tidigare framgångar som modell för att vinna och leverera framgångsrika nya projekt.
  Screenshot illustrating how Unit4 solutions help firms to win more business

  Tjänsteföretag i en post-pandemisk värld

  Organisationer som fokuserar på att leverera tjänster till sina kunder står för närvarande inför en av de mest utmanande tiderna i nyare historia. Vinstmarginaler beror på förstklassiga projektgenomförande och att ha full kontroll på fakturerbara timmar.

  Så låt inte äldre system som kräver en stor arbetsinsats med manuella processer hålla er tillbaka. Se till att din teknik är framtidssäker, Nu, med den extra komplexiteten i distansarbete, minskande projektomfång och uppskjutna eller avbrutna projekt, har det aldrig varit viktigare att ta kontroll och anpassa tekniken till en föränderlig värld.

  Ta kontroll med en integrerad uppsättning ekonomi-, HR- och planeringsfunktioner som är byggda för tjänsteföretag.

  Läs mer om vår lösning för nästa generation

  2-3x

  ökad projektkomplexitet på grund av distansarbete*

  *Källa: "The Future of the Professional Services Organization", Constellation Research, okt 2020

  71 %

  av företagen i tjänstesektorn anser att föråldrad programvara är ett huvudsakligt hinder för innovation**

  ** Källa: ”Professional Services in Europe: A Benchmark for 2022”, PAC, mars 2022

  Unit4 People Experience Suite

  Sätt det värdeskapande arbetet i centrum och automatisera resten. Släpp lös den verkliga potentialen inom er organisation med våra användarvänliga företagslösningar för verksamheter och professionella tjänsteföretag.

  Läs mer om vår People Experience Suite

  Enterprise Resource Planning - ERP

  Förbättra det dagliga arbetet för medarbetarna med vårt helt integrerade affärssystem.

  Unit4 - ERP Solutions

  Financial Planning & Analysis

  Ta korrekta affärsbeslut snabbare och omvandla data till tydliga och användbara insikter.

  Unit4 - Financial Planning & Analysis Software

  Human Capital Management

  Stöd, inspirera och engagera era medarbetare med avancerade lösningar för lönehantering-, HR- och kompetenshantering.

  Unit4 - Human Capital & Talent Management Software

  Några av våra kunder

  Unit4 hjälper ledande leverantörer av kvalificerade tjänster, stora projekt- och rådgivningsföretag runt om i världen, att förnya genom verksamhetsförändring.

   Kundintervju: Canalta

   Med Unit4 eliminerade denna kanadensiska hotellkedja 25 000 timmars manuell datainmatning, vilket motsvarar en besparing på cirka 750 000 USD per år.

   Läs mer

   En smidig och innovativ framtid

   Ett av världens ledande tekniska konsultföretag har standardiserat en framåtblickande Unit4-lösning som kopplar samman ekonomi- och HR för att ha en enda sanningskälla.

   Ta reda på hur

   Cover image for Buro Happold 1-page Unit4 customer story

   Smartare verksamheter och beslutsstöd

   En av världens ledande leverantörer av företagslösningar för automatiserade transaktioner, erbjuder processer för kontroll och riskhantering för att fokusera om arbetet med att stödja beslutsfattande.

   Ta reda på hur

   Cover image for Kinetic IT 1-page Unit4 customer story

   Ger bästa praxis

   ”Vår framgång är beroende av framgången för våra medarbetare, och därför har vi tagit ett djärvt förhållningssätt till vårt systems arkitektur för nästa generation.”

   Denis Delmaire
   CIO på Levio

   Läs mer

   Cover image of press release for Levio

   Kundintervju: Beazley

   Specialförsäkringsbolaget Beazley valde Unit4 FP&A (Prevero) för en flexibel, kostnadseffektiv kostnadsplanering och hantering.

   Kundintervju: Mobile Vikings

   Med hjälp av Unit4 Talent Management kan den belgiska nätverksoperatören koppla samman alla personalinsikter i verksamheten för att öka produktiviteten, engagemanget och tillväxten – och säkerställa att start-up andan förblir stark.

   Läs mer

   Vad innebär "People Experience" för dig?

   Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.