Skip to main content

Unit4 ERP - modern mjukvara
för ekonomihantering

ERP financial management icons - magnifying glass, cloud, bill with dollar sign

Stöttar pågående affärs- och verksamhetsförändringar

Ge era team ett ekonomisystem av högsta kvalitet designad för organisationer som står inför kontinuerliga förändringskrav.

Se vår informativa video där vi visar hur vår ekonomihanteringslösning ger er tillgång till grundläggande funktioner, förbättrad användarupplevelse och ökad smidighet för att hjälpa er att nå era mål.

Läs vårt faktablad

Nyckelfunktioner

  • Konsolidera och kontrollera all er finansiella och statistiska information från andra delar av systemet.
  • Säkerställ att alla transaktioner i huvudboken är godkännda.
  • Visualisera data efter behov för rapportering.

  Chatta eller boka en demo

  Screenshot showing the financial management capabilities of Unit4 ERP
  • Hantera betalningar som tas upp och skickas från annan plats i Unit4 ERP (dvs. försäljningsorder, projektfakturor) eller externa system.
  • Använd inbyggda verktyg för kreditkontroll för bättre kontroll av skulder och för att säkerställa ett optimerat kassaflöde.

  Chatta eller boka en demo

  Screenshot showing the financial management capabilities of Unit4 ERP
  • Stöd avstämning av kassa- och banktillgodohavanden med kontoutdrag.
  • Få kraftfulla funktioner för automatisk matchning av transaktioner.
  • Importera enkelt nya datatyper, ställ in komplexa matchningsregler och registrera all aktivitet i ett revisionsfärdigt format.

  Chatta eller boka en demo

  Screenshot showing the financial management capabilities of Unit4 ERP
  • Följ upp fakturor genom hela betalningscykeln med optimerade kassaflöden.
  • Utnyttja full integrering i ert ekonomisystem för att säkerställa kvaliteten och få större insyn över fordringsägare.
  • Bidrar till att upprätthålla goda leverantörsrelationer och att säkerställa maximala rabatter.

  Chatta eller boka en demo

  Screenshot showing the financial management capabilities of Unit4 ERP
  • Konsolidera och hantera organisationens anläggningstillgångar under hela deras livscykel.
  • Möjliggör snabbt svar på reglering, organisatoriska förändringar eller liknande.
  • Använd inbyggda simuleringsrutiner för att förstå och testa avskrivningseffekterna för er balans- och resultaträkning.

  Chatta eller boka en demo

  Screenshot showing the financial management capabilities of Unit4 ERP
  • Förbered er för bokslut enligt IFRS-standarder, koncernrapportering och andra rapporteringskrav.

  Chatta eller boka en demo

  Screenshot showing the financial management capabilities of Unit4 ERP
  • Stöd din försäljningsprocess med enkel orderinmatning och uppföljning.
  • Få bättre försäljnings- och ekonomiska data tack vare integrering med externa verktyg som e-handelslösningar.

  Chatta eller boka en demo

  Screenshot showing the financial management capabilities of Unit4 ERP

  Skapa ett bättre sätt att arbeta

  • Öka hastigheten och effektiviteten i era ekonomiprocesser

  • Enkel hantering av organisationsförändringar

  • Skapa transparans och optimera kassaflödet.

  • Upprätthåll styrning och regelefterlevnad även under störningar.

  • Konsolidera data i en enda vy.

  • Fokusera mer på strategiskt ekonomiarbete.

  [Unit4 ERP] … har stor effekt på vår verksamhet... detta innebär bland annat en smidig och enkel hantering av rapportering och budgetar för chefer, vilket gör oss mer motståndskraftiga och robusta samt gör det enkelt att omfördela våra resurser där de gör bäst nytta.

  Andrew Couldrick

  Vd, Wokingham Borough Council

  Se fler kundberättelser

  Används över hela världen av organisationer som arbetar med människor

  Logo of Unit4 customer, ALTEN Group
  Logo of Unit4 customer, CGIAR
  Logo of Unit4 customer, Heifer
  Logo of Unit4 customer, Kinetic IT
  Logo of Unit4 customer, Kingston University
  Logo of Unit4 customer, Medical Teams International
  Cover image of 1-page Unit4 customer story - University of Reading

  Kundberättelse:
  University of Reading

   

  Med 22 000 studenter och mer än 4 000 anställda är detta brittiska universitet rankat bland de bästa 20 % av världens institutioner enligt QS World University Rankings. De använder Unit4 ERP för sin redovisning för att ge ökad finansiell förståelse och kontroll.

  Utforska våra andra mjukvarulösningar
  Eye icon on green background
  Läs mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet
  Upward trend arrow icon on green background

  Vad innebär "People Experience" för dig?

  Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.