Unit4

Våra Partnersamarbeten

Partnersamarbeten

På Unit4 har vi full förståelse för att våra kunders konkurrenskraft och framgång hänger på att ha ett fullt integrerat system för att stötta personal och processer.

Genom att kombinera affärskritisk programvara med olika branschspecifika och operativa system kan man få en enhetlig och fullständig bild av hur verksamheten presterar.   

För Unit4 har det därför varit en självklarhet att aktivt söka partnersamarbeten. På så vis säkerställer vi att våra kunder erbjuds optimala lösningar för just deras verksamhet. 

Det är också anledningen till att vi arbetar med en stor samling olika partners. Genom bredden det tillför adderar vi värde till våra lösningserbjudanden och extra fördelar till våra kunder, partners och prospekt. Flera av våra partners har vidareutvecklat funktionalitet kring Unit4:s lösningar.  

Partners för framgång

 • Viktiga faktorer

  Vi tar valet av partner på allvar och de mest kritiska faktorerna består i: 

  • Erfarenhet och kunskap från sektor eller funktion.
  • Möjlighet att utöka räckvidden för våra lösningar.
  • Lösningen och tjänstens kvalitet.
  Viktiga faktorer
 • Ömsesidiga fördelar

  Nyckeln till framgången med Unit4:s partnersamarbeten är att de alltid baseras på ömsesidiga födelar för Unit4, partnern och - självklart - våra gemenamma kunder.  

  • Partnern kompletterar Unit4:s lösningar och kompetens med områdesexpertis och därmed erbjuds kunden det bästa av båda världar. 
  • Våra partnersamarbeten kan bidra till att sprida budskapet att Unit4 erbjuder det bästa affärssystemet för organisationer med människan i fokus. 
  • Partnersamarbeten är till god nytta för kunder som föredrar att upphandla nya lösningar från befintliga partners eller rådgivare med ett uppbyggt förtroendekapital. 
  Ömsesidiga fördelar
 • Värdeerbjudande

  Vi inleder ett partnersamarbete med syftet att både erbjuda adderat värde till våra kunder samt ömsesidiga fördelar:

  • Organisationer måste ständigt förhålla sig till förändring. Tack vare Unit4:s flexibla och agila inställning till ERP, kan våra partners på ett snabbt och effektivt sätt möta de behov förändringen väcker. 
  • Unit4:s lösningar för organisationer med människan i fokus förstår vikten och värdet av personal, och gör det möjligt för partners att leverera tjänster som hjälper kunder att få ut det bästa av sina team.

  Tillsammans kan vi erbjuda den bästa kombinationen av applikationer och tjänster anpassade för dagens affärsutmaningar. Eftersom vi kan skapa och leverera dem mer effektivt, kan våra kunder snabbare upptäcka fördelarna med våra lösningar.

  Värdeerbjudande

Unit4 Partner Ecosystem

Unit4 Partner Ecosystem

Unit4 Partner Ecosystem består av leverantörer i lokala och nischade marknader, regionala specialister samt globala konsulter och experter inom outsourcing. 

Vårt globala nätverk av partnerorganisationer innefattar partners inom SI & BPO, VAR, OEM, ISV, remisspartners, strategiska rådgivare, rekryterare och partners inom utbildning.

Unit4:s partnerprogram

Ingen organisation kan lyckas helt på egen hand. Det är därför Unit4:s samarbetsstrategi gäller oavsett om ditt fokus är systemintegration, outsourcing av affärsprocesser eller om du är en värdeadderande återförsäljare. Vårt mål är att hjälpa dig att ge högre servicevärde till dina kunder i tjänstebaserade organisationer och offentlig sektor.

Traditionella ERP-system kräver tid för bearbetning av förändringsorder och programmering. Med Unit4:s ERP kan du istället använda tid och budget till att erbjuda kunderna fler funktioner och värdebaserade resultat. Du har möjlighet att erbjuda varaktig strategisk vägledning.

Unit4:s partnerprogram

En av våra partners

Unit4:s partnerskap med Capgemini möjliggör för våra kunder att transformera sin kärnverksamhet. På ett kostnadseffektivt och avbrottsfritt sätt kan de snabbt anpassa sig till en föränderlig marknad.

 • Utmaningarna

  Ineffektiva back-officeprocesser försämrar resultatet.

  Dagens företag står inför flera utmaningar som gör det svårare att få konkurrensfördelar:

  • spenderar mer tid och pengar utanför kundprojekten, med stigande kostnader och ineffektivitet som konsekvens
  • oförmåga att skala upp och kunna växa och expandera verksamheten
  • befintliga strukturer för finansiering och redovisning hämmar innovation
  • svårighet att skala tillbaka snabbt i vissa områden när tider och förhållanden förändras
  • svårt att hantera en ny enhet och uppnå tydlig kontroll och regelefterlevnad utan att störa verksamheten.
 • Varför Unit4 och Capgemini?

  Unit4 är en programvaruexpert som erbjuder marknadsledande ERP-applikationer och Capgemini är en framstående aktör inom Business Process Outsourcing (BPO). Att samarbeta med oss tillsammans kan hjälpa ditt företag att slimma processer och optimera nyckelfunktioner, så att ditt team kan koncentrera sig på att stödja kärnverksamheten. 

  Vårt samarbete ger stora företag tillgång till mer agila och flexibla lösningar för att stödja sin personal samt inköp-, ekonomi- och redovisningsprocesser. Vi ger svar på den ökande efterfrågan på ERP i molnet och kundernas behov av digital omvandling.

  Läs tillkännagivandet om Capgeminis och Unit4:s partnerskap (eng).

 • Vår lösning

  Vårt partnerskap bygger på Capgeminis erbjudande BPO-as-a-Stack och utnyttjar en BPOaaS lösning som innehåller Unit4 Business World. Med denna lösning kan vi ta itu med kundens utmaningar mer effektivt och optimera den totala servicekostnaden samt minska risken gällande genomförande och resultat. Den förbättrade lösningen gör det möjligt för kunderna att:

  • hantera affärsutmaningar snabbt och enkelt
  • optimera och förutsäga den totala kostnaden för tjänsten (​skifta från CAPEX till OPEX)
  • minska risken gällande genomförande och resultat (jämfört med fristående erbjudanden)
  • stimulera tillväxt
  • använda framtidssäkrade och skalbara lösningar som är mer tillförlitliga och insiktsfulla
  • integrera förvärv och möjliggöra enklare desinvesteringar.
 • BPO-as-a-Stack

  Capgeminis lösning “BPO-as-a-Stack” är en Business-Process-as-a-Service (BPaaS) som främjar tillväxt och minskar operativa kostnader. 

  Denna kundorderstyrda tjänst innefattar intergrerade lager av service, processer, applikationer och infrastruktur. Genom att sammanföra relevanta komponenter mot kundorder, säkerställer Capgemini som servicepartner rätt val av komponenter och integration i fyra skikt. Det är ett mycket annorlunda förhållningssätt till den traditionella multi-tower-strategin med flera leverantörer. På så vis hjälper Capgemini kunderna att uppnå en minskad totalkostnad för tjänsten och samtidigt minimera risken vid genomförande och resultat.

  Mer information om Capgemini "BPO-as-a-Stack" (eng).

Några av Unit4´s partners i Sverige:

 • EVRY är ett av Nordens största IT-företag och våra tjänster används av miljontals människor. Vi arbetar med alla sorters lösningar inom verksamhetskritiska IT-tjänster - från rådgivning, utveckling och integration till förvaltning och drift. EVRY It Nor är ett affärsområde inom EVRY-koncernen som består av ca 300 konsulter fokuserade på Unit4-plattformen. Detta gör oss till Unit4:s största partner. Vi är en komplett leverantör av tjänster och lösningar kopplat till IT- och affärssystem för ekonomi och verksamhetsstyrning. Vi tillhandahåller tjänster inom affärsrådgivning, utveckling, teknik, BI och Analytics samt outsourcingtjänster för lön- och ekonomi.

  Läs mer om Evry

 • "Vi har haft ett framgångsrikt strategiskt samarbete med Unit4 sedan 2010. Tillsammans har vi skapat en skalbar standardlösning för integration byggd på iCore Integration Suite. Med beprövad teknik och metodik öppnar vi upp inte bara Unit4 Business World utan alla dina befintliga IT-system för digitalisering, e-handel och automatiserade processer. Vi förenklar datautbyten, både internt och med omvärlden. Resultatet? Med över 200 gemensamma kunder har vi skapat best practices som ger flexibilitet, struktur och snabbhet."

  Mikael Boquist, CEO på iCore

  Läs mer om iCore

 • "Det var inte bara det att vi uppskattar produkten, även om det är nödvändighet. Det som var avgörande var det stöd och engagemang vi fick från Unit4 i Norge och Sverige. Det var, och är fortfarande, nyckeln till vår framgång."

  Bernt Olsson, Sälj- och Marknadschef, Konsultnet.

  Läs mer om Konsultnet

 • ”Partnerskapet ligger helt i linje med vår strategi att tillsammans med Unit4 erbjuda konkurrenskraftiga lösningar inom process- och beslutstöd till både nya och befintliga kunder”

  Daniel Backman, VD på qep Solutions.

  Läs mer om qep Solutions

 • ”Vi är en av de snabbast växande aktörerna i Sverige inom våra verksamhetsområden och ser nu fram emot att bredda våra tjänster tillsammans med Unit4. Vi ser Unit4 som en ledande aktör inom affärssystemmarknaden och en utmärkt partner i vår gemensamma expansion.”

  Hamed Shahedi, CEO, på NVBS Business IT.

  Läs mer om NVBS

Mer information