Unit4

Möjligheterna

Bli expert på resursoptimering med Unit4 Business World. Maximera medarbetarnas nyttjande- och debiteringsgrad och hantera projektgrupper och arbetsteam effektivt över hela världen. Business World är ett skalbart affärssystem som hjälper dig att budgetera och följa upp projekt, att allokera rätt kompetenser till rätt platser och projekt samt att förbättra lönsamheten. Vad mer kan du och dina medarbetare önska av ett affärssystem?

Hitta talanger

Fördela de rätta teamen och resurserna till varje projekt för att optimera debiterings- och nyttjandegraden samt lönsamhet

Hantera globala projekt

Minska kostnader för överflödig eller fel kompetens och risken att gå miste om möjligheter genom att effektivt hantera projekt över flera kontinenter

Maxa kassaflödet

Riv informationssilon och nyttja kraften i branschspecifika funktioner för att maximera kassaflödet

Analysera och se in i framtiden

Skapa sammanhang med multidimensionell analys för insikt om varje projekt och verksamhetsdel

Tänk om… du kunde optimera nyttjande- och debiteringsgraden genom att fördela de bästa talangerna och resurserna till varje projekt?

Visa Göm

Att hantera en global resurspool effektivt handlar om att hitta och behålla människor med rätt kompetens och erfarenheter samt att optimera deras nyttjande- och debiteringsgrad. Med bra verktyg kan du fördela de bäst lämpade talangerna till varje projekt.

Vi erbjuder operativa chefer och projektledare fullständig och lättillgänglig överblick av var medarbetarna och andra resurser finns, när de är tillgängliga samt när och var de behövs bäst. Vår lösning leder till optimal resursanvändning och lönsamhet.


Ett affärssystem som maximerar nyttjande- och debiteringsgraden

Har ni medarbetare och konsulter som sitter på bänken när det finns projekt som skriker efter hjälp? Kan du matcha en global resurspool mot kundernas behov? System som erbjuder realtidsbaserad överblick och djupgående insyn i alla projekts befintliga status samt kommande kan hjälpa dig att maximera alla resursers nyttjande- och debiteringsgrad. Samtidigt kommer medarbetar- och kundnöjdheten att öka i och med att du alltid placerar rätt människor på rätt plats och i rätt tid.

Ta reda på om ditt befintliga projekt- och resurshanteringssystem begränsar eller förbättrar företagets nyttjande- och debiteringsgrad med hjälp av denna frågeguide:

 1. Kan det interna arbetet vara "användbart"?
  Det interna arbetet är inte alltid fakturerbart, men det betyder inte att det inte är värdefullt och bidrar till ditt team.
 2. Kommunicerar du med alla berörda parter i systemet?
  De flesta projekt har många fler aktörer än enbart projektmedlemmarna, till exempel HR, försäljning, ekonomi. Att kommunicera med dem bör inte innebära att man måste lämna systemet och använda andra lösningar.
 3. Är hela organisationen sökbar?
  Talanger med relevanta kunskaper, kompetenser och erfarenheter arbetar över hela organisationen och kan vara den perfekta pusselbiten för ett visst projekt - Du bör ha full insyn.
 4. Känner du av stämningen i projektgruppen?
  Att fånga upp och analysera statistik i ett projekt är viktigt, men känslan kring projekt ger ett annat perspektiv – missa inte den insikten.

Tänk om… du kunde minska kostnaderna och vinna fler projekt genom att hantera era globala talanger mer effektivt?

Visa Göm

Organisatorisk flexibilitet är avgörande för tjänsteföretag som arbetar med komplexa eller internationella projekt. Du behöver till exempel kunna matcha interna resursers och konsulters tillgänglighet och kompetens med kundernas krav och behov. Globala projekt kräver inte bara kraftfulla samarbetsverktyg. De behöver även lösningar som kan hantera många valutor och tillfredsställa lokala behov..

Unit4 Business World för professionella tjänster erbjuder den flexibilitet som du behöver för att kunna möta kundernas behov och ta hem nya segrar, samtidigt som du kan hålla era talanger engagerade och produktiva.


Planera och fördela resurser

Sätt ihop drömteam med de bäst lämpade medarbetarna för att lösa komplexa projekt effektivt och med god lönsamhet

Kalkylera, budgetera och följ upp projekt

Använd realtidsbaserade dataflöden och skapa helhetsöversikter av dina projekt för att effektivt planera, hantera och följa upp dem

Hantera projekt med god kontroll

Använd realtidsbaserade planeringsverktyg med bra överblick för att leverera på tid, med hög kvalitet och inom budgetramarna

Förse intressenter med färsk data

Håll ekonomiavdelningen och dina chefer nöjda genom att leverera budgetar, prognoser och uppföljningar baserade på de senast uppdaterade siffrorna

Optimera medarbetarnas nyttjande- och debiteringsgrad

Planera och matcha resurser och kompetens mot projektens krav och behov för att leverera de bästa talangerna och resurserna till varje projekt.

Vässa effektiviteten

Genomför hela säljprocessen i samma system, från skapande av potentiella kunduppdrag till projektavslut, och följ varje projekts utveckling via realtidsbaserad projektöverblick

Underhåll en global resurspool effektivt

Attrahera och behåll talanger i flera regioner och/eller länder genom att erbjuda dem engagerande och utmanande projekt

Förstärk kassaflöden och lönsamhet

Samla in och konsolidera tidrapporter och reseräkningar snabbare, skräddarsy faktureringsrutiner och minska intäktsläckage för att optimera kassaflöden och lönsamhet

FEffektiv hantering av omstruktureringar och förvärv

Med Unit4 Business World är det mycket enkelt att skapa stöd för de nya strukturer och processer som krävs efter en omstrukturering, eller vid ett förvärv då olika verksamheter integreras. Anpassningarna görs smidigt via Business Worlds intuitiva användargränssnitt utan att en enda kodrad behöver skrivas

Analysera ekonomin på alla nivåer

Konsolidera data från olika enheter över hela världen för analys av produktivitet och lönsamhet på global nivå och/eller för att borra nedåt i informationslagren för att studera separata projekt

Uppfyll lokala krav över hela världen

Anpassa systemet och uppfyll lokala rapporteringskrav, var än i världen verksamheten bedrivs, och konsolidera data enkelt över nationsgränserna, med olika valutor, utan att ändra i koden

Skapa proaktiva budgetar

Strömlinjeforma bokföringsprocessen och skapa budgetar baserade på troliga scenarier

Tänk om… ditt affärssystem kunde slå omkull informationssilon och hjälpa dig att maxa kassaflödet?

Visa Göm

Affärssystem för professionella tjänsteorganisationer bör vara utvecklade för människor – inte maskiner. En tjänsteorganisation behöver programvara som hjälper dem att identifiera och dra nytta av affärsmöjligheter och nya sätt att arbeta samt att möta och parera förändringar på ett effektivt sätt. Det innebär att systemet måste vara enkelt att anpassa och att det kan stötta hela vägen från projektplanering och budgetering till uppföljning och fakturering av projekt.

Och det finns ingen plats för informationssilon när alla involverade – från ekonomichefen till projektledaren – behöver realtidsbaserad information för att verksamheten ska vara framgångsrik. Fördelarna med detta integrerade och branschanpassade affärssystem inkluderar förbättrad hantering av hela projektlivscykeln, sömlösa processflöden mellan projektens olika faser och optimerade faktureringsintervall.


Erfarenheter & Kunder

“We need to be able to keep serving our existing customers and working with partners and suppliers to the same high standards, while absorbing the changes that acquisition and other business changes bring. Whatever new information we need and whatever changes in direction that arise, we really never worry about Unit4 Business World's ability to support us.” — Coor Service Management

Ladda ner kundberättelse

“Business as usual is the top priority for any company operating with multiple moving parts and a changing organizational structure...The {Siemens} merger was done surprisingly fast and smoothly...For us it's not a surprise that Unit4 can do this - we've successfully handled more than 20 other merged companies.” —Bravida

Tänk om… du med några knapptryckningar kunde få fram aktuella nyckeltal och detaljer om alla projekt på global nivå ända ned till enstaka projekt och arbetsteam?

Visa Göm

Du behöver relevant, uppdaterad och pålitlig data för att kunna trimma och slutföra dina projekt. Med tillgång till realtidsbaserad information om projektens utveckling och utfall – från planering till genomförande – kan du minska risken att missa bra möjligheter eller att upprepa misstag. Vår lösning ger dig möjlighet att med multidimensionella analys- och användaranpassade rapporteringsfunktioner skapa sammanhang i informations- och processflödena. Analysera och följ upp kostnader och resurser. Prognostisera nyttjande- och debiteringsgraden samt omsättningen. Förutspå olika framtidsscenarier och utfall med hjälp av prediktiv analys.

Genom att riva informationssilon och erbjuda medarbetare i alla delar av verksamheten ett lättillgängligt och användarvänligt affärssystem blir det enklare för dem att registrera och dela information. Därmed säkerställer du god tillgång till pålitlig och aktuell data. Det ger dig möjlighet att när som helst prognosticera och visualisera verksamhetens prestationer och framtidsutsikter.


Resursplanering och bemanning i korthet

Utnyttjandet av resurser är en flerdimensionell utmaning. En till synes positiv utnyttjandegrad kan dölja en mängd brister. Resurser kan vara tillgängliga, men är de lämpliga för det aktuella projektet? Utan möjligheten att få en 360 ° överblick över projekten äventyras dina möjligheter att reagera.

En helhetslösning som ger dig möjligheten att finna och tillsätt rätt resurser till dina projekt, där du enkelt och visuellt sköter bemanningen och flytt av resurser ger dig de möjligheter att bedöma, analysera och anpassa dina projekt du behöver.