Skip to main content
woman with laptop

7 manieren waarop CFO's strategisch kunnen plannen voor groei in onvoorspelbare tijden

De onzekerheden van een volatiele economie is een ontmoedigende taak voor CFO's. Om het succes van hun organisatie op lange termijn te waarborgen, moeten CFO's strategische planning en financiële kostenbeheersingsmaatregelen effectief implementeren om zich voor te bereiden op toekomstige groei. In deze blogpost worden 7 manieren besproken waarop CFO's strategisch kunnen plannen voor groei in onvoorspelbare tijden. Door deze methoden toe te passen, kunnen CFO's ernaar streven de financiële stabiliteit en welvaart van hun organisatie op lange termijn te waarborgen.  

1) Kijk naar het grotere geheel  

Kijken naar het grotere geheel bij het plannen van toekomstige groei zal voor CFO's van groot belang zijn. Technologie kan hierbij een belangrijke rol spelen. Met behulp van financiële plannings- en analysetools kan een CFO prestaties uit het verleden volgen en beter geïnformeerde voorspellingen doen voor de toekomst. Daarbij wordt rekening gehouden met zowel de huidige economische situatie als de toekomstige prestaties van de organisatie. Met dit inzicht kan je eenvoorbereiding op een recessie afwegen tegen strategische planning na een eventuele recessie. Volgens Raconteur - The Future CFO 22 maart verwacht 94% van de CFO's dat de investeringen in digitale technologie en middelen de komende drie jaar zullen toenemen. Door optimaal gebruik te maken van technologie en de prestaties van de organisatie in het verleden te analyseren, kan een CFO effectief en strategisch plannen om groei veilig te stellen, zelfs in onvoorspelbare tijden. 

2) Begrijp je klant  

Een scherp inzicht in je markt en klantenbestand is essentieel voor een degelijke financiële planning en analyse. Zo kun jegemakkelijk patronen en synergieën identificeren om de groei van het marktsegment te ondersteunen en kansen voor klantenwerving te benutten. Maak gebruik van technologie om klantgegevens te verzamelen, te analyseren en er inzicht in te krijgen en krijg beter inzicht in trends, voorkeuren en gedrag van klanten. Met die informatie kun je effectiever middelen en budget toewijzen aan de gebieden met het grootste groeipotentieel.  

3) Wees comfortabel met risico's  

Met een onvoorspelbare toekomst is er behoefte aan solide scenariomanagement en noodplannen. Financiële planning en analyse (FP&A) is nu belangrijker dan ooit. Organisaties moeten op de hoogte zijn van de risico's van onvoorbereidheid op de "bekende onbekenden" die zich zullen voordoen en begrijpen hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden. Door over de juiste FP&A-oplossing te beschikken en de plannen regelmatig te herzien, kunnen bedrijven weerbaarder worden tegen onvermijdelijke veranderingen. Met de juiste voorbereiding zullen zij beter toegerust zijn om de onvoorspelbare tijden die voor hen liggen te doorstaan.  

Wat de technologische oplossingen betreft, is het belangrijk een FP&A-platform te kiezen dat gemakkelijk wijzigingen in de gegevens en meerdere scenario's en onvoorziene omstandigheden mogelijk maakt. De beste oplossingen ondersteunen continue planning, helpen teams beter samen te werken en bieden real-time inzicht in de financiële positie van de onderneming. Dit kan ervoor zorgen dat potentiële risico's of veranderingen snel worden geïdentificeerd en dat de juiste aanpassingen snel en nauwkeurig worden doorgevoerd. 

4) Geef prioriteit aan innovatie  

In het verleden concentreerden CFO's zich op strategische planning en financiële kostenbeheersing, maar nu moeten zij ook rekening houden met strategische levering, operationele efficiëntie, inflatie, het verstrekken van nauwkeurige gegevens en informatie en het stimuleren van groei. Daartoe moeten CFO's prioriteit geven aan innovatie en manieren vinden om financiële planning en analyse te gebruiken om patronen te identificeren, prestaties te analyseren en toekomstige trends te voorspellen. Zij moeten zich richten op gegevensgestuurde besluitvorming en financiële plannen opstellen die wendbaar genoeg zijn om zich snel aan te passen aan veranderingen in de economische omgeving en veranderende eisen van klanten. Dit zal ertoe bijdragen dat de onderneming voorbereid is om te profiteren van eventuele kansen die zich voordoen.  

5) Cashflow beheren  

Het beheer van de cashflow is een cruciaal onderdeel van het succes van elk bedrijf. Om strategisch te plannen voor groei, moeten CFO's zich richten op het verbeteren van hun cashflow door maatregelen te nemen om de kosten te beheersen en bestaande middelen te optimaliseren, in plaats van te snijden. Dit vereist zorgvuldige financiële planning en analyse. Zo kunnen uitgavenanalysetools zoals Scanmarket helpen vaststellen waar kan worden bespaard zonder te bezuinigen op belangrijke middelen. Bovendien kunnen moderne oplossingen voor financieel beheer, zoals Unit4 FP&A, helpen bij het automatiseren en stroomlijnen van het proces voor het volgen van de cashflow. Met deze tools kunnen CFO's inzicht krijgen in de financiële gezondheid van de organisatie en hun plannen aanpassen aan veranderende economische omstandigheden.  

6) Investeer in je team  

Een volledig geïntegreerde FP&A-oplossing is een essentieel instrument om succes te garanderen, vooral in onvoorspelbare tijden. Door te investeren in je team en hen de juiste financiële plannings- en analysemogelijkheden te geven, kun je anticiperen op mogelijke verstoringen en risico's proactief beheren. FP&A zal je ook helpen een langetermijnplan op te stellen dat rekening houdt met zowel verstoringen op korte termijn als groeistrategieën op lange termijn. Dit zorgt ervoor dat de organisatie altijd voorbereid is om te reageren op veranderende marktomstandigheden en tegelijkertijd op schema blijft met de algemene groeidoelstellingen.  

Een geïntegreerde FP&A-oplossing produceert relevante input en robuuste analyses, die helpen bij het opstellen van betrouwbaardere scenario's en prognoses. Met deze kennis kunnen CFO's en financiële teams gegevens over uitgaven en inkomsten in de verschillende bedrijfsonderdelen identificeren en raadplegen, waaronder supply chain en inkoop, diensten, talentmanagement, marketing, IT, treasury/kapitaalkosten en meer. Hierdoor kan de FP&A-functie worden gezien als een geloofwaardige, collaboratieve en communicatieve informatiebron. 

7) Focus op wat je kunt controleren  

Richt je als CFO op zaken die je kunt controleren. Begin met vragen als "welke financiële middelen zijn beschikbaar?" en "welke investeringen moeten worden gedaan?". Zodra deze vragen zijn beantwoord, is het belangrijk om je bevindingen te herzien en de nodige aanpassingen te doen. FP&A moet ook worden gebruikt om effectieve korte- en langetermijndoelstellingen te ontwikkelen die realistisch en toch ambitieus zijn, met de huidige financiële situatie van het bedrijf en de toekomstige doelstellingen in het achterhoofd. Door regelmatig financiële analyses uit te voeren, kunnen CFO's potentiële verbeteringsgebieden identificeren die aanvankelijk misschien niet in aanmerking waren genomen bij het plannen van groei. Bovendien moeten prognose- en datamodelleringstechnieken worden gebruikt om financiële trends te identificeren en te analyseren die de organisatie in de toekomst ten goede zullen komen.  

Hoe kan Unit4 ondersteunen bij de groeiplannen van jouw organisatie?   

Unit4's People Experience suite is ontworpen voor dienstverlenende organisaties. Deze uitgebreide suite aan oplossing geeft je de tools die je nodig hebt om de strategische CFO van morgen te worden, ongeacht hoe je rol zich ontwikkelt of groeit.  

Bezoek onze Office of the CFO pagina voor meer informatie. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte