Skip to main content

Een optimistische toekomst: CFO inzichten en strategieën voor 2023 en daarna

Nu we 2023 naderen en 2024 naderen, worden de vooruitzichten voor CFO's iets optimistischer. De inflatie in de VS is gestaag gedaald en het BBP stijgt, wat leidt tot een stabielere omgeving met Amerikaanse rentetarieven die 5,3% hoger liggen dan het niveau van voor de pandemie, terwijl de eurozone 2,5% hoger ligt. Problemen met de wereldwijde toeleveringsketen zijn tot op zekere hoogte verlicht en technologie heeft nieuwe en verbeterde methoden voor het beheer van hulpbronnen mogelijk gemaakt.   

Dit heeft geleid tot een minder volatiel landschap voor CFO's in het komende jaar, hoewel het belangrijk is om voorzichtig en proactief te blijven in hun planning tegen de achtergrond van onzekerheid. Met behulp van technologie zullen CFO's optimaal kunnen profiteren van de gunstigere economische vooruitzichten in 2023/2024.   

Volgens de Deloitte CFO Survey: 2023 Q1 is de onzekerheid weliswaar hoog, maar op het laagste punt sinds de tijd van voor de pandemie (Q4 2019). De belangrijkste doelstellingen voor CFO's blijven het verhogen van de cashflow, het beheersen van het tekort aan talent, het vergroten van de veerkracht, risicobeheer en het verlagen van de kosten. 

Click to read Refine your plan-to-profit process with ERP 2023 (NL) gated

Economische vooruitzichten voor 2023/2024  

Alle belangrijke veranderingen in de economie en het monetaire beleid in de VS hebben een doorsijpelingseffect op andere markten. Aanhoudende uitdagingen veroorzaakt door het conflict tussen Oekraïne en Rusland, klimaatverandering en hogere energieprijzen blijven Europa benadelen. Een van de positieve tekenen is de daling van de inflatie in de VS. Dit is een opluchting voor CFO's die het afgelopen jaar worstelden met stijgende prijzen en stijgende kosten. Nu verwacht wordt dat de inflatie een piek zal bereiken en daarna zal afnemen, kunnen bedrijven een beetje ademruimte verwachten wat betreft prijsstelling en winstmarges. Wanneer de inflatie hoog is, kan dit onzekerheid en volatiliteit in de markt veroorzaken, waardoor het voor CFO's een uitdaging wordt om budgetten en uitgaven te plannen en te voorspellen. De Amerikaanse Federal Reserve voorspelt echter dat de inflatie geleidelijk zal afnemen van ongeveer 5% tot dichter bij het streefcijfer van 2% in 2024.  

Een andere positieve ontwikkeling is het lichte herstel van het BBP dat naar verwachting zal aanhouden. Hoewel de pandemie ongetwijfeld een tol heeft geëist van de wereldeconomie, zal het BBP de komende jaren naar verwachting groeien. Deze groei kan zich vertalen naar meer mogelijkheden voor bedrijven om uit te breiden en te groeien.  

Problemen met de toeleveringsketen zijn het afgelopen jaar een grote uitdaging geweest voor CFO's, maar er zijn aanwijzingen dat deze problemen afnemen. Nu bedrijven zich aanpassen aan nieuwe manieren van werken, vinden ze manieren om verstoringen van de toeleveringsketen te omzeilen en de efficiëntie te verbeteren door kostenoptimalisatie. Dit zou enige verlichting moeten brengen voor CFO's die te maken hebben gehad met voorraadtekorten en vertragingen.  

Er wordt nog steeds gesproken over kunstmatige intelligentie (AI) en dit kan een lichtbaken zijn voor CFO's die de technologie kunnen inzetten om financiële processen te automatiseren, grote hoeveelheden financiële gegevens te analyseren om trends te identificeren en toekomstige uitkomsten te voorspellen, potentiële fraude of anomalieën te identificeren, nauwkeurigere financiële prognoses en scenarioplannen te genereren en gebieden te identificeren waar kosten kunnen worden verlaagd, zoals inefficiënte processen en onnodige uitgaven.   

Naar aanleiding van de resultaten van de Deloitte CFO Survey: 2023 Q1 zei Ian Stewart, hoofdeconoom bij Deloitte: "De CFO's voorzien dat kunstmatige intelligentie de productiviteit in het Verenigd Koninkrijk zal helpen stimuleren, een resultaat dat een blijvende impuls zou kunnen geven aan de groei van bedrijven. Ze zijn echter verdeeld over hoe AI het aantal banen in de economie zal beïnvloeden, wat de noodzaak benadrukt om ervoor te zorgen dat de voordelen van nieuwe technologieën breed worden gedeeld." 

De algemene vooruitzichten onder CFO's zijn iets rooskleuriger voor 2023/2024. Er is echter nog steeds een zekere mate van voorzichtigheid gezien de onvoorspelbaarheid van de post-pandemische omgeving en het potentieel voor nieuwe uitdagingen. CFO's zullen waakzaam en flexibel moeten blijven en moeten werken aan het vergroten van de veerkracht van hun organisaties om eventuele veranderingen het hoofd te kunnen bieden.  

 

 

Wat dit betekent voor het optimisme van CFO's  

Veel CFO's benaderen 2024 met een mix van optimisme en voorzichtigheid. Ze begrijpen dat economisch herstel een geleidelijk proces is, en hoewel het er beter uitziet, is er nog veel werk aan de winkel. Ze zijn zich er ook van bewust dat het economische landschap onzeker is en snel kan veranderen, dus CFO's moeten alert blijven en zich snel en behendig aanpassen aan eventuele veranderingen.  

De algemene mate van optimisme en vooruitzichten onder CFO's is rooskleuriger dan in voorgaande jaren, maar voorzichtigheid blijft de belangrijkste factor. CFO's begrijpen dat onzekerheid een gegeven is in de zakenwereld en dat hun vermogen om met deze onzekerheid om te gaan cruciaal zal zijn voor hun succes in de komende jaren. Door economische indicatoren goed in de gaten te houden, flexibel te blijven en hun financiële planning regelmatig te herzien, en gezonde strategische beslissingen te nemen, kunnen CFO's hun bedrijven positioneren voor succes in de komende jaren. 

Waarschuwende opmerkingen voor CFO's  

Eerst en vooral is het belangrijk om te onthouden dat er nog steeds onzekerheid heerst in de markt. Hoewel het misschien niet zo acuut is als in voorgaande jaren, zijn er nog steeds potentiële risico's en uitdagingen die van invloed kunnen zijn op de financiële planning. Hoewel de inflatie in de VS afneemt, is het bovendien belangrijk voor CFO's in andere landen om de situatie in de gaten te blijven houden en te plannen voor mogelijke gevolgen. Inflatie kan van invloed zijn op een breed scala aan financiële beslissingen, van prijsstrategieën tot het budgetteren van uitgaven, en het is belangrijk om mogelijke gevolgen voor te blijven.  

En hoewel de problemen met de toeleveringsketen afnemen, is het nog steeds belangrijk voor CFO's om alert te blijven op mogelijke knelpunten of verstoringen die van invloed kunnen zijn op de goederen- en materiaalstroom. Dit geldt met name voor organisaties met wereldwijde toeleveringsketens die beïnvloed kunnen worden door verschuivend handelsbeleid en geopolitieke risico's.  

Het positieve herstel van het BBP is een goed teken voor CFO's, maar het is belangrijk om te onthouden dat groei ongelijkmatig kan zijn en dat er nog steeds delen van de economie kunnen zijn die het moeilijk hebben. CFO's moeten op de hoogte blijven van de laatste economische gegevens en trends om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.  

Hoewel de vooruitzichten voor CFO's in 2023/2024 over het algemeen iets rooskleuriger lijken dan in voorgaande jaren, zijn er nog steeds uitdagingen en risico's die voorzichtig moeten worden aangepakt. Met een zekere mate van voorzichtigheid en zorgvuldige planning kunnen CFO's ervoor zorgen dat hun organisaties het de komende jaren goed doen.

Hoe Unit4 CFO's kan helpen plannen voor de toekomst   

CFO's hebben een 360-zicht over hun organisatie nodig. Het integreren van softwareoplossingen zoals ERP, HCM en FP&A helpt bij het bereiken van het doel om strategisch te plannen voor de toekomst. Onze cloudsoftware is ontworpen om bedrijven de tools te bieden die ze nodig hebben om hun financiële prestaties te optimaliseren en groei te stimuleren.  

Een van de belangrijkste functies is real-time zichtbaarheid van gegevens, waardoor CFO's op de hoogte kunnen blijven van de nieuwste informatie en trends in de sector. Ons platform biedt een uitgebreid overzicht van je financiële activiteiten, zodat je weloverwogen beslissingen kan nemen op basis van actuele en betrouwbare gegevens.  

Unit4 FP&A helpt je om nauwkeurig te voorspellen en toekomstige uitkomsten te voorspellen. Onze geavanceerde algoritmen en machine learning technologie analyseren gegevens uit meerdere bronnen, waaronder historische trends, om betrouwbare en inzichtelijke voorspellingen te produceren.  

Met Unit4 FP&A kunnen CFO's krachtige financiële modellen, scenarioplanning en budgetteringstools maken. Onze software biedt een diepgaande analyse van mogelijke scenario's, zodat je verschillende opties kan evalueren en de beste handelwijze kan bepalen. 

Je kan onze reeks oplossingen hier bekijken. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte