Skip to main content

Toiveikas tulevaisuus: CFO:ita koskevat näkemykset ja strategiat vuodelle 2023 ja sen jälkeen

Kun siirrymme pidemmälle vuoteen 2023 ja lähestymme vuotta 2024, CFO:iden näkymä muuttuu hieman optimistisemmaksi. Inflaatio on ollut tasaisessa laskussa Yhdysvalloissa, ja BKT kasvaa, mikä johtaa vakaampaan toimintaympäristöön, kun Yhdysvalloissa ollaan 5,3% korkeammalla tasolla kuin ennen pandemiaa, ja Euroalueella  2,5% korkeammalla. Maailmanlaajuiset toimitusketjuongelmat ovat helpottaneet jossain määrin, ja teknologia on mahdollistanut uudet ja parannetut resurssienhallintamenetelmät. 

Tämän seurauksena CFO:iden näkymät ovat vakaammat tulevana vuonna, vaikka onkin tärkeää pysyä varovaisena ja proaktiivisena suunnittelussa, kun  taustalla on epävarmuustekijöitä. Teknologian avulla CFO:t voivat hyödyntää täysimääräisesti suotuisampaa talousnäkymää vuonna 2023/2024. 

Deloitte CFO Survey: 2023 Q1:n mukaan epävarmuus on alhaisimmillaan sitten aikaa ennen pandemiaa (Q4 2019), vaikka onkin edelleen korkealla. CFO:ien keskeiset tavoitteet pysyvät kassavirran kasvattamisessa, osaajien puutteen hallinnassa, joustavuuden lisäämisessä, riskienhallinnassa ja kulujen vähentämisessä. 

Click to read Refine your plan-to-profit process with ERP 2023 Gated

Talousnäkymät vuodelle 2023/2024 

Yhdysvaltojen taloudessa tapahtuvat merkittävät muutokset ja rahapolitiikka heijastuvat muille markkinoille. Jatkuvat haasteet, jotka johtuvat Ukraina/Venäjä-konfliktista, ilmastonmuutoksesta ja nousseista energiahinnoista, tekevät hallaa Euroopalle. Yksi positiivisista merkeistä on inflaation lasku Yhdysvalloissa. Tämä on helpotus CFO:ille, jotka ovat kamppailleet nousevien hintojen ja kasvavien kustannusten kanssa viimeisen vuoden aikana. Inflaation odotetaan saavuttavan huippunsa ja sitten laskevan, jolloin yritykset voivat odottaa hieman liikkumavaraa hinnoitteluun ja voittomarginaaleihin. Kun inflaatio on korkealla, se voi aiheuttaa epävarmuutta ja epävakautta markkinoilla, mikä tekee budjetin ja kulujen suunnittelusta ja ennustamisesta haastavaa CFO:ille. Yhdysvaltain keskuspankki arvioi kuitenkin, että inflaatio laskee vähitellen noin 5 prosentista lähemmäs 2 prosentin tavoitetta vuoteen 2024 mennessä. 

Toinen positiivinen kehitys on BKT:n lievä elpyminen, jonka odotetaan jatkuvan. Vaikka pandemia onkin epäilemättä vaikuttanut maailmantalouteen, BKT:n odotetaan kasvavan seuraavien vuosien aikana. Tämä kasvu voi tarkoittaa lisää mahdollisuuksia yritysten laajentumiselle ja kasvulle. 

Toimitusketjuongelmat ovat olleet suuri haaste CFO:ille viimeisen vuoden aikana, mutta on viitteitä siitä, että nämä ongelmat ovat vähenemässä. Kun yritykset sopeutuvat uusiin toimintatapoihin, ne keksivät tapoja toimia toimitusketjun häiriöistä huolimatta ja parantaa tehokkuuttaaan optimoimalla kuluja. Tämän pitäisi tuoda hieman helpotusta CFO:ille, jotka ovat kamppailleet varastopuutteiden ja viivästysten kanssa. 

Puhe tekoälystä (AI) on edelleen trendikästä ja voi olla valonpilkahdus CFO:ille, jotka voivat hyödyntää teknologiaa auttamaan talousprosessien automatisoinnissa, analysoimaan suuria määriä taloudellista tietoa trendien ja tulevien tulosten ennustamiseksi, tunnistamaan mahdollisia petoksia tai poikkeamia, tuottamaan tarkempia taloudellisia ennusteita ja skenaariosuunnitelmia ja tunnistamaan alueet, joilla kustannuksia voidaan vähentää, kuten tehottomat prosessit ja tarpeettomat kulut. 

Deloitte CFO Survey: 2023 Q1:n tulosten perusteella Deloitten pääekonomisti Ian Stewart totesi: ”CFO:t ennustavat tekoälyn auttavan lisäämään tuottavuutta Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mikä voisi saada aikaan kestävän sysäyksen liiketoiminnan kasvulle. Heillä on kuitenkin erimielisyyttä siitä, miten tekoäly vaikuttaa työpaikkojen määrään ja  korostavat tarvetta varmistaa, että uusien teknologioiden hyödyt jaetaan laajasti.” 

CFO:iden yleinen näkemys on hieman valoisampi vuodelle 2023/2024. Ilmassa on kuitenkin edelleen jonkin verran varovaisuutta pandemian jälkeisen ympäristön arvaamattomuuden ja mahdollisten uusien haasteiden vuoksi. CFO:iden on pysyttävä valppaina ja valmiina sopeutumaan sekä työskenneltävä kasvattaakseen organisaatioidensa resilienssiä navigoidakseen mahdollisten muutosten keskellä. 

 

 

Varoituksen sanat CFO:ille 

Ensinnäkin on tärkeää muistaa, että epävarmuus on edelleen läsnä markkinoilla. Vaikka se ei ehkä ole yhtä suurta kuin aiempina vuosina, edelleen on mahdollisia riskejä ja haasteita, jotka voivat vaikuttaa taloussuunnitteluun. Lisäksi, vaikka inflaatio laskee Yhdysvalloissa, on tärkeää, että muissa maissa toimivat CFO:t jatkavat tilanteen seuraamista ja suunnittelua mahdollisten vaikutusten varalta. Inflaatio voi vaikuttaa useisiin taloudellisiin päätöksiin, hinnoittelustrategioista kulujen budjetointiin, ja on tärkeää pysyä askeleen edellä mahdollisia vaikutuksia. 

Ja vaikka toimitusketjuongelmat ovat vähenemässä, on edelleen tärkeää, että CFO:t pitävät mielessä mahdolliset pullonkaulat tai häiriöt, jotka voivat vaikuttaa tavaroiden ja materiaalien virtaan. Tämä pätee erityisesti organisaatioihin, joilla on globaalit toimitusketjut, jotka voivat vaarantua muuttuvien kauppapoliittisten ja geopolitiikkaan liittyvien riskien vuoksi. 

BKT:n elpyminen on hyvä merkki CFO:ille, mutta on tärkeää muistaa, että kasvu voi olla epätasaista, ja taloudessa voi edelleen olla alueita, joilla on haasteita. CFO:jen on pysyttävä ajan tasalla viimeisimmistä taloustiedoista ja trendeistä tehdäkseen perusteltuja päätöksiä. 

Yleisesti ottaen, vaikka CFO:iden näkymät vuodelle 2023/2024 näyttävät hieman valoisammilta kuin aiempina vuosina, haasteita ja riskejä on edelleen ja niissä on navigoitava tarkasti. Varovaisuuden ja tarkan suunnittelun avulla CFO:t voivat auttaa varmistamaan, että heidän organisaationsa kukoistaa tulevina vuosina. 

Kuinka Unit4 voi auttaa CFO:ja suunnittelemaan tulevaisuutta 

CFO:t tarvitsevat 360 asteen näkymän organisaatioihinsa. Ohjelmistoratkaisujen, kuten ERP:n, HCM:n ja FP&A:n integroiminen auttaa saavuttamaan tavoitteen suunnitella strategisesti. Pilvipohjaiset ohjelmistomme on suunniteltu antamaan yrityksille työkalut, joita ne tarvitsevat taloudellisen suorituskyvyn optimoimiseen ja kasvun edistämiseen. 

Yksi keskeisistä ominaisuuksista on reaaliaikainen tietojen näkyvyys, jonka avulla CFO:t voivat pysyä ajan tasalla toimialan viimeisimmistä tiedoista ja trendeistä. Alustamme tarjoaa kattavan yleiskatsauksen taloudellisiin toimintoihisi, mikä mahdollistaa perusteltujen päätösten tekemisen tämänhetkisten ja luotettavien tietojen perusteella. 

Unit4 FP&A auttaa sinua laatimaan ennusteita ja ennustamaan tulevia tuloksia tarkasti. Edistyneet algoritmit ja koneoppimisteknologia analysoivat tietoja useista lähteistä, mukaan lukien historialliset trendit, tuottaakseen luotettavia ja tarkkoja ennusteita. 

Unit4 FP&A:n avulla CFO:t voivat luoda tehokkaita taloudellisia malleja, skenaariosuunnittelua ja budjetointityökaluja. Ohjelmistomme tuottaa syvällisiä analyysejä mahdollisista skenaarioista, jolloin pystytään arvioimaan eri vaihtoehtoja ja löytämään paras tapa toimia. 

Voit tutustua ratkaisupakettiimme täältä. 

Lisää samankaltaista sisältöä saat tilaamalla tästä uutiskirjeemme