Skip to main content
Woman with laptop and box gloves

Organisatorische veerkracht - de grondbeginselen

De bedrijfsomgeving van bijna alle organisaties wordt steeds veranderlijker en minder voorspelbaar. Aanhoudende onrust en onzekerheid in alle mondiale markten en economieën, veranderende verwachtingen van zowel klanten als talent, en voortdurende ontwikkelingen in de financiële regelgeving stellen bedrijven bloot aan meer risico en onzekerheid. En ze maken het aanzienlijk moeilijker om strategieën te creëren die het contact met de werkelijkheid overleven en je helpen jouw doelstellingen en streefcijfers te halen.  

Door deze veranderingen worden wendbaarheid en veerkracht van de organisatie een belangrijk onderwerp van gesprek in de C-suite - en worden plannen en strategieën voor organisatorische veerkracht een belangrijk onderwerp op weg naar 2023. Maar het opbouwen van organisatorische veerkracht om deze uitdagingen aan te gaan, moet natuurlijk worden aangepakt terwijl jouw bedrijf toch zijn financiële en zakelijke doelstellingen kan halen en een goede fiscale discipline kan handhaven. Om dit te bereiken is een vaardige inzet van de juiste mensen, effectief gebruikte gegevens en de juiste operationele processen en technologie nodig. Met name de manier waarop je technologie gebruikt om betere samenwerking te bevorderen en nieuwe bronnen van waarde en concurrentievoordeel te creëren, zal van cruciaal belang zijn.  

De grondbeginselen van organisatorische veerkracht  

Zoals de term suggereert, is "organisatorische veerkracht" het vermogen van een organisatie om te anticiperen, zich voor te bereiden en te reageren op zowel kleine veranderingen als plotselinge verstoringen. Het is het geheel van kwaliteiten dat je helpt te gedijen door bedrijfsrisico's en kansen voor te zijn, waardoor je de risico's kunt omzeilen of beperken en de kansen gemakkelijker kan benutten.  

Organisatorische veerkracht kan worden opgesplitst in drie essentiële componenten: 

  • Uitstekende producten of diensten  

  • Betrouwbaarheid van processen  

  • Cultureel gedrag 

Weerbare organisaties hebben een volledig inzicht in hoe zij worden bestuurd en in de omgeving waarin zij opereren. Hierdoor zijn zij veel beter in staat om potentiële verbeteringen in hun activiteiten en diensten te identificeren, en hebben zij een sterke beheersing van hun zelfbestuur. Ze zijn in staat tot voortdurende verbetering en evolutie omdat ze niet zelfgenoegzaam zijn, en ze hebben de zichtbaarheid en flexibiliteit die nodig zijn om proactief te zijn.  

De juiste technische investering is de sleutel tot organisatorische veerkracht...  

Volgens een persbericht van Gartner® "moeten CIO's en IT-managers, om de financiële positie van hun organisatie in tijden van economische turbulentie te verbeteren, verder kijken dan kostenbesparingen naar nieuwe vormen van operationele uitmuntendheid terwijl ze de digitale transformatie blijven versnellen."*  

McKinsey heeft ook opgemerkt dat het behoud van concurrentievoordeel en het behouden en aantrekken van klanten afhangt van het vermogen van een bedrijf om sneller te werken dan tijdens of voor de pandemie. Dit versnelde werktempo kan alleen worden gehaald met de juiste technologieën die de activiteiten ondersteunen en die het leiderschap en het talent in staat stellen om de middelen van het bedrijf op de juiste manier in te zetten.  

En zoals dit Accounting Web-artikel op basis van ons eigen onderzoek in de Business Future Index 2022 aangeeft, hebben organisaties die de investering doen veel meer kans om hun doelstellingen voor te zijn dan organisaties die dat niet doen:  

Tijdens de pandemie stapte een meerderheid van de respondenten over op cloudsoftware en self-service online tools om werken op afstand te ondersteunen. In het afgelopen jaar gaf 45% van de respondenten aan dat zij interne tools hadden aangeschaft om de productiviteit en de ervaring van werknemers te verbeteren. Deze tools helpen ervoor te zorgen dat mensen die op afstand werken "net zo productief en betrokken zijn als in een kantooromgeving" en zouden dat ook moeten zijn, aldus de studie.  

Bedrijven die op deze gebieden investeerden, hadden een grotere kans om verbeteringen in de bedrijfsprestaties te zien: 25% van de organisaties die in workflowautomatisering investeerden, meldden dat ze voor lagen op hun doelstellingen voor 2021, vergeleken met 13% van de organisaties die niet investeerden. 

... zelfs in tijden van economische neergang  

In woelige economische tijden is de natuurlijke neiging om de luiken te sluiten, de uitgaven te beperken en te bezuinigen. Maar bezuinigen heeft een reëel effect op het moreel en op het vermogen van jouw bedrijf om klanten en cliënten tevreden te stellen.  

In plaats daarvan kan je de kans grijpen om je te concentreren op de interne werking van jouw bedrijf terwijl de rest van de wereld bezuinigt. Zoals John F. Kennedy zei: "In het Chinees bestaat het woord crisis uit twee karakters : het ene staat voor gevaar, het andere voor kansen."

Hoewel President Kennedy's begrip van het Chinees te wensen overliet (het karakter in kwestie betekent niet echt kans, maar zoiets als "veranderingspunt"), blijft zijn citaat overeind omdat het een cruciale waarheid bevat.  

Bij Unit4 hebben we ontdekt dat de organisaties die vertragingen gebruiken om processen te herzien, technologische investeringen te doen en hun mensen bij te scholen, vaak de organisaties zijn die het sterkst naar voren komen en floreren in de nasleep ervan. Ze aangrijpen om de operationele veerkracht te verbeteren.  

Bedrijven kunnen hun organisatorische veerkracht verbeteren door de huidige economische crisis (of welke crisis dan ook) te zien als een kans om afstand te nemen van kortetermijngroei en de basis te leggen voor welvaart op lange termijn. 

De basis leggen voor organisatorische veerkracht  

Hier zijn enkele algemene tips die je kan toepassen om een sterk fundament van veerkracht te leggen:  

  1. Begin met pre-planning tijdens rustige periodes. Gebruik recessies en "rustige tijden" in jouw voordeel om na te denken over hoe je kan investeren in de toekomst. Je kan profiteren van het feit dat jouw belangrijkste mensen zich beter kunnen concentreren op de dagelijkse activiteiten en transformatie, zodat je tijd overhoudt om je te concentreren op de oplevering van projecten. Gebruik indien nodig deze periodes om "de wagens te spannen" en jouw reserves aan te vullen om te investeren en je voor te bereiden op een sneller succes wanneer de economie weer aantrekt.  

  2. Geef niet toe aan angst en hamster geen geld op. Angst voor het onbekende en het nemen van een risico zal je ervan weerhouden de nodige stappen te zetten of de nodige investeringen te doen. Maar niet handelen is zelf een actie - en als je de angst voor het onbekende je laat overtuigen dat actie ondernemen een slecht idee is, kies je er in feite voor om jouw bedrijf in een slechtere positie te brengen. Zorg dat je over de nodige reserves beschikt om jouw financiële positie te verstevigen, maar wees bereid geld uit te geven om snel te kunnen profiteren als de recessie voorbij is.  

  3. Behandel je klanten, leveranciers en werknemers met respect. Dit is gemakkelijk te doen in goede tijden, maar organisatorische veerkracht heeft evenveel te maken met cultuur als met processen, en de manier waarop je jouw mensen behandelt zal een grote rol spelen in jouw vermogen om schokken te doorstaan. Besteed bijzondere aandacht aan compensatie en culturele factoren en wees bereid verder te kijken dan de traditionele aanwervingstrajecten en de manier waarop je talent werft en stimuleert - onderzoek opties zoals "blijf gesprekken". 

  4. Een diepere relatie opbouwen met klanten en klanten. Gebruik dit als basis om de kostenstructuren te herzien door analyses te gebruiken om de prijsstelling effectiever te personaliseren, niet-prijsgebonden hefbomen te maximaliseren en de waarde effectiever te communiceren. 

  5. Investeer in procesautomatisering en andere technologische upgrades nu het nog kan. De veerkracht van organisaties in de toekomst zal afhangen van een paradoxale combinatie van flexibiliteit en betrouwbaarheid. Automatisering is een essentieel onderdeel van deze strategie. Het helpt je herhaalbare processen te creëren die een minimum aan werkelijke werktijd vereisen om uit te voeren, zodat jouw mensen vrij zijn om werk van hogere waarde te doen, uitzonderingen af te handelen en te innoveren voor de toekomst.   

Meer weten? 

Wat betreft technologieprojecten, kijk naar wat je tegenhoudt om verder te gaan. Zijn dat geldige redenen? De meeste organisaties hebben baat bij investeringen in hun ERP-systeem. Ontdek hoe Unit4 je vandaag nog kan helpen.

*Gartner Press Release, Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2023, , 17 oktober 2022. GARTNER is een geregistreerd handelsmerk en dienstmerk van Gartner, Inc. en/of zijn filialen in de VS en internationaal en wordt hierin met toestemming gebruikt. Alle rechten voorbehouden.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte