Skip to main content

Unit4 FP&A staat in de top drie van de markt voor oplossingen voor personeelsplanning en -analyse volgens het nieuwste rapport van Dresner

Dit jaar publiceerde Dresner Advisory Services voor het eerst een onderzoek naar de markt voor personeelsplanning en -analyse. We zijn erg blij te kunnen zeggen dat Unit4 FP&A is genoemd als een van de top 3 oplossingen op de wereldwijde markt. Het resultaat is gebaseerd op een aantal criteria met betrekking tot onze planning, analyse, technologie, implementatie en integratie mogelijkheden.

Workforce Planning is het proces van het analyseren, voorspellen en plannen van vraag en aanbod van personeel, het beoordelen van hiaten en het bepalen van gerichte talentmanagement interventies om ervoor te zorgen dat een organisatie de juiste mensen, met de juiste vaardigheden, op de juiste plaats en op het juiste moment heeft om haar mandaat en strategische doelstellingen te vervullen.

Het is nu tijd om je strategie aan je mensen te koppelen en strategische personeelsplanning, organisatiemodellering en operationele personeelsplanning op één plek onder te brengen. In Dresners recente rapport over personeelsplanning en -analyse kan je alles te weten komen over de huidige trends en prioriteiten in de markt, evenals een analyse van de leveranciers, inclusief de top 3 positie van Unit4.

Planning en analyse van het personeelsbestand worden steeds meer een topprioriteit voor financiën

Planning van het personeelsbestand is het proces waarbij wordt vastgesteld wat een organisatie nodig heeft van haar mensen in termen van vaardigheden en capaciteiten, en om de investeringen die hiervoor nodig zijn op korte en lange termijn te identificeren en te plannen.

Het verbindt strategie met mensen en stelt verschillende teams in staat om samen te werken aan een gemeenschappelijke visie. Traditioneel was dit het domein van HR, misschien met wat inbreng van het Finance-team als het gaat om salariskosten en marge-inschattingen.

Maar volgens Dresner beschouwt een meerderheid personeelsplanning nu als een topprioriteit voor hun hele organisatie (zelfs als de perceptie is dat het nog steeds in de eerste plaats een HR-kwestie is). Slechts 13% zegt dat ze geen plannen hebben om tools voor personeelsplanning en -analyse in te voeren - en hoewel slechts 42% ze momenteel gebruikt, heeft nog eens 30% duidelijke plannen om ze in het komende jaar in te voeren. Dit suggereert dat de meeste bedrijven op dit moment ofwel een groeispurt maken of dat op het punt staan te gaan doen, aangezien interessante tools voor personeelsplanning lineair toenemen met het aantal medewerkers.

Het is al een topprioriteit voor 60% van de leidinggevenden (wat het strategische belang aantoont) en het wordt een steeds belangrijker punt voor financiële teams. Meer dan 50% van de respondenten van Dresner zegt dat hun financiële afdelingen nu al gebruik maken van personeelsplanning en -analyse. Als we rekening houden met de verwachte toename van 30% in de komende 12 maanden, zal dit snel stijgen naar meer dan 80%.

De belangrijkste mogelijkheden voor een tool voor personeelsplanning zijn:

  • Personeelsplanning per werknemer
  • Organisatie en vacature
  • Planning van personeelscompensatie en scenariosimulatie

 

 

Cloud is topprioriteit voor personeelsplanning en -analyse

Een van de belangrijkste trends in de adoptie en het gebruik van tools voor personeelsplanning is de prominente rol van de cloud. Meer dan 70% van de respondenten zegt dat multi-tenant SaaS-ondersteuning cruciaal, zeer belangrijk of belangrijk is bij de inzet. Bovendien zegt meer dan 60% dat hun tools deel moeten uitmaken van hun bredere EPM-suite. Slechts 20% ziet on-prem als kritisch of zeer belangrijk voor hun implementatie.

Deze trend wordt begrijpelijk als we kijken naar het niveau van gegevensintegratie dat nodig is om samenhangende, flexibele en accurate personeelsplannen te maken. HR, Finance en Operations moeten samenwerken als een personeelsplan enige kans wil hebben om zijn doelen te bereiken, en dit betekent samenwerken aan een uniform systeem met één enkele bron van waarheid en een gedeelde set aannames. Cloud wordt steeds meer gezien als de enige realistische manier om dit soort cross-functionele samenwerking te realiseren.
 

Personeelsplanning en betrokkenheid behoren tot de topprioriteiten voor de toepassing van nieuwe HR-technologieën

De snelle opkomst van personeelsplanning weerspiegelt een verschuiving in de HR-strategie om prioriteit te geven aan zowel strategisch personeelsbeheer als werknemerservaring. Volgens een recent UNLEASH-rapport, HR Technology Market Report 2023, zijn dit nu twee van de topgebieden voor investeringen in HR-technologie, naast talentmanagement, vaardigheden, leren en ontwikkelen, en salarisadministratie (meestal de grootste "HR-hoofdpijn" voor senior leiders).

Meer weten?


Voor de volledige analyse van Dresner over het groeiende belang van werkplekplanning - en om te leren waarom Unit4 werd gerangschikt als een van de beste oplossingen ter wereld, vóór 10 andere leveranciers - bekijk het volledige rapport vandaag nog hier.
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte