Skip to main content

Unit4 FP&A on Dresnerin uusimman raportin mukaan henkilöstösuunnittelu- ja analysointiratkaisuissa markkinoiden kolmen parhaan joukossa

Dresner Advisory Services julkaisi tänä vuonna ensimmäisen tutkimuksensa henkilöstösuunnittelu- ja analysointimarkkinoista. Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme todeta, että Unit4 FP&A on nimetty yhdeksi maailmanmarkkinoiden kolmesta parhaasta ratkaisusta - perustuen useisiin kriteereihin, jotka koskevat suunnittelu-, analytiikka-, teknologia-, käyttöönotto- ja integrointiominaisuuksiamme.

Henkilöstösuunnittelu on työvoiman tarjontaa ja kysyntää koskeva analysointi-, ennuste- ja suunnitteluprosessi, jolla arvioidaan puutteita ja määritetään osaamisenhallintatoimenpiteitä tarvitsevat kohteet, jotta varmistetaan, että organisaatiolla on oikeat ihmiset, joilla on oikeat taidot, oikeissa paikoissa oikeaan aikaan, jotta organisaatio pystyy täyttämään tehtävänsä ja strategiset tavoitteensa.

Nyt on aika yhdistää strategia ja työntekijät ja tuoda strateginen henkilöstösuunnittelu, organisaatiomallinnus ja operatiivinen henkilöstösuunnittelu yhteen paikkaan, ja Dresnerin tuoreessa henkilöstösuunnittelua ja analysointia koskevassa raportissa voit tutustua markkinoiden nykyisiin suuntauksiin ja prioriteetteihin sekä toimittaja-analyyseihin - mukaan lukien Unit4:n top 3 -sijoitus.
 

Click to read FP&A product brochure gated

Henkilöstösuunnittelu ja analysointi ovat yhä useammin taloushallinnon tärkeysjärjestyksen kärjessä

Henkilöstösuunnittelulla tarkoitetaan prosessia, jolla selvitetään mitä taitoja ja kykyjä organisaatio tarvitsee työntekijöiltään, sekä tunnistetaan ja suunnitellaan investoinnit, joita tämä edellyttää sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Se yhdistää strategian ja ihmiset ja antaa eri tiimeille mahdollisuuden työskennellä yhdessä yhteisen vision saavuttamiseksi. Se on perinteisesti kuulunut henkilöstöhallinnon tehtäviin, ja taloushallinto on ehkä osallistunut siihen jonkin verran siihen liittyvien palkkakustannusten ja katearvioiden vuoksi. 

Dresnerin mukaan kuitenkin enemmistö pitää nykyään henkilöstösuunnittelua koko organisaation tärkeimpänä prioriteettina (vaikka käsitys onkin, että se on edelleen ensisijaisesti henkilöstöhallinnollinen asia). Vain 13 prosenttia sanoo, että heillä ei ole mitään aikomusta ottaa käyttöön henkilöstösuunnittelu- ja analysointityökaluja - ja vaikka vain 42 prosenttia käyttää niitä tällä hetkellä, 30 prosentilla on vakaa aikomus ottaa ne käyttöön ensi vuoden aikana. Tämä viittaa siihen, että suurin osa yrityksistä on tällä hetkellä joko suuntaamassa kohti kasvupyrähdystä tai juuri nyt suunnittelemassa sellaista, sillä kiinnostavien henkilöstösuunnittelutyökalujen määrä kasvaa lineaarisesti henkilöstömäärän kasvaessa.

Se on jo ensisijainen tavoite 60 prosentille yritysjohtajista (mikä kertoo sen strategisesta merkityksestä), ja siitä on tulossa yhä tärkeämpi asia taloushallinnon tiimeille. Yli 50 prosenttia Dresnerin vastaajista sanoo, että heidän taloushallintonsa hyödyntää jo nyt henkilöstösuunnittelua ja analysointia. Jos otetaan huomioon seuraavan 12 kuukauden aikana odotettavissa oleva 30 prosentin kasvu, tämä luku nousee nopeasti yli 80 prosenttiin.

Henkilöstösuunnittelutyökalun tärkeimpinä ominaisuuksina pidetään seuraavia::

  • Henkilöstösuunnittelu työntekijöittäin
  • Organisaatio ja avoimet työpaikat
  • Henkilöstön palkitsemissuunnittelu ja skenaariosimulointi

 

Pilvipalvelu on henkilöstösuunnittelun ja analysoinnin tärkein prioriteetti

Yksi tärkeimmistä suuntauksista henkilöstösuunnittelutyökalujen käyttöönotossa ja käytössä on pilvipalvelun korostuminen. Yli 70 prosenttia vastaajista sanoo, että moniasiakaskäytön SaaS-tuki on kriittistä, erittäin tärkeää tai tärkeää käyttöönotossa. Tämän lisäksi yli 60 prosenttia sanoo, että työkalujen on oltava osa laajempaa EPM-pakettia. Vain 20 prosenttia vastaajista katsoo, että on kriittistä tai erittäin kriittistä, että työkalut voidaan implementoida paikallisesti käytettäviksi.

Tämä suuntaus on ymmärrettävää, kun otetaan huomioon, miten paljon tietojen integrointia tarvitaan yhtenäisten, joustavien ja tarkkojen henkilöstösuunnitelmien luomiseksi. Henkilöstö- ja taloushallinnon sekä operatiivisten toimintojen on tehtävä yhteistyötä, jotta henkilöstösuunnitelmalla on mitään mahdollisuuksia saavuttaa sille asetetut tavoitteet, ja tämä tarkoittaa yhteistyötä yhtenäisessä järjestelmässä, jossa on yksi totuuden lähde ja yhteiset oletukset. Pilvipalveluita pidetään yhä useammin ainoana realistisena tapana toteuttaa tällainen eri toimintojen välinen yhteistyö.

Henkilöstösuunnittelu ja sitoutuminen ovat uuden HR-teknologian käyttöönotossa tärkeyslistan kärkipaikoilla

Henkilöstösuunnittelun merkityksen nopea kasvu heijastaa muutosta henkilöstöstrategiassa asetettaessa sekä strateginen henkilöstöhallinta että työntekijäkokemus etusijalle. Tuoreen UNLEASH-raportin (HR Technology Market Report 2023) mukaan nämä ovat nyt kaksi tärkeintä HR-teknologiainvestointialuetta osaajienhallinnan, osaamisen, oppimisen ja kehittämisen sekä palkanlaskennan (joka on yleensä ylempien johtajien suurin "HR-päänsärky") ohella.

Lisää samankaltaista sisältöä saat tilaamalla tästä uutiskirjeemme