Unit4

Vi bidrar till att digitalisera fastighetsbranschen

Dagens organisationer behöver svängrum och system som stöder snabba förändringar. ​Fastighetsbranschen förändras precis som de flesta andra branscher och påverkas i olika grad av den digitala utvecklingen. Att bygga det nya hållbara framtidssamhället medför en del utmaningar, men här skapas också helt nya möjligheter med hjälp av ny teknologi. För oss är digitalisering och smarta IT-lösningar inte bara ord, utan vad vi brinner för varje dag. 

Vår mission är att bygga smarta, digitala, automatiserade lösningar som gör livet enklare för er och era kunder. Oavsett om du arbetar med att utveckla och förvalta kommersiella fastigheter, om du bygger bostäder för uthyrning eller om din verksamhet går ut på att förvalta fastigheter för andra fastighetsbolag, skapar vi lösningar varje dag för att förenkla just din vardag. 

Känner du igen utmaningarna i din vardag?

 • Stora transaktionsvolymer ger dålig prestanda och belastar personalen
 • Många avtal med olika villkor och löptider gör att jag riskerar att missa uppsägningar för omförhandling
 • Det tar tid att hitta nya hyresgäster till vakanta objekt och intäkter går förlorade
 • Genom att det är många legala enheter försvåras rapporteringen och det administrativa arbetet
 • När nya fastigheter förvärvas tar det för lång tid att få in all data i systemet
 • Jag har svårt att bedöma när det är rätt tidpunkt att sälja en fastighet
 • Budgetprocessen är komplicerad och tar för mycket tid
 • Jag har svårt att få en helhetsöversikt över min fastighetsportfölj och det minskar min beslutsförmåga

Till vilken kategori hör din verksamhet?

Kommersiella lokaler

För dig som arbetar med kontor, retail eller industrifastigheter.

Bostäder

För dig som arbetar med bostadsfastigheter.

Förvaltning

För dig som förvaltar åt andra fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar.

Nyproduktion

För dig som arbetar med nybyggnadsprojekt.

Tänk om du kunde rationalisera fastighetsadministrationen och få mer tid till verksamheten?

Unit4 förenklar din vardag genom att fokusera på följande områden:
 • Automatisering – överlåta manuella moment till systemet
 • Digitalisering – digital lagring av information
 • Kommunikation – enkelt kunna kommunicera med medarbetare och kunder
 • Mobilitet – sköta vissa arbetsuppgifter utanför kontoret
 • Självbetjäning – låta kunden göra en del av arbetet
 • Internationellt – hantera fastighetsbestånd i olika länder
Unit4 förenklar fastighetsbranschens vardag genom att fokusera på 6 områden.

Erfarenheter

Unit4 är en av de ledande leverantörerna av system för administration och förvaltning av fastigheter och anläggningar. Fler än 125 av de största och mest välkända fastighetsbolagen använder våra lösningar.

 • “Unit4:s lösning är betydligt modernare och mer framtidsorienterad jämfört med våra tidigare system. Applikationerna erbjuder en helt annan och mycket bättre användarupplevelse, och hyresadministratören får ett starkare stöd i det dagliga arbetet.”

  - Castellum

 • “Vi ser vår relation med Unit4 som ett strategiskt samarbete och oavsett vart vår strategi leder oss kommer Unit4:s lösning att vara en kärnlösning i alla förändringar som vi gör.”

  - Maintenance Manager, Finance, Coor Service Management

  Läs hela berättelsen

 • "Nyckeltalsrapporterna har ytterligare stärkt affärsnyttan av koncernrapporteringen. Nu kan vi snabbt få fram rapporter och nyckeltal som budget- och prognosavvikelser på olika aggregerade nivåer, ända ned till varje enskild fastighet.”

  - Group Controller, AB Sagax

  Läs hela berättelsen