Unit4

Sätt ändamålet och människorna i centrum

Erbjud organisationen verktyg som fungerar på samma sätt som dina medarbetare arbetar så att ni kan fokusera på att hjälpa andra.

Håll era bidragsgivare informerade

Fatta bättre och väl underbyggda beslut och skapa operationell transparens och öppenhet så att bidragsgivare och finansiärer ser, förstår och stöder allt ni gör.

Ta pulsen på verksamhetens finanser när och var som helst

Kontrollera verksamhetens finansiella hälsa när som helst, var du än befinner dig, och utan att behöva oroa dig över att det finns flera versioner av sanningen.

Fokusera på att hjälpa andra

Strömlinjeforma alla administrativa processer och automatisera så mycket som möjligt av arbetsuppgifterna. Då får ni mer tid och resurser över till att hjälpa andra och att uppnå verksamhetens mål.

Tänk om du hade affärsapplikationer anpassade för ALLA dina medarbetare?

Dina medarbetare förtjänar att få arbeta med flexibla och skalbara lösningar som ger dem bättre stöd att kunna hjälpa andra, oavsett var de arbetar – på kontoret eller ute på fältet.

Därför är vårt koncept och vår syn på affärssystem lite annorlunda. Vi anser att ditt affärssystem ska vara din bästa samarbetspartner. En partner som hjälper dig att förbättra verksamhetens processer och som ger dina viktigaste tillgångar - dina medarbetare, volontärer och andra medlemmar - bättre stöd i arbetet.

Istället för att slösa med dina medarbetares tid på tidskrävande registreringsuppgifter eller stela programvaror, ge dem större flexibilitet och möjlighet att arbeta smartare. Med ett systemstöd som erbjuder rollbaserade och kraftfulla funktioner - som ni också lätt kan anpassa själva - kan du och dina medarbetare arbeta mer fokuserat och passionerat samt snabbare och enklare för att nå era mål. Ni kommer också lättare att kunna parera och agera på oväntade situationer och dra nytta av nya möjligheter – var som helst i världen.

När alla använder samma mobila eller stationära lösningar, via molnet eller lokala installationer, när och var som helst, kommer du att kunna optimera alla processer maximalt. Samtidigt kommer du att kunna förbättra kommunikationen och hålla kontakten med bidragsgivarna mer levande. Och viktigast av allt: Det förbättrade samarbetet kommer att leda till snabbare och mer effektivare insatser för dem ni vill hjälpa.

Kan du förbättra bidragseffektiviteten och engagemanget med ett annat system?

Visa Göm

Håll dina givare informerade om den hjälp de tillhandahåller, spåra fonder och jämför resultat, utan att avleda uppmärksamheten eller resurser från kärnuppgift - att hjälpa andra.

Givarna är mer benägna att fortsätta att stödja din organisation om de är engagerade med ditt uppdrag. Det finns inget bättre sätt att kommunicera din effektivitet än att visa dem fördelarna deras donation skapat. Med fullständig insyn i den finansiella kedjan, kan du visa var och hur du distribuerar fonder. Jämför resultat i regelbundna rapporter som visar dina ekonomiska och sociala konsekvenser med tydliga resultatindikatorer och skapa ad hoc-rapportering utan att avleda uppmärksamheten eller resurser från kärnuppgiften.

Kontakta oss för en demo
Kontakta oss
eller ladda ner vår broschyr:
Unit4 för Ideell verksamhet

Erfarenheter

Unit4 finns installerat hos fler än 100 större hjälp- och ideella organisationer över hela världen. Vi är också är medlemmar i ACEVO och har ett starkt engagemang i Inside NGO och NetHope. Unit4 har lång och bred erfarenhet av att utveckla lösningar för och arbeta med den här typen av verksamheter. Bland våra kunder finns till exempel:

 • “Unit4:s investeringar i och kontinuerliga utveckling av sin programsvit ligger helt i linje med vår verksamhetsstrategi. Med Unit4:s system har vi en framtidsorienterad lösning som vi vet kommer att fortsätta att utvecklas tillsammans med oss och utan kompromisser vad gäller kvaliteten på tjänsterna eller informationen vår verksamhet är beroende av.”

  Frälsningsarmén

  Läs hela referenscaset

 • "Tack vare att vi nu har tillgång till pålitlig, aktuell och verksamhetsomgripande information kan vi agera mycket snabbare på förändringar i vår omvärld, fatta bättre och mer välgrundade beslut och vara mer produktiva.”

  Finance Manager and Project Manager, Trócaire

  Läs hela berättelsen

 • "Tack vare den globala implementationen av Unit4:s system kan vi uppfylla en av våra fem ledstjärnor, vilket är Ansvar (Accountability). Vi ansvarar personligen för att våra resurser används effektivt, att vi uppnår mätbara resultat och att vi kan förklara och motivera våra insatser gentemot bidragsgivare, samarbetspartners och främst av alla – barnen.”

  Rädda Barnen

 • “Unit4: lösning ger oss möjlighet att spåra all information kopplad till ett bidrag idag och i framtiden samt enkelt leva upp till nya och förändrade rapporteringskrav.”

  Conservation International

 • “Med Unit4:s affärssystem får vi bättre kontroll över våra projekt, budgetar och likviditetsplanering. Systemet hjälper oss att kraftigt förbättra den interna kontrollen. Idag kan vi enkelt ta pulsen på och följa upp vår ekonomiska ställning, parera och reagera på förändringar och nagelfara alla kostnader genom hela organisationen.”

  Norwegian People’s Aid

  Läs hela referenscaset

Kontrollera verksamhetens finansiella hälsa, när och var du vill och via vilken enhet som helst. Känn dig trygg med kunskapen om att det bara finns en enda version av sanningen.

Visa Göm
 • Spåra bidragsutgifter i realtid och säkerställ att restriktioner upprätthålls.

 • Enjoy fast, accurate reporting of your double bottom line – financials and mission. Njut av en snabb och korrekt rapportering av ditt dubbla mål - ekonomi och mission.

 • Effektivisera informationsutbytet inom organisationen.

 • Arbeta smidigt och öppet i en gemenskap eller runt om i världen.

 • Bibehålla full spårbarhet som visar ansvar och godkännanden för alla processer.

 • Automatisera kontroll av budget för att övervaka att det finns medel och säkerställ att det finns pengar.

 • Hantera en global pool av människor, kapital och tillgångar samtidigt som du har full insyn i din verksamhet.

Ladda ned broschyren om ett nytt framtidsorienterat sätt att säkerställa hög kostnadskontroll, effektivitet och nyttoeffekt i:
Ideella organisationer

Anpassat för dina medarbetare

Dina medarbetare borde inte behöva lägga tid på enformiga manuella processer eller att ”uppfinna hjulet” och snickra ihop ett Excelblad varje gång en rapport ska ut. Ert systemstöd bör istället underlätta och automatisera alla rutinmässiga uppgifter så att din organisation kan fokusera på verksamhetens mål och mission.

Unit4:s lösningar ersätter ineffektiva och fragmenterade system och ger användarna tillgång till relevant, verksamhetsomfattande och ständigt uppdaterad information. När rapporteringskraven från bidragsgivarna ökar, eller när era processer eller landets lagar och regler förändras, behöver du inte oroa dig för att ni riskerar att förlora bidrag eller inte kan leva upp till kraven. Systemstödet och verktygen är alltid redo för förändringar och oerhört enkla att anpassa, så att ni till och med själva (utan hjälp från teknisk expertis) kan göra det.

Unit4 Business World On! är ett självgående affärssystem som ger dina medarbetare mer tid samt större flexibilitet och frihet att utföra sina arbetsuppgifter bättre, snabbare och med högre kvalitet. Framförallt får de bättre möjlighet att koncentrera sig på verksamhetens primära mål: Att hjälpa andra.

Tänk om dina system och processer alltid vore redo inför och lätta att anpassa till nya förändringar och förväntningar så att du kan fokusera på att hjälpa andra?

Unit4 Business World On! erbjuder ideella organisationer ett nytt modernt alternativ av affärssystem. En helhetslösning bestående av flexibla applikationer som hjälper organisationer att effektivt hantera förändringar och leverera hållbara sociala och samhälleliga resultat.

Våra lösningar är utvecklade med människan i centrum. Och med syfte att hjälpa människorna i en organisation att bli mer effektiva genom att minska den administrativa bördan samt erbjuda dem rätt information i rätt tid, oavsett plats. Unit4 Business World On! ger dig möjlighet att ta vara på nya möjligheter snabbare, till lägre kostnader och utan att den dagliga driften och funktionaliteten störs.

 • Säkerställ lättillgänglig, realtidsbaserad och pålitlig information om ekonomin och resurserna, som också tillfredsställer bidragsgivarnas krav, informationsbehov och önskemål.
 • Ge era bidragsgivare transparent, kontinuerlig samt tydlig information och uppföljning av de insatser som de stöder.
 • Registrera data, skapa rapporter och dela information via stationära datorer på kontoret eller via mobila applikationer och enheter på fältet.
 • Dra nytta av ett kraftfullt stöd för multipla valutor samt lokala rapporterings- och redovisningskrav i olika länder och regioner.
 • Strömlinjeforma administrativa processer och automatisera arbetsflödena så att organisationen kan fokusera på mer värdeskapande uppgifter och verksamhetens primära mål: Att hjälpa andra.

Molnet i din takt

Med Unit4:s unika koncept Molnet i din takt kan du och ditt team fritt flytta data och arbetsytor mellan privata och pubilka moln samt lokalbaserade servrar.

På det sättet uppnår du optimal frihet, effektivitet, säkerhet och regeluppfyllnad eftersom du kontrollerar exakt vad som placeras i molnet och när.

Detta är styrkan i Business World On! Molnet i din takt. Våra lösningar har samma funktionalitet oavsett hur och var du kör dem.

 

Unit4 Molnet i din takt