Unit4

Minska skattebetalarnas kostnader

Dra nytta av marknadsledande funktionalitet och kapacitet till betydligt lägre kostnader än vad jämförbara lösningar erbjuder.

Ge medborgarna bättre service

Använd nya teknologier, som bland annat mobila applikationer med kraftfulla rapporterings- och analysverktyg, för att förbättra produktivitet, beslutskraft och servicekvalitet.

Maximera medarbetarnas potential

Ge medarbetarna tid och möjlighet att fokusera på mer strategiska och komplexa uppgifter, att producera och leverera högre kvalitet samt att höja sin egen arbetstillfredsställelse med hjälp av innovativa verktyg.

Optimera informationssäkerheten

Skapa högre transparens, spårbarhet och informationstillgänglighet med publik eller privat molntjänst, eller lokalbaserad serverinstallation, utan att riskera datasäkerheten och till attraktiva priser.

Med Unit4 Business World är det du som skapar reglerna

Unit4 Business World erbjuder hög flexibilitet och skalbarhet och ger din organisation möjlighet att leverera mer och med högre kvalitet till en lägre kostnad.

Vår affärssystemsvit är utvecklad specifikt för tjänsteorganisationer med höga krav på flexibilitet, anpassningsbarhet, teknologi, användarvänlighet och skalbarhet. Med Unit4 Business World får du allt detta och en komplett lösning för redovisning, finansiell styrning och uppföljning, budgetering, inköp, HR, lönehantering med mera. Dessutom med verktyg som fungerar på det sätt som dina medarbetare vill arbeta. Våra lösningar ger dig också möjlighet att strömlinjeforma och effektivisera alla administrativa processer så att din organisation kan få mer gjort. Vår flexibla arkitektur samt integrerade och smarta funktioner gör att det även går snabbt och enkelt att anpassa lösningarna efter nya organisationsstrukturer, shared service- eller in- och outsourcingtjänster.

Unit4 Business World levererar kompromisslös och hög verksamhetsnytta till offentliga organisationer. Det finns bara vinnare i ett samarbete där det är Du som skapar reglerna för lösningen.

Tänk om du kunde få mer kraft, bättre stöd och fler funktioner i dina applikationer och att du samtidigt får mer pengar över till andra projekt?

Visa Göm

Unit4 lösningar har förstklassig kapacitet med betydligt lägre kostnader för implementering och underhåll än traditionella ERP-lösningar, och mer än bara en solid grund av back-office processer.
Det kan hjälpa dina medarbetare att arbeta mer effektivt med intuitiva verktyg i hela organisationen, såsom självdrivna räkningar och enklare samarbete mellan projekt. Business World kan integreras med ert befintliga mjukvara för att upprätthålla total dataintegritet och för varje skattebetalares krona du spara på din IT-lösningar, kommer fler av tjänsterna medborgarna efterfrågar att skyddas.

Erfarenheter

Unit4 levererar mjukvarustöd till drygt 1500 offentliga organisationer världen över. Dessa inkluderar regeringskontor, myndigheter, kommunala organisationer och bolag, hälso- och vårdinrättningar, blåljus-organisationer och rättsliga instanser.

 • “Med vår Unit4-lösning, som är utvecklad för att stödja stadens verksamhetsprocesser, kan vi snabbt och enkelt anpassa oss till nya förutsättningar och händelser.”

  - Manager of Information Services, City of Port Coquitlam

 • ”Vi är övertygade om att beslutet att konsolidera affärsapplikationerna till ett gemensamt system kommer att minska våra kostnader avsevärt och även förbättra vår effektivitet och vårt ekonomiska resultat.”

  - Stockholms stad

 • “Den största förbättringen som vi åstadkommit med Unit4:s hjälp är omvandlingen av den finansiella styrningen och uppföljningen i Oldham.”

  - Oldham Metropolitan Borough Council

 • “Unit4:s lösningar för den offentliga sektorn kombinerar innovationer i moln-, sociala och mobila applikationer med en djup förståelse för offentliga organisationers utmaningar.”

  CIOSTORY™ Top Government Providers

  Läs hela berättelsen

Tänk om du kunde använda samma verktyg för att förbättra verksamheten som du använder till att skapa rapporter med?

Visa Göm

Unit4 Business World hjälper dig att effektivisera processer internt och dela din framgång med hjälp av exakta, responsiva rapporter med all information du behöver. Våra verktyg ger insikt i realtid från alla avdelningar och projekt, vilket ger IFRS-och GAAP-kompatibla budgetanalyser för kunna att spåra resursflöden. Få resultat i regelbundna och ad hoc-rapporter som visar din ekonomiska prestanda och mät nyckeltal. Att samla korrekta uppgifter som berättar den verkliga historien om ditt företag har aldrig varit enklare, oavsett om det är till ett veckomöte eller om du behöver uppfylla alla kraven till en finansiell rapportering.

Utvecklad för människor

Våra flexibla applikationer är rakt igenom utvecklade för ständig förändring och verksamhetsförbättring. Det innebär att du kan omstrukturera, lägga administrativa tjänster utanför verksamheten eller tvärtom ta in dem, skapa nya roller eller införa ett shared service-center utan kostsamma och tidskrävande systemändringar. Intuitiva verktyg hjälper dig att göra mer med mindre pengar och att frigöra tid för mer strategiskt arbete.

Unit4 Business World ger offentliga organisationer möjlighet att anpassa sig till förändrade verksamhetskrav och regelverk snabbare, enklare, till lägre kostnader och utan avbrott. Du och dina medarbetare kan administrera, styra och följa upp verksamheten med molnbaserade, lokala eller mobila applikationer. Lösningarna skapar maximal frihet och flexibilitet samt optimal kostnadseffektivitet. Applikationerna fungerar på det sätt som dina medarbetare vill arbeta.

Frigör dina medarbetare från rutinmässiga manuella uppgifter så att de kan fokusera på värdeskapande strategiska aktiviteter.

Visa Göm

Dina anställda måste uppfylla de stigande förväntningarna från medborgarna och det finns ingen tid att bli distraherad av repetitivt administrativt arbete. Mjukvaruverktyg bör göra back-office-funktioner och rutinmässiga administrativa uppgifter lättare så att organisationen kan fokusera på högre värdetjänster. Unit4 Business World är det självdrivande affärssystemet som frigör tid och resurser för front-line-tjänster som gynnar allmänheten. Och när reglerna ändras eller dina kärnfunktioner utvecklas kommer dina verktyg att vara redo att växa och anpassa sig för att möta framtidens prioriteringar.


Nyckelegenskaper

Se hur våra lösningar kan stödja din byrå eller enhet med verktyg som är utvecklade för offentliga organisationers behov och förutsättningar.


Molnet i din takt

Med Unit4:s unika koncept Molnet i din takt kan du och ditt team fritt flytta data och arbetsytor mellan privata och pubilka moln samt lokalbaserade servrar.

På det sättet uppnår du optimal frihet, effektivitet, säkerhet och regeluppfyllnad eftersom du kontrollerar exakt vad som placeras i molnet och när.

Detta är styrkan i Business World On! Molnet i din takt. Våra lösningar har samma funktionalitet oavsett hur och var du kör dem.

 

Unit4 Molnet i din takt