Unit4

Unit4 Business World för kommuner

I över 20 år så har vi hjälpt kommuner med att digitalisera och automatisera processer inom verksamhetsstyrning. Inte bara här i Sverige utan både i Norden och Europa. Genom alla dessa samarbeten har vi tagit fram en unik kommunmall som ger ett kostnadseffektivt införande med en snabb och enkel implementation som resultat. Vi har egna konsulter med lång erfarenhet inom offentlig sektor som stöd under hela resan. Du väljer själv om ni vill ha en etablerad säker molnlösning som ni hyr med en månadsavgift eller en lokal traditionell installation. Vi kan erbjuda en säker förvaltning oavsett driftsform. I Sverige har vi  ett mycket gott samarbete med över 80 kommuner.

Unit4 samarbetar även med KEF, föreningen för ekonomer inom kommuner, landsting och regioner. Vi har varit partner de senaste åren och ser det som ett viktigt samarbete. Genom att vara partner med KEF får vi vara med och ta del av den senaste utvecklingen av kommunalekonomiska frågor. Vi får även chansen att träffa er alla medlemmar genom att närvara på de event och mötesplatser som KEF ordnar under året.

PreviousNext

 • "I Höganäs är digitalisering en självklarhet - vi digitaliserar för att säkra kvalitén och för att använda våra resurser effektivt"

  Sandra Flodmark, Systemansvarig Redovisningschef på Höganäs Kommun

 • "Kalla det digitalisering om du vill; det handlar om att se över befintliga arbetssätt och integrera den nya tekniken så att vi kan jobba smartare"

  Henrik Johansson, Ekonomichef, Tidaholms kommun

 • ”Vi har ett förvaltningsavtal med Unit4 vilket innebär att vi hela tiden har ett system som är ’up to date’ och att vi utvecklar den investering vi redan gjort.”

  Uppsala Kommun

Varför är Unit4 ett bra val?

Med hjälp av vår väl beprövade kommunmall kan du enkelt och snabbt implementera och komma igång med Business World snabbt och kostnadseffektivt.

Kommunmallen - vad innehåller den?

 • Det är en paktererad lösning som avser grundfunktionalitet
 • Följer RKR:s rekommendationer.
 • Innehåller förkonfigurerad databas med tillhörande modeller, dokumentmallar, processer och checklistor - detta skapar struktur
 • En implementerings guide för en effektiv implementation, vilket möjliggör en ökad förståelese för vårt gemensamma arbete i projektet.
 • Mallen uppdateras löpande utifrån lagar och förordningar samt krav från kunder om ny funktionalitet och erfarenheter från genomförda kundprojekt.