Unit4

Unit4 Business World för kommuner

I över 20 år så har vi hjälpt kommuner med att digitalisera och automatisera processer inom verksamhetsstyrning. Inte bara här i Sverige utan både i Norden och Europa. Genom alla dessa samarbeten har vi tagit fram en unik kommunmall som ger ett kostnadseffektivt införande med en snabb och enkel implementation som resultat. Vi har egna konsulter med lång erfarenhet inom offentlig sektor som stöd under hela resan. Du väljer själv om ni vill ha en etablerad säker molnlösning som ni hyr med en månadsavgift eller en lokal traditionell installation. Vi kan erbjuda en säker förvaltning oavsett driftsform. I Sverige har vi  ett mycket gott samarbete med över 80 kommuner.

 • "I Höganäs är digitalisering en självklarhet - vi digitaliserar för att säkra kvalitén och för att använda våra resurser effektivt"

  Sandra Flodmark, Systemansvarig Redovisningschef på Höganäs Kommun

 • "Kalla det digitalisering om du vill; det handlar om att se över befintliga arbetssätt och integrera den nya tekniken så att vi kan jobba smartare"

  Henrik Johansson, Ekonomichef, Tidaholms kommun

Varför är Unit4 ett bra val?

Med hjälp av vår väl beprövade kommunmall kan du enkelt och snabbt implementera och komma igång med Business World snabbt och kostnadseffektivt.

Kommunmallen - vad innehåller den?

 • Det är en paktererad lösning som avser grundfunktionalitet
 • Följer RKR:s rekommendationer.
 • Innehåller förkonfigurerad databas med tillhörande modeller, dokumentmallar, processer och checklistor - detta skapar struktur
 • En implementerings guide för en effektiv implementation, vilket möjliggör en ökad förståelese för vårt gemensamma arbete i projektet.
 • Mallen uppdateras löpande utifrån lagar och förordningar samt krav från kunder om ny funktionalitet och erfarenheter från genomförda kundprojekt.

Ladda ner faktabladet här