Unit4

Ge institutionen bättre växtkraft

Förbättra studentrekryteringen och relationen med finansiärer och samarbetspartners.

Hjälp studenterna nå större framgångar

Förbättra studenternas möjligheter att förverkliga sina studiemål och karriärer snabbare.

Leverera forskning och innovation i världsklass

Förbättra finansieringsmöjligheterna och projekthanteringen för att kunna leverera banbrytande forskning och innovation.

Trimma institutionens effektivitet

Övervaka och följ löpande upp bärande nyckeltal för institutionens effektivitet och prestationer.

Tänk om dina studieadministrativa - och affärssystem kunde stödja snabb tillväxt?

I den hårt konkurrensutsatta högskole- och universitetsvärlden är en väl utformad och genomförbar tillväxtstrategi helt avgörande för överlevnad. Många skolor och institutioner upptäcker idag att deras administrativa system blir allt svårare att anpassa till nya krav och verksamhetsmodeller. Det leder bland annat till att verksamhetsutvecklingsplaner, förbättringsarbeten samt elev- och finansiell tillväxt bromsas.

Unit4 Student Management stöder tillväxt och utveckling genom hela den studieadministrativa livscykeln:

 • Teknik och processer för studentrekrytering med anpassningsbara arbets- och processflöden som automatiserar rekryteringskampanjer baserat på mottagarnas beteenden.
 • Strömlinjeformade applikationsprocesser som genererar kursanpassade applikationsformulär och dokumenthanteringslösningar.
 • Administrationsverktyg för effektiv hantering av relationer med praktiska och smarta funktioner som underlättar knytande och underhåll av långsiktiga relationer med alumner och samarbetspartners.

Unit4 Student Management ger dina medarbetare inom studentadministrationen samt marknads- och kommunikationsenheterna möjlighet att frigöra sig från tidskrävande och rutinmässig administration. Istället kan de fokusera på elevtillväxt, finansiering och utveckling.

Läs om hur Unit4 Student Management hettar upp det SIS konkurrenskraftiga landskapet
Analytikernas omdöme

Erfarenheter

Unit4 samarbetar med och levererar lösningar till hundratals högskolor och universitet världen över, inklusive många IVY League-institutioner. Gemensamt för dessa organisationer är att de strävar efter att erbjuda sina studenter, professorer och forskare de bästa möjliga förutsättningarna för framgångsrika studie- och forskningsresultat.

 • “Högskolor och universitet över hela världen har länge väntat på nästa generations administrativa system. Vi tror att Unit4 och Three Rivers Systems kommer att infria förväntningarna.”

  Chief Information Officer, Lindenwood University

 • "Utan Unit4 Research Costing and Pricing skulle våra ansökningar om nya anslag vara som att flyga en 747:a utan styrspak och instrumentpanel. Unit4:s lösning eliminerar stress och förenklar beräkningar, kontroll och avstämningar. Lösningen ger oss också möjlighet att visa vår noggranna planering, kostnadsbudgetering och prissättning för finansiärer och sponsorer."

  MIS Director and Director of Research Services, Universities of Cambridge and Oxford

  Läs hela berättelsen

 • “Vår organisation och verksamhet verkar i konstant förändring. Våra verktyg och system hade inte förmågan att ge fullt stöd för verksamhetens snabba utveckling. Vi ville ha möjlighet att göra förändringar i systemen snabbt och enkelt själva. Med Unit4:s lösning kan vi det nu. Vi hittade inget annat system på marknaden som kunde erbjuda detta.”

  - Director of Finance, Cranfield University

  Läs hur Cranfield University sparar 1 miljon pund per år i IT-kostnader med Unit4.
  Läs hela berättelsen

 • “Bristols universitet är en komplex organisation som behöver det bästa tänkbara administrativa systemstödet för att kunna nå sina strategiska mål. Med tanke på de krävande finansiella utmaningarna, som en högskoleverksamhet som vår möter, är det allt viktigare för oss att uppnå optimal effektivitet i alla led och nyckelprocesser.”

  Finance Director, University of Bristol

 • “Three Rivers Systems framstod som det affärssystem som bäst stöder oss i vår strävan att förverkliga de strategiska målen. I synnerhet våra mål att uppnå operationell excellens och utomordentliga elevresultat.”

  President, Grayson College

Lyft studenternas och dina medarbetares digitala stöd och upplevelse in i framtiden

Studenter, lärare, professorer och andra medarbetare på skolan upplever stora förändringar och förbättringar inom digital teknik för privat bruk och hemmet. Tyvärr är det långt ifrån samma upplevelser i skolan. Där känner många att förväntningarna på arbetsverktygen inte infrias och att de sitter kvar med gamla stelbenta system och applikationer. Lösningar som hindrar snarare än underlättar och påskyndar framåtskridande, tillväxt och framgångsrika resultat.

Med Unit4 Student Management kan du erbjuda studenterna och skoladministrationen en intuitiv användarupplevelse som är utvecklad för dagens och framtidens krav på flexibla och mobila arbetssätt. Det som tidigare var en källa för frustration och besvikelse blir istället en inspirationskälla och ett verktyg för stärkt konkurrenskraft och framåtskridande.

Med en flexibel och anpassningsbar arkitektur och ett lättkonfigurerat gränssnitt erbjuder Unit4 Student Management nästa generations studieadministrativa system – byggt för kontinuerlig förändring. Du och dina medarbetare kan förändra processer, funktioner och inställningar snabbt och enkelt själva, utan hjälp från IT-experter och konsulter. Det ger er möjlighet att möta utmaningar och att ta tillvara nya möjligheter på effektivt sätt. Det innebär också att kostnaderna för förvaltning, underhåll och support minskar, samtidigt som användarupplevelsen ständigt förbättras för studenter, lärare och skoladministratörer.

Tänk om era system kunde stödja er bättre vid rekrytering av studenter och även hjälpa dem nå sina mål snabbare och med bättre resultat?

Visa Göm

Unit4:s lösningar för utbildningsverksamhet är utformade efter hur människor fungerar och vill arbeta – när de vill arbeta. Sätter du dessa i händerna på dina medarbetare kan de fokusera på att skapa utbildning och forskning i världsklass och lägga mindre tid på administration.

Vi har utvecklat flera moduler som är utvecklade efter olika roller så att användarna snabbt och enkelt hittar allt de behöver och uppnår optimal nytta och effektivitet alla dagar i veckan.


Designad för människor

Unit4s lösningar för Utbildning arbetar med din kunnig personal så att de kan koncentrera sig på utbildning och forskning i stället för på administration. Specifika moduler har utformats för att ta itu med viktiga uppgifter och leverera de resultat du behöver.

 • Studievägledare & -administratör

  • Upprätthåll goda studieresultat – Skapa varningsflaggor baserat på resultathistorik och din institutions normala studieprestationer (studietakt, tentamensresultat, närvaro och liknande nyckeltal) för att snabbt se avvikelser och negativa trender. Detta ger dig möjlighet att iscensätta handlingsplaner för att få studenter och studieprogram på rätt köl i rätt tid.
  • Öka andelen examen och fullföljda kurser – Hjälp studenterna att förstå hur de på bästa sätt uppnår sina studie- och karriärsmål och hur de klarar examen med goda resultat med hjälp av systemets resultatuppföljningsverktyg.
  • Förbättra verksamhetsplaneringen – Genomför kontinuerliga utvärderingar och resultatuppföljningar effektivt med inbyggda och avancerade analys- och rapportverktyg för bättre verksamhetsplanering.
 • Ekonomiansvarig

  • Skapa fullständig ekonomisk transparens – Studera och analysera data - via övergripande intuitiva vyer ned till minsta detalj - i olika fakulteter, institutioner och enheter över hela organisationen.
  • Minska kostnaderna – Förbättra arbetsflödet och introducera lättanvända verktyg som ger dina medarbetare möjlighet att själva skaffa den information som de behöver på ett enkelt och effektivt sätt.
  • Öka intäkterna – Förbättra intäktsströmmarna genom att identifiera och aktivera fler intäktskällor i verksamheten som till exempel lokaluthyrning och fastighetstjänster.
 • Forskningsadministratör

  • Fokusera på forskningen – Minska tiden du lägger på administration och få lika mycket gjort genom att förenkla rapporteringsprocesser och arbetsflöden.
  • Öka forskningsbidragen – Förbättra kalkylerna, likviditeten och möjligheten att få nya anslag genom att vässa presentationen av potentiella forskningsprojekt, skapa träffsäkra kostnadsbudgetar (med bland annat Full Economic Costing, FEC) och effektivare sponsordebitering.
  • Förbättra servicen – Erbjud hela campus bättre tillgänglighet till alla tjänster och mer pålitlig och alltid uppdaterad information med hjälp av en enhetlig och gemensam teknik- och informationsplattform.
 • Studentrekryterare

  • Effektivisera och automatisera dina kampanjer – Automatisera kommunikationsaktiviteterna med hjälp av målgruppsbaserade triggerpunkter och konfigurerbara processflöden.
  • Strömlinjeforma rekryteringsprocessen – Skapa anpassade ansökningsformulär med integrerad dokumenthantering och konfigurerbar funktion för ändring av ärendestatus.
  • Fokusera på rekryteringen, inte dina data – Med inbyggd integration mellan systemen för ansökningar och beviljade platser behöver du inte oroa dig för eller ägna tid åt att flytta och synkronisera data.
 • Registrator

  • Hög flexibilitet för kursadministration – Skapa formulär och processer för kursregistreringar helt anpassade efter kursernas unika karaktärer och förutsättningar.
  • Effektivisera läroplansadministration – Spara tid genom att kopiera och återanvända mallar från andra kurser.
  • Skapa handlingsorienterade rapporter – Skapa handlingsplaner, baserade på alla tillgängliga elev- och kursparametrar, med hjälp av kraftfulla rapporteringsverktyg.
 • Studentekonomisk rådgivare

  • Hantera alla finansiella stöd – Administrera alla typer av finansiella stödprogram som studentlån, bidrag och stipendium.
  • Uppfyll alla låne- och bidragsvillkor effektivt – Använd fördefinierade och ad hoc-baserade rapporter för att effektivt tillgodose alla villkor och krav hos myndigheter, bidrags- och långivare.
  • Automatisera studiemedelshanteringen – Effektivisera administrationen och distributionen av studiemedel med hjälp av volympaketering baserat på låne- och bidragsvillkoren.
 • Sponsoransvarig

  • Öka sponsorbidragen – Skaffa nya och vårda befintliga sponsorer effektivt och med hög kvalitet med hjälp av kraftfulla marknadsförings- och analysverktyg.
  • Identifiera och aktivera potentiella sponsorer – Automatisera personligt anpassade kampanjer baserat på målgruppens egenskaper och beteenden.
  • Stärk sponsorrelationerna – Skaffa dig en 360-graders vy över alumner och sponsorer med hjälp av ett CRM-system som identifierar och synliggör fruktsamma relationer och möjligheter över alla enhetsgränser.
 • Fakultets- & institutionschef

  • Håll alla studenter på spåret – Varningsflaggor och automatiserade meddelanden ger dig möjlighet att snabbt identifiera studenter i utförsbacke och att aktivera handlingsplaner för att få dem på rätt spår igen.
  • 100% koll på alla akademiska milstolpar – Övervaka och följ upp viktiga och institutionsanpassade nyckeltal och milstolpar, som till exempel genomförda föreläsningar och godkända uppsatser, via en tydlig och intuitiv vy.
 • Studenter

  • Erbjud en förstklassig mobil användarupplevelse – Överträffa studenternas förväntningar med en framtidsorienterad teknisk plattform och en intuitiv konsumentorienterad användarupplevelse där alla tjänster är tillgängliga när och var samt på vilken enhet som helst.
  • Håll studenterna på rätt kurs mot examen – Hjälp studenterna att uppnå sina mål med bland annat smarta och lättanvända verktyg för kursval, meriter och poänguppföljning.
  • Förbättra studenternas resultat – Utrusta studenterna med allt de behöver så att de effektivt kan hantera sina kurser, poäng och resultat i ett enda gemensamt gränssnitt och därmed fokusera på studierna.

Tänk om den finansiella effekten genom forskningsprojekten var fullständigt transparent?

Det blir allt svårare att få forskningsbidrag. Kampen om bidragen sker på global nivå idag och det tillkommer ständigt nya aktörer som slåss om finansieringsmedlen. Samtidigt ställer bidragsgivare och sponsorer allt högre krav på institutionernas rapportering och uppföljning av forskningsprojekten.

Unit4 Research Management ger dig möjlighet att på effektivt sätt erbjuda bidragsgivare och sponsorer fullständig ekonomisk transparens och insyn i era forskningsprojekts resultat och processer. Oavsett om du ska analysera och rapportera om ett projekt ur ett kommersiellt, finansiellt eller regelverksperspektiv får du obehindrad och tydlig översikt ända ned till detaljerad nivå med hjälp av avancerade analysverktyg. Dessutom kan många administrativa och finansiella uppgifter automatiseras så att forskarna kan ägna all sin tid åt att förändra världen.

Guiden om forskningseffektivitetens sju dödssynder
Ladda ner
Oxfords and Cambridges universitet förenklar:
Forskning, budget och pris

Tänk om du kunde allokera om pengarna från administrationen till den värdeadderande verksamheten?

Visa Göm

Med Unit4 Business World, kommer du att kunna göra mer med mindre. En integrerad, självdrivande ERP kan hjälpa din kunniga personal minimera tidskrävande manuella administrativa uppgifter och leverera rätt information till rätt personer vid rätt tidpunkt. Resultatet är att din personal har mer tid att motivera och lära, forska och upptäcka.

UNIT4 Business World är utformad för att kunna konfigureras - och okonfigureras - av dina anställda. System måste anpassa sig till förändringar snabbare, utan dyra IT-entreprenörer. Detta sänker den totala ägandekostnaden och befriar medel som ska omdirigeras till front-line tjänster.

Resultatet är fullständig kontroll över institutionens ekonomi, människor och projekt, så att du kan attrahera och behålla de bästa studenterna, genomföra världsomvälvande forskning, och behålla en ledande plats i den högre utbildningen.


Tänk om du enkelt kunde följa upp, rapportera och kontinuerligt vässa era viktigaste nyckeltal?

Pressade anslag, krympande budgetar och stegrande krav från myndigheter, medborgare, studenter och sponsorer har tvingat universitets- och högskolevärlden att karva fram en ny verksamhets- och affärsmodell. En modell som kräver högre effektivitet och kvalitet samt lägre resursförbrukning.

Tyvärr bromsas förbättringsarbetet i många institutioner till följd av att de sitter med omoderna affärs- och studieadministrativa system. Och istället för att uppgradera till en modern, flexibel, molnbaserad och mobil plattform försöker de lösa problemen med egenutvecklade skuggsystem och manuella rutiner som bara cementerar informationssilon och ineffektiva processer. Därmed uppfylls inte studenternas och medarbetarnas förväntningar på en modern och framtidsorienterad användarupplevelse eller de synergier och samarbetsmöjligheter som följer med en helintegrerad informationsplattform. Ett stukat administrativt system erbjuder inte heller optimala förutsättningar att kontrollera utgifterna, skapa träffsäkra budgetar eller beräkna den förväntade avkastningen på verksamhetens humankapital (ROI).

Unit4:s lösningar för utbildningssektorn har byggts på flexibla Unit4 People Platform. Det innebär att du kan anpassa lösningarna efter dina föränderliga strategier och processer själv, utan att behöva anlita kostsamma IT-experter. Istället för att ägna tid och resurser åt systemutveckling och -anpassning kan du fokusera på verksamhetens utveckling och resultat. Och med tydliga och lättanvända vyer samt kraftfulla analysverktyg, som levererar rätt information till rätt person i rätt tid, håller du verksamheten på rätt kurs och omvärlden uppdaterad. Med Unit4 Student Management kan du helt eliminera de kostnader som du haft för att hålla ihop fragmenterade informationslösningar. Detta system ger dig stöd för alla administrativa processer i hela studentlivscykeln. Och med affärssystemet Unit4 Business Worlds sammansvetsade ekonomi-, HR-, löne-, projekt- och inköpsmoduler får du fullständig finansiell transparens genom hela verksamheten. Samtidigt reduceras de administrativa kostnaderna genom integrerade och effektivare informations- och processflöden samt självserviceverktyg.

Molnet i din takt

Med Unit4:s unika koncept Molnet i din takt kan du och ditt team fritt flytta data och arbetsytor mellan privata och pubilka moln samt lokalbaserade servrar.

På det sättet uppnår du optimal frihet, effektivitet, säkerhet och regeluppfyllnad eftersom du kontrollerar exakt vad som placeras i molnet och när.

Detta är styrkan i Business World On! Molnet i din takt. Våra lösningar har samma funktionalitet oavsett hur och var du kör dem.

 

Unit4 Molnet i din takt