Unit4

Unit4 Nordisk ledningsgrupp

Jeremias Jansson

Jeremias Jansson

Regional President Continental Europe

Jeremias Jansson är Regional President Continental Europe på Unit4 och har arbetat där i olika ledande befattningar sedan år 2000. Jeremias har en Bachelor´s Degree från Göteborgs Universitet.

Hanne Beate Nerdrum

Hanne Beate Nerdrum

CFO Nordics

Finn Følling

Finn Følling

International Sales Director CPM

Finn Olav Følling har 20 års erfarenhet inom programvarubranschen och har tidigare varit ledare för både den norska och svenska Unit4-verksamheten. Han har en bred erfarenhet från styrelsearbete i flera olika branscher och för närvarande i styrelsen för teknikföretaget Zeta Display, som är noterat på Stockholmsbörsen. Finn är idag chef för internationell försäljning av våra CPM-lösningar i Unit4.

Bjørn Røsten

Bjørn Røsten

Managing Director, Norway

Katarina Gunnarsson

Katarina Gunnarsson

Managing Director Nordic

Managing Director Nordic

Malin Callendorff

Malin Callendorff

Director Nordic Support

Johan Söderberg

Johan Söderberg

Nordic Director Local Products

Johan Söderberg, Nordic Director Local Products

Camilla Emlé

Camilla Emlé

Marketing Director Nordic

Nils Morten Minde

Nils Morten Minde

Human Resources Manager Nordic

Se vem som sitter i Unit4´s globala ledning
Global Leadership Team