Aller au contenu principal
Young man holding a piggy bank

Vous souhaitez savoir comment améliorer votre processus d’information financière ?

par  août 19, 2021 | 3 minutes de lecture

Det vil vi også. Vi har derfor tatt en titt på hva ekspertene har å si. Vi gjør dette ved å analysere resultatene fra den uavhengige bransjeeksperten BPM Partners årlige undersøkelse om status for finansiell rapportering, for å forstå hvorfor så mange organisasjoner valgte å endre sine økonomiske rapporteringsprosesser midt i den pågående krisen.

I løpet av april og mai 2020 snakket de med over 300 finansdirektører i alle mulige bransjer for å finne ut om bedre finansiell rapportering, budsjettstyring, planlegging og rapporteringsløsninger kunne hjelpe dem med å håndtere dagens unike utfordringer. 

Hvilke utfordringer står du overfor vedrørende årsavslutnings- og rapporteringsprosesser

Nå for tiden må mange organisasjoner håndtere lignende problemer med årsavslutning og rapporteringsprosesser, som inkluderer langsommere budsjettering, isolerte datakilder, manglende evne til å bestemme faktisk lønnsomhet og mangel på strategisk innretting. Behovet for å kunne møte disse utfordringene i en uventet arbeidsverden har akselerert digitaliseringen av økonomiske rapporteringsprosesser i alle bransjer. 

Så hvordan setter du disse nye digitale strategiene og økonomirapporteringsløsningene inn i en fragmentert arbeidsstyrke? Det blir spesielt viktig når økonomiavdelingen oppdager at enkle regneark ikke lenger holder mål.  

Hvordan forbedre finansiell rapportering og takle utfordringer?

Studien viste at mange organisasjoner står overfor et vanskelig valg når det gjelder best mulig måte å håndtere disse utfordringene. For å forbedre sine økonomiske rapporteringsprosesser for fremtiden kan de enten prøve å finne raske, midlertidige løsninger som fungerer på kort sikt eller ta en helhetlig tilnærming til situasjonen og analysere fordelene som kommer av å fundamentalt endre økonomiavdelingen. 

Interessant nok fant BPM Partners ut at mange av finansdirektørene de snakket med hadde valgt den mer omfattende og dristigere metoden – men hvorfor? Årsaken var at deres egen interne undersøkelse ofte påpekte at denne linjen ga et sterkere fundament for fremtiden. 

Sørg for at den økonomiske rapporteringsprosessen faktisk endres

Så hva med teamene som ønsker å endre strategien sin når det gjelder finansiell rapportering? Hva blir neste steg?

En vellykket digital transformasjon er basert på å finne den rette løsningen for akkurat din organisasjon. Det kreves integrerte og fleksible systemer for å kunne drive moderne økonomiske rapporteringsprosesser i dag. Finansielle verktøy som; FP&A kan samle alle dine data, personer og systemer på ett sted. Dette gir deg muligheten til å maksimere beslutningstaking, finne nøkkelinnsikt raskere og øke samarbeidet.

Men hvordan vet du om en løsning er riktig for dine økonomiske rapporteringsprosesser?

Den enkleste måten å vurdere suksessen til en løsning på er å måle den pågående ytelsen mot dine opprinnelige krav. På denne måten kan du skape en mer fleksibel og komplett løsning som leverer presisjon, innsikt og beslutningstaking på en raskere og smartere måte. Den erstatter også teknologien og prosessene som fragmenterer organisasjonen og skaper et mer strømlinjeformet format og tilpasningsdyktig tilnærming. Løsningen kan håndtere alle mulige fremtidige krisesituasjoner som din bransje står overfor uten å måtte gjennomføre en ytterligere total transformasjon av de økonomiske systemene og prosessene. 

Hvordan kommer du deg dit?

Når fordelene er så tiltalende, og med løftet om både bedre implementering og forbedrede resultater på tvers av organisasjonen, ser det ut som et opplagt valg. Så hva er ulempen? Uansett hvor tiltalende fordelene er, har de en kostnad. Og selv om det handler om tid og ressurser i stedet for penger, er det fortsatt en kostnad. Akkurat nå kan det føles som en overdreven risiko å bære en slik kostnad. Uansett, er det det du kanskje tror? Faktisk fant ikke BPM Partners noen risikoaversjon.

For over 62 % av organisasjonene de snakket med var økt fokus på, og økte utgifter til, en transformasjon av finansiell rapportering avgjørende for å kunne håndtere krisens innvirkning på driften.

Så hvordan innså de at endring og forbedring av de økonomiske rapporteringsprosessene var viktigere enn kostnadene? De kom til denne erkjennelsen ved å forstå sine egne drivere for endring, og hva resultatet av passivitet vil bety for organisasjonen. De fleste organisasjoner hadde lignende drivkrefter for å endre sine økonomiske prosesser i 2020. Dette er imidlertid ikke alltid tilfelle.

I denne studien fant BPM Partners at de fleste organisasjoner fokuserte mest på behovet for strategisk planlegging, mer regelmessig prognoser og scenariomodellering. Det er verdt å huske at disse resultatene var et konkret svar på utfordringene som har oppstått for økonomiavdelingen med hensyn til planlegging og uforutsigbarhet. Dette vil endre seg etter hvert som din økonomi og organisasjon utvikler seg. Men viktigheten av å kjenne sine egne drivkrefter for endring før noen beslutninger tas, er fortsatt et avgjørende punkt. 

Forbedre din økonomiske planlegging med Unit4

Oppdag hvordan Unit4 kan øke din økonomiske planlegging med vårt seneste webinar   Der uavhengig ekspert og administrerende direktør i BPM Partners, Craig Schiff, snakket med Oliver Sullivin og Richard Ludlow fra Unit4 for å utforske BPM Partners-undersøkelsen ovenfor i detalj og forstå hvorfor flere organisasjoner enn noen gang ønsker å endre sine verktøy under det største økonomiske skiftet på et århundre.