Vill du veta hur du kan förbättra din finansiella rapporteringsprocess? | Unit4
Skip to main content
Young man holding a piggy bank

Vill du veta hur du kan förbättra din finansiella rapporteringsprocess?

från  september 8, 2021 | 3 min läsning

Det vill vi också. Så därför har vi tagit en titt på vad experterna har att säga.    
Vi gör detta genom att analysera resultaten från den oberoende branschexperten BPM Partners årliga undersökning om läget för finansiell rapportering för att förstå varför så många organisationer valde att förändra sina finansiella rapporteringsprocesser mitt under pågående kris.    

Under april och maj 2020 pratade de med över 300 ekonomichefer inom alla möjliga branscher för att ta reda på om bättre finansiell rapportering, budgethantering, planering och rapporteringslösningar kunde hjälpa dem att hantera dagens unika utmaningar.    

Det vill säga de utmaningar som du står inför gällande boksluts- och rapporteringsprocesserna

I dagsläget måste många organisationer hantera snarlika problem med boksluts- och rapporteringsprocesserna, vilket inbegriper långsammare budgetering, isolerade datakällor, oförmåga att fastställa faktisk lönsamhet och brist på strategisk likriktning.

Och behovet av att kunna möta dessa utmaningar i en oväntat fjärransluten arbetsvärld har accelererat digitaliseringen av de finansiella rapporteringsprocesserna inom samtliga branscher.

Så hur ska man driftsätta dessa nya digitala strategier och lösningar för finansiell rapportering i en fragmenterad arbetsstyrka?
En fråga som blir särdeles viktig då ekonomiteamen upptäcker att enkla kalkylblad inte längre håller måttet.

Hur kan man förbättra finansiell rapportering och tackla utmaningar utan omsvep?

Studien påvisade att många organisationer står inför ett tufft val när det kommer till bästa möjliga sätt att hantera dessa utmaningar. För att förbättra sina finansiella rapporteringsprocesser inför framtiden kan de antingen försöka hitta snabba tillfälliga lösningar som fungerar på kort sikt eller ta ett helhetsgrepp på situationen och analysera fördelarna som kommer av att förändra ekonomiavdelningen i grunden.

Intressant nog fann BPM Partners att många av ekonomicheferna de pratade med hade valt den mer omfattande och djärvare metoden – men varför?
Anledningen var för att deras egna interna forskning ofta pekade på att den linjen erbjöd ett starkare fundament inför framtiden.

Se till att den finansiella rapporteringsprocessen faktiskt förändras

Så vad gäller för de team som vill förändra sin strategi avseende finansiell rapportering? Vad blir nästa steg?

En lyckad digital omvandling har sin grund i att hitta den rätta lösningen för just din organisation.
Det krävs integrerade och flexibla system för att kunna köra moderna finansiella rapporteringsprocesser i dagsläget. Finansiella verktyg såsom; FP&A kan sammanföra alla dina data, personer och system på ett ställe 
Detta ger dig möjligheten maximera beslutsfattandet, lokalisera nyckelinsikter snabbare och öka samarbetet.

Men hur vet du om en lösning är rätt för just dina finansiella rapporteringsprocesser?

Men hur vet du om en lösning är rätt för just dina finansiella rapporteringsprocesser?
Det enklaste sättet att bedöma en lösnings framgång är att mäta den pågående prestationen mot dina ursprungliga krav. På så sätt kan du skapa en flexiblare och mer fullständig lösning som levererar precision, insikter och beslutsfattande på ett snabbare och smartare sätt.

Den ersätter även den teknik och de processer som fragmentiserar organisationen och skapar ett mer strömlinjeformat och anpassningsbart arbetssätt. Lösningen kan hantera alla tänkbara framtida krissituationer som din bransch står inför utan att behöva genomföra ytterligare en total omvandling av de finansiella systemen och processerna.

Hur kan detta omsättas i praktik?

När fördelarna är så här tilltalande, och med löfte om både bättre implementering och förbättrade resultat över hela organisationen, ser det ut som ett självklart val. Så vad är haken?

Oavsett hur tilltalande fördelarna är så kommer de med en kostnad. Och även om det handlar om tid och resurser istället för om pengar så är det ändå en kostnad. Just nu kan det kännas som en alltför stor risk att axla en sådan kostnad. Det är i alla fall vad du kanske tror? Faktum är att BPM Partners inte fann någon riskaversion.
För över 62 % av organisationerna de talade med var ett ökat fokus på, och högre utgifter för, en omvandling av den finansiella rapporteringen avgörande för att kunna hantera den inverkan krisen haft på verksamheten.

Så hur kom de till insikt om att förändring och förbättring av de finansiella rapporteringsprocesserna var viktigare än kostnaden? De kom till denna insikt genom att förstå sina egna drivkrafter för förändring,
och vad resultatet av passivitet skulle innebära för organisationen. De flesta organisationer hade liknande drivkrafter för att förändra sina finansiella processer under 2020. Så är dock inte alltid fallet.

I den här studien fann BPM Partners att de flesta organisationer fokuserade mest på behovet av strategisk planering, mer regelbunden prognostisering samt scenariomodellering. Det är värt att komma ihåg att dessa resultat var ett specifikt svar på de utmaningar som uppstått för ekonomiteamen gällande planering och oförutsägbarhet. 

Detta kommer att förändras i takt med att ekonomin och din organisation utvecklas.
Vikten av att känna till de egna drivkrafterna för förändring innan några beslut tas förblir emellertid en avgörande punkt.

Förbättra din finansiella planering med Unit4

Ta reda på hur Unit4 kan maximera din finansiella planering i vårt senaste webbinarium Craig Schiff, oberoende expert och VD för BPM Partners, pratade med Oliver Sullivin och Rickard Ludlow på Unit4 för att gå igenom BPM Partners ovanstående studie i detalj och förstå varför fler organisationer än någonsin tidigare vill ändra sina finansiella verktyg under det största ekonomiska skiftet på ett sekel

Registrera dig för att läsa fler inlägg som detta