Unit4
Blog

Wordt de Was een zeperd?

Door:  Jouke Sjaardema

Eerder dit jaar heb ik een blog geschreven over de Wet aanpak schijnconstructies (Was). Zoals ik daarin aangaf, valt er niets af te dingen op de intenties van deze wet, maar schiet die op een aantal vlakken zijn doel voorbij. Ook nu meer duidelijkheid komt over de wet, blijkt dat het vooral een administratieve lastenverzwaring is. Bovendien loopt de wet tegen de uitvoerbaarheid aan. Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft daarom op 30 november op het spreekwoordelijke 5 voor 12 alsnog bij koninklijk besluit een deel van de invoering met een half jaar opgeschort tot 1 juli 2016.

Een aantal maatregelen zal in de dagelijkse praktijk van de hr-manager of salarisadministrateur weinig gevolgen hebben. Deze zijn:

 • stimulering van de naleving van cao’s;
 • er komt een ketenaansprakelijkheid voor het loon waarop de werknemer recht heeft; 
 • de Inspectie SZW krijgt de mogelijkheid om bepaalde inspectiegegevens openbaar te maken;
 • werknemers die na de AOW-gerechtigde leeftijd doorwerken, behouden het recht op het wettelijk minimum loon

Struikelen
De maatregelen waar men in de praktijk over gaat struikelen:

 • Tenminste het wettelijk minimum loon moet giraal betaald worden.
  Het is lastig om te bepalen welk deel van het nettoloon toebehoort aan het wettelijk loon. Daar komt bij, dat de betaling moet geschieden op een rekeningnummer dat (mede) op naam staat van de medewerker. De werkgever is hiervoor verantwoordelijkheid, maar hoe kan je dit constant bewaken? Daarnaast zijn er werkgevers, die vanuit hun sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid direct vanuit de salarisbetaling ook alvast de huur en het elektra betalen. Ondanks een machtiging zijn de mogelijkheden hiervoor volgens de Was beperkt.
 • Het is niet toegestaan bedragen in te houden of te verrekenen wanneer de werknemer daarmee onder het netto wettelijk minimumloon uitkomt.
  Ook bij dit onderdeel heb je te maken met het bepalen van het wettelijk deel van het nettoloon. Daarbij is het niet altijd duidelijk welke inhoudingen nog wel mogelijk zijn. En wat zijn de mogelijkheden voor de werkgever om boetes en schades te verrekenen? Of kan de werkgever nog wel meewerken aan loonbeslagen? Dat zijn vragen waar u al snel tegenaan loopt. 
 • Er mogen geen ‘onbestemde’ vergoedingen en inhoudingen op de salarisstrook staan.
  Het gaat hierbij om niet gespecificeerde bedragen die deel uitmaken van een loonafspraak, maar hoe moet je dat zien? Je kan hier op verschillende manieren naar kijken en hoever moet je dan gaan bij het specificeren?

Uitstel inhoudingenverbod
Het is niet voor niets dat er medio november nog een motie is ingediend bij de Tweede Kamer om uitzonderingen vast te stellen voor deze wet. Mede door deze motie is het inhoudingenverbod met een half jaar uitgesteld tot 1 juli 2016. Dat neemt niet weg, dat het overgrote deel van de Was per 1 januari voor u gewoon een feit is en dat u zich daarom moet voorbereiden.

 • Lees vakinhoudelijke whitepaper met een nadere uitleg van de wet en welke voorbereidingen u kunt treffen, zodat u niet struikelt over uw Was-goed.

 

Jouke Sjaardema

Jouke Sjaardema

Jouke Sjaardema is product manager bij Unit4 en verantwoordelijk voor de applicatie Unit4 Personeel & Salaris. Jouke zorgt voor de afstemming van de software op wensen en eisen van de eindgebruiker én de markt. De juiste implementatie van de actuele wet- en regelgeving is hierbij een uitermate belangrijk aandachtsgebied. Hiervoor onderhoudt hij nauw contact met de Belastingdienst, pensioenuitvoerders, overheden en andere partijen.

Jouke heeft een praktijkachtergrond en een ruime ervaring als implementatieconsultant. Hij publiceert blogs en geeft regelmatig presentaties over het vakgebied van de salarisadministrateur en wet- en regelgeving. De vele veranderingen van onze wetgeving, de ontwikkelingen in de markt en de gevolgen daarvan voor de dagelijkse salarispraktijk zijn onderwerpen die hem blijven boeien en waarover hij enthousiast kan vertellen.

Volg mij linkedin