Unit4
Blog

Waarom CFO's het voortouw moeten nemen bij digitale transformatie

Door:  Tom Dehouck

Digitale transformatie - waarbij nieuwe technologieën worden ingezet om aanzienlijke bedrijfsverbeteringen te realiseren - is voor veel organisaties een hot topic. In elk land en in elke sector onderzoeken organisaties hoe ze het best gebruik kunnen maken van mobile, kunstmatige intelligentie, analytics en de cloud om hun klantenservice te verbeteren, de winstgevendheid te verhogen en de time-to-market te verkorten.

Toch lopen veel digitaliseringsinitiatieven vast. Uit een onderzoek dat Wipro Digital vorig jaar hield, bleek dat veel leidinggevenden van mening zijn dat ze minstens de helft van hun digitale strategische doelstellingen zullen missen.

Er zijn veel zaken die organisatieveranderingen in de kiem kunnen smoren, maar het kan fataal zijn als er niet één afdeling is met overkoepelend inzicht in alle elementen die gepaard gaan met digitalisering. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van digitale transformatie ligt meestal bij de CIO of COO - soms bij de CMO. Maar er zit maar één C-suite executive op het snijvlak van strategie, technologie, bedrijfsvoering en financieel management: de CFO.

 De CFO van vandaag is de echte digitale native van de organisatie

In het verleden bestond de financiële afdeling voornamelijk uit administratieve functies. De boekhouding was gericht op de kasstroom, het verzamelen van cijfers en de rapportage aan belanghebbenden. Contact met andere afdelingen was beperkt. In de huidige tijd van netwerken en samenwerking heeft de financiële afdeling steeds vaker een adviserende rol om problemen op te lossen en doelstellingen op te stellen voor de hele onderneming.

CEO's verwachten dat CFO's strategische waarde toevoegen, door op basis van hun visie op kosten- en omzetdrijvers de marge te beschermen en tegelijkertijd de organisatie te helpen groeien. Ze worden beoordeeld op hun vermogen om resultaten in kaart te brengen en bij te dragen aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.

Om dat te doen, verzamelt en analyseert een groeiend aantal CFO's een stortvloed aan bedrijfsgegevens uit de hele organisatie en gebruikt deze voor beslissingsondersteuning en voor forecasting & budgeting. Aangezien dit onmogelijk is zonder een goede digitale strategie en de juiste software maakt dit hen de echte ‘digital natives’ van de C-suite. Het is dus alleen maar logisch dat CFO’s een leidende rol innemen bij het in kaart brengen van de kansen die technologieën zoals big data en kunstmatige intelligentie bieden, en bij het vormgeven van de aanpak om in te spelen op de digitaal georiënteerde economie.

Verder kijken dan alleen maar naar de cijfers

Een ander element dat digitale transformatie kan vertragen, is het feit dat te veel de nadruk wordt gelegd op operationeel gestuurde strategieën die juist financieel gestuurd moeten zijn. Wanneer de besluitvorming overheerst wordt door OPEX ontstaat er een terughoudendheid om te handelen en budgetoverschrijving te voorkomen. Met de CFO in de leidende rol kan de mentaliteit verschuiven van risicomijdend en kortetermijndenken naar hoe er ROI, waarde, inkomstenvoordelen en duurzame kosteneffectiviteit geleverd worden. CFO's kunnen de kosteneffectiviteit en toegevoegde waarde bepalen die digitale processen en technologie kunnen bieden aan de bredere organisatie.

Hoe kan het algemene bedrijfssucces van een digitale transformatie worden gemeten? Waar moet je naar streven als het gaat om de ROI? Wat zijn realistische doelstellingen voor hogere opbrengsten, lagere operationele kosten en een hogere brutomarge? Alleen de CFO is in staat deze kernvragen te beantwoorden en de werkelijke financiële impact van digitale transformatie op de organisatie te meten.

Nu systemen als CPM en voorspellende analytics meer en meer gangbaar worden op financiële afdelingen, beschikken CFO's in toenemende mate over de tools en expertise om een gedetailleerde kosten-batenanalyse uit te voeren en doordachte doelstellingen te ontwikkelen op basis van nauwkeurige, real-time metingen. Degenen die nieuwe technologieën voor finance hebben omarmd, bevinden zich ook in een betere positie om de voordelen van transformatie op langere termijn in te schatten, zoals differentiatie van de concurrentie, het aantrekken van talent, betere dienstverlening en organisatorische flexibiliteit.

De Office of the CFO als digitale casestudy

Misschien wel de beste reden om CFO's leiding te geven aan de digitale transformatie is dat velen onlangs ervaring hebben opgedaan binnen hun eigen afdelingen.

Nu de verwachting van financiële afdelingen veranderd is van het betrouwbaar vastleggen en rapporteren van cijfers naar het verschaffen van strategisch inzicht, laten steeds meer CFO's legacy technologieën en handmatige processen achter zich en vervangen deze door automatisering, analyses, machine learning en cloudimplementaties. Ze zien wat werkt, wat niet, welke vaardigheden nodig zijn en kunnen dus beter anticiperen op de impact van cultuur en proces op het succes van digitale transformatie.

De CFO van vandaag weet dat het om meer gaat dan de omzetprognose van vorig jaar te overtreffen en ziet zowel het directe als het indirecte potentieel van digitalisering om toekomstige waarde te creëren in de organisatie. Dat moet het doel van de digitale transformatie zijn.

Tom Dehouck

Tom Dehouck is Managing Director Benelux en verantwoordelijk voor alle klanten van global suite oplossingen. Hij heeft een achtergrond als manager strategieconsulting bij de technologie- en telecompraktijk van Bain & Company. Hij heeft een master in Aerospace Engineering.

Volg mij linkedin