Unit4
Blog
Verzuim

Een medewerker meldt zich ziek - dit mag je wel en niet vragen

Door:  Nando Schuurkamp

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is er heel duidelijk over: persoonsgegevens moeten worden beschermd en voor gegevens over gezondheid gelden zelfs nog strengere regels. Deze vallen namelijk onder het verwerken van ‘Bijzondere persoonsgegevens’. Dus zorg ervoor dat je als verzuimspecialist goed weet wat je wel en niet mag vragen en vastleggen bij een ziekmelding.

Als werkgever mag je bij een ziekmelding maar een beperkt aantal type vragen stellen. Vragen die voor jou als werkgever van belang zijn voor het plannen van werkzaamheden, vragen over de verblijfplaats en ook de vraag of het verzuim het gevolg is van een verkeers- of bedrijfsongeval mag worden gesteld.

Dit mag je wel vragen:

  • de verblijfplaats en het telefoonnummer waar de werknemer te bereiken is; 
  • de te verwachten periode van afwezigheid (deze informatie heb je nodig voor de planning of om te kunnen beoordelen of er een vervanger moet worden geregeld);
  • of er lopende werkafspraken en/of werkzaamheden zijn die eventueel moeten worden overgenomen; 
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
  • of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is.

Dit mag je niet vragen:

  • de reden van de ziekmelding;
  • de aard van ziekte (geestelijk of lichamelijk);
  • of er afspraken zijn gemaakt met huisartsen, therapeuten of andere specialisten;
  • naar privésituaties zoals relatieproblemen, problemen uit het verleden, scheiding, e.d.

Wanneer een medewerker deze informatie toch deelt, mag dit niet door de werkgever of leidinggevende worden geregistreerd.

Wet- en regelgeving bij ziekmelding is een van de onderwerpen die aan bod komt tijdens onze Unit4 VerzuimSignaal op Tournee.

Nando Schuurkamp

Nando Schuurkamp is Product Manager van Unit4 VerzuimSignaal. In deze rol is hij verantwoordelijk voor de productontwikkeling en positionering van VerzuimSignaal.