Unit4
Blog

Fiscale aangiftesoftware kiezen? Weet waar u op moet letten (deel 2)

Door:  Maurice Beemster

In deel 1 van mijn blog over belangrijke aspecten bij de keuze van aangiftesofware, kwamen functionaliteit, beschikbaarheid en de prijs aan de orde. Deze week ga ik in op performance, flexibele inrichting en begrijpelijke output van de software en de betrouwbaarheid van de partij die u de aangiftesoftware levert.

Snelheid

Het opstellen, indienen en afsluiten van een aangifte mag niet veel tijd kosten. Het is heel efficiënt als de totale doorlooptijd van de start tot het indienen bij de Belastingdienst zo klein mogelijk is. Een goede voorbereiding zodat alle gegevens compleet zijn, zorgt ervoor dat alle afhandelingen achter elkaar plaats kunnen vinden en een indicatie van dit feit in allerlei overzichten optimaliseert het ‘onderhanden werk’. Maar als u bezig bent met het verwerken van de gegevens dan is het cruciaal dat het betreffende programma deze ook snel verwerkt, de berekeningen betrouwbaar zijn en u telkens wordt geholpen om de data op de juiste plekken in te voeren. Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de aangiftesoftware (up-time en cloud) zijn zeer bepalend voor de snelheid waarmee u aangiftes in kunt voeren en verlies van data moet vanzelfsprekend te allen tijde worden voorkomen.

Flexibiliteit is de enige norm

Uw kantoor van morgen ziet er anders uit dan die van vandaag. Niet alleen de omstandigheden veranderen, ook uw klantenkring ziet er telkens anders uit en datzelfde geldt voor het team van medewerkers waarmee u uw klanten bedient. Als de inrichting van het programma mee kan evolueren zonder dat daar telkens forse investeringen voor moeten worden gedaan dan is dit winst voor u als ondernemer. Niet onbelangrijk hierbij is dat het systeem dermate intuïtief is dat uw huidige medewerkers deze aanpassingen makkelijk kunnen volgen en nieuwe medewerkers snel en goed met de software aan de slag kunnen

Consequenties van een aangifte helder en duidelijk gecommuniceerd

Uw fiscale expertise is redelijk uniek in de ogen van de gemiddelde Nederlander. U zult er niet van op kijken wanneer de ‘blauwe enveloppen’ ongeopend bij u worden ingeleverd omdat de inhoud ‘eng’ is en/of de geadresseerde de inhoud niet begrijpt. Het is daarom een extra uitdaging om de consequenties van een aangifte helder en duidelijk aan uw cliënt (de belastingplichtige) te kunnen communiceren. Uw programma dient u hierbij te helpen, door leesbare en volledige output te leveren. Natuurlijk, het blijft een fiscale aangifte dus zal een nieuwe roman van Carlos Luiz Zafón of de nieuwste thriller van Nicci French altijd mooier of spannender zijn. Een overzichtelijk rapport dat u volledig naar eigen inzicht kunt inrichten, helpt uw client om de informatie op een goede manier te verwerken.   

Met wie gaat u in zee

De keuze van de juiste software voor uw kantoor (en misschien voor een aangifteprogramma in het bijzonder) is er een waar u niet ieder jaar opnieuw mee bezig wilt zijn. Dan is het van belang dat u kiest voor een betrouwbare leverancier. Een partij die heeft aangetoond geen eendagsvlieg te zijn en die de markt begrijpt. Iemand die snapt waar u mee bezig bent, weet waar eventuele pijnpunten zitten en deze kennis heeft geïntegreerd in aangiftesoftware die zijn toegevoegde waarde voor belastingadvieskantoren dubbel en dwars heeft bewezen.

Wat is van belang voor uw kantoor?

Alweer een aantal overwegingen waaraan u kunt denken bij de selectie van aangiftesoftware voor uw kantoor. Mijn advies blijft hetzelfde: vraag vooral naar ervaringen van collega-kantoren, lees over hun ervaringen op de websites van de verschillende leveranciers en zorg er vooral voor dat u de software van uw keuze vooraf, vrijblijvend, in de praktijk kunt testen.

Via deze link kunt u bijvoorbeeld alle functionaliteit van Fiscaal Gemak kosteloos en vrijblijvend uitproberen.

Maurice Beemster

Maurice is zijn carrière gestart als administratief medewerker bij een administratiekantoor te Wormerveer en daar geïnfecteerd door het automatiseringsvirus. Vervolgens is hij 15 jaar actief geweest als ontwikkelaar van administratieve software bij een aantal kleine softwarebedrijven. In dienst gekomen bij Unit4 (toentertijd Omegon), eerst als consultant en de laatste 15 jaar als Productmanager van de fiscale aangiftesoftware van Unit4.