Unit4
Blog

De zin en onzin van bepaalde besluiten van BV Nederland

Door:  Roos Timmermans

Het lijken onschuldige besluiten vanuit Den Haag, tot je kijkt naar de consequenties voor andere partijen. In dit blog ga ik in op een ogenschijnlijke kleine wijzigingen die grote gevolgen hebben gehad.

Herinnert u het zich nog? De aankondiging van de naamswijziging van het ministerie van Veiligheid en Justitie, eind oktober vorig jaar? Op het eerste gezicht geen schokkend besluit, maar wel eentje die de nodige kosten met zich mee heeft gebracht en wat mij betreft in de categorie ‘verspilling’ kan worden opgenomen. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat iemand een andere betekenis geeft aan Veiligheid en Justitie dan aan Justitie en Veiligheid.

Is een dergelijke naamswijziging de kosten waard om alle logo’s, briefpapier en dergelijke aan te passen? Wie besluit dat wij als burgers aan iets dergelijks waarde toekennen? Mij hebben ze niets gevraagd. U wel? Er is blijkbaar niemand die er rekening mee houdt dat dergelijke kleine wijzigingen een enorm sneeuwbaleffect kunnen hebben en, ondanks dat we geen bergen hebben, door blijven rollen in Nederland.

Misschien denk u nu: waar maakt zij zich druk om? Nou, dat zal ik u in een heel klein voorbeeld uitleggen.

Elementnaam in namespace

De BV Nederland heeft enige tijd geleden het deponeren van publicatierapporten in XBRL verplicht gesteld. In de namespace (sorry, maar zo heet dat nu eenmaal in de Nederlandse taxonomie) van de elementen die daarvoor gebruikt worden, staat de ‘eigenaar’ van het element vermeld. Naam van de rechtspersoon (LegalEntityName) heeft bijvoorbeeld als namespace: http://www.nltaxonomie.nl/nt13/jenv/20181212/dictionary/jenv-bw2-data. De elementnaam in combinatie met de namespace maken een dergelijk element binnen de taxonomie uniek.

Een taxonomie bestaat uit entrypoints. Een entrypoint is de definitie van het type rapportage dat wordt verstuurd. Bijvoorbeeld de ‘middelgrote rechtspersonen - publicatiestukken’ of ‘kleine rechtspersonen – publicatiestukken’. Zo’n entrypoint bestaat vervolgens weer uit elementen. De naamswijziging van venj (Veiligheid en Justitie) naar jenv (Justitie en Veiligheid) heeft nogal wat impact. Alleen al in het entrypoint ‘middelgrote rechtspersonen - publicatiestukken’ komen grofweg 1450 elementen voor met deze sectie. Ik hoor het u al zeggen: “Dat pas je toch makkelijk aan met ‘zoek en vervang’”. Helaas, was dat maar zo! Het aanpassen van deze naamswijziging vraagt helaas de nodige handmatige inspanningen. En vervolgens moeten ze worden getest door iedere leverancier die met XBRL te maken heeft. Kunt u nagaan wat een tijd en geld dat kost.

Lege briefjes

En wie merkt het verschil als het gaat om de namespace? Wie besluit dat een dergelijke naamswijziging de moeite waard is om in zoiets technisch door te voeren? Wie besluit de markt onnodig op kosten te jagen? Waar ligt het voornemen om dat te doen vast, zodat erop gereageerd kan worden voordat het een onomkeerbaar feit is? Nergens.

Tijdens de SBR-XBRL-overleggen in de verschillende SBR-gremia worden dit soort wijzigingen niet besproken of aangekondigd. Softwareleveranciers worden daar ineens mee geconfronteerd. Het enige dat je hierover mag inbrengen, zijn de welbekende ‘lege briefjes’ (oftewel voorstellen waarbij je van tevoren weet dat deze toch niet bekeken worden). Ik vind het dan ook niet vreemd dat SBR-XBRL zo moeizaam van de grond komt. Maar daarover in een volgend blog meer.

Roos Timmermans

Portfolio Productmanager bij Unit4 Accountancy