Skip to main content

Ingar Slette

Ingar Slette

Løsningsarkitekt Ingar Slette har over 20 års erfaring med Unit4 ERP og har også sittet i styret i Unit4 Brukerforening. Siden 2019 har han jobbet som Solution Consultant / Løsningsarktitekt innenfor Unit4 FP&A.