Skip to main content

Unit4 Contract Lifecycle Management by Scanmarket

Få bedre oversikt over viktig kontaktinformasjon, optimaliser kontrollen over kontrakter, data og dokumentasjon og gjennomfør prosessene raskere.

Kvinne som ler, med bærbar PC
Effektivisert prosess 
for kontraktsstyring

Les mer

Lavere
juridisk risiko

Les mer

Sikker lagring av 
alle kontraktene dine

Les mer

Koblede, sporbare og kompatible kontrakter

80 % av organisasjoner oppgir at de oppnår et middels eller høy nytteverdi av Contract Life Cycle Management-verktøy. Hvor kommer verdien fra?

Se selv i demovideoen.

Viktige egenskaper

3D-ikon av en mappe med lilla piler

Effektivisert prosess for kontraktsstyring

Effektiviser virksomheten din ved å samle alle kontraktene i ett system. Dette vil gi deg bedre muligheter til å redusere behandlingstidene, minimere risiko og øke etterlevelsen av gjeldende lover og regelverk.

3D-bilde av et varselskilt

Lavere juridisk risiko

Ta styring over kontraktutformingen og ha kontroll over kontraktsversjoner og godkjenningsprosesser ved hjelp av samarbeidsbaserte arbeidsflyter. Dette sikrer bedre etterlevelse av kontraktene dine. Programvaren for administrasjon av kontraktslivssyklus optimaliserer kontrollen over kontrakter, data og dokumentasjon ved å bruke e-signaturer. Dette gjør prosessene raskere og gir full oversikt over dokumentasjonen.

3D-bilde av en kontrakt

Sikker lagring av alle kontraktene dine

Gjennom vår sentrale avtaleplattform opprettholder du kontrollen i et samarbeidsmiljø.  Med programvare for administrasjon av kontraktslivssyklus blir det enkelt å ha full oversikt over kontraktsversjoner og alle endringer.  Informasjon er avgjørende for å kunne spore og administrere  kontrakter effektivt.

Bli inspirert av våre kunders suksess

 

Marston’s-logo

Hjelper Marston’s med å gjøre mer enn bare å administrere

Marston’s er ett av Storbritannias fremste ølbryggerier og puboperatører, og de håndterer et stort antall eksterne forpliktelser ved hjelp av Unit4 Contract Lifecycle Management fra Scanmarket. Dette gir en samlet oversikt, en ensartet prosess, alt uten behov for opplæring..

Utforsk de andre programvareløsningene
Øyeikon på oransje bakgrunn
Se hvordan vi støtter bransjen din
Ikon for oppadgående trend-pil på oransje bakgrunn

Vil du se det selv?

Be om en personlig demonstrasjon med en av våre bransjeeksperter, og se selv funksjonene til Unit4 Contract Lifecycle Management fra Scanmarket.