Skalerbar budsjett- og prognose-software | Unit4
Skip to main content

Unit4 budsjett- og prognose-software

Våre intelligente FP&A-programvareløsninger frigjør teamene dine til å bruke mer tid på å levere innsikt og skape verdier for virksomheten. Vi hjelper deg med en dypere forståelse av tallene og deretter med bruk av innsikten til handling for å oppnå bedre forretningsresultater.

   

Led din virksomhet

Utnytt styrken til oppdaterte team og Unit4s intelligente FP&A-programvare for å oppnå suksess. Våre løsninger hjelper deg ved å kombinere automatisk, AI-tilført økonomisk planlegging og analyse, budsjettstyring og økonomiske prognoser med svært interaktive dashbord og kraftige, forhåndskonfigurerte modeller.

Se filmen og se hvordan vi kan hjelpe deres organisasjon å vokse i raskt endrede tider.

Øk hastigheten og nøyaktigheten i planleggingen

La virksomheten din vokse og respondere raskt på muligheter.

Gi styrke til og rett inn teamene dine

Øk deltakelsen i planleggingen i hele organisasjonen.

Få dypere innsikt for bedre beslutningstaking

Tegn det store bildet og få bedre forretningsbeslutninger.

Unit4 Financial Planning & Analysis leverer

Vår skybaserte FP&A-programvareløsning gir medarbeiderne dine bedre og raskere måter å bruke tallene på – gjennom smartere planlegging, budsjettering og prognoser, rapportering, visualisering og analyse.

  Står din organisasjon overfor noen av disse vanlige økonomiske planleggingsutfordringene?

  • Konsolidere og validere forskjellige data fra forskjellige kilder og versjoner.
  • Tidkrevende (eller ikke-eksisterende) administrasjon av planlegging pluss korte planleggingssykluser.
  • Sentral og desentral datainnsamling/planlegging.
  • Justering av planer på kort varsel for endringer.

  Ta en fleksibel, integrert tilnærming for alle av organisasjonens økonomiske planleggingsbehov, enten du planlegger kontantstrøm, administrerer driftsbudsjetter eller lager salgs-, kostnads- og inntektsprognoser.

  Finn ut hvordan

  FP&A solution image - Integrated financial planning

  Har du noen av disse vanlige utfordringene med rapportering, analyse og dashboarding?

  • Manglende integrering av sanntidsdata fra ulike interne og eksterne datakilder.
  • Ingen mulighet til å se tall fra forskjellige vinkler og på tvers av faktiske forhold, planer og prognoser.
  • Besværlig drill-down-prosess for å identifisere rotårsaker og avhengigheter.
  • Fravær av sporing av virksomhetens ytelse på tvers av viktige strategidrivere.

  Tegn det store bildet og driv frem bedre forretningsbeslutninger med handlingsdyktige, pålitelige tall for at organisasjonen din skal lykkes og responder mer smidig på endringer.

  Finn ut hvordan

  FP&A solution image - reporting, analysis and dashboarding

  People Planning & Analytics

  • Ta bedre informerte beslutninger om ressursene deres, inkludert hvordan de best kan benyttes.
  • Harmoniser dine HR- og økonomiplanleggingsprosesser for å gi deg større innsikt og bedre muligheter.
  • Bruk data fra ERP- og HCM-systemene i hele organisasjonen på en enkel måte.
  • Utnytt analyser for å ta bedre beslutninger som sikrer at du alltid har de riktige ressursene som gjør de riktige tingene for å drive organisasjonen fremover

  Chat nå!

  Screenshot of the People Planning & Analytics module in Unit4 Financial Planning and Analysis

  Er det utfordrende å gjennomføre virksomhetens finansielle konsolidering?

  • Komplekse selskapsstrukturer, inkludert forskjellige språk, regnskapsstandarder, valutaer med økende interkonserntransaksjoner.
  • Manglende integrering av de ulike ERP-systemene på tvers av organisasjonen.
  • Ingen konsekvent database for konsolidatorer, revisorer, FP&A og ledergruppen.
  • Tidkrevende prosess, krever mange ressurser og mangler en tydelig arbeidsflyt.

  Vi kan hjelpe deg raskt og enkelt med å konsolidere økonomiske data, utføre grupperapportering og koble sammen alle i ett enkelt system.

  Finn ut hvordan

  FP&A solution image - financial consolidation

  IFRS 16

  • Tillat rask og enkel introduksjon av IFRS 16 med en løsning som kan implementeres uten å måtte investere mye tid og penger, og som fungerer sømløst med ERP- eller konsolideringssystemene.
  • Identifiser effektene for hver leasingkontrakt i balanseregnskap, P&L og KPI-er med et enkelt klikk og bruk intuitive simulerings- og analysealternativer (inkludert visualiseringer) for å se hele bildet.

  Finn ut hvordan

  Screenshot illustrating how Unit4 solutions help customers with IFRS 16

  Se hva analytikerne sier …

  Benyttet av organisasjoner over hele verden som har mennesket i fokus

  americares
  Cheshire East Council
  Cheshire West and Cheshire
  DCU
  NHS East of England Ambulance Service
  Levio Business + Technology
  Magnox
  OXFAM
  St Polten logo
  WSP

  Kundehistorie: Magnox

  Skybaserte ERP- og FP&A-løsninger har gjort det mulig for denne organisasjonen for kjernefysisk nedbygging å forbedre effektiviteten og redusere TCO.

  Flere ressurser

  Ser du etter en annen Unit4-løsning?

  Noen av våre produkter har fått nye navn:

  La oss fortelle om hva en bedre brukeropplevelse kan bety for deg.

  Be om en personlig demo fra en av våre bransjeeksperter.