Skip to main content

Unit4 HCM-programvare
for lønnsadministrasjon

Ikoner for administrasjon av kjerne-HR – mennesker, rapport, penger

Gjør lønnsprosessen enklere

Unit4 Human Capital Management (HCM) har automatiske funksjoner for lønnsadministrasjon som sparer tid. Disse funksjonene synkroniserer HR- og lønnsdata, slik at medarbeiderne dine ikke trenger å legge inn data manuelt. Dette gir økt fleksibilitet, enklere prosesser, unngåelse av duplisering av data og feil, samt betydelig tidsbesparelse på lønnsberegninger og -revisjoner. 

Last ned funksjonsoversikten vår

Viktige egenskaper

Skjermbilde som viser rapporteringsfunksjonene i Unit4 HCM sin lønnsmodul

Lag innsiktsfulle rapporter

Med tilgang til all lønnsinformasjon – både nåværende, tidligere og fremtidig – kan du enkelt utføre en detaljert kostnadsanalyse og generere rapporter som oppfyller dine spesifikke behov. Dette vil hjelpe deg å ta bedre informerte beslutninger som vil påvirke organisasjonens fremtid positivt.

Chat eller bestill en demo

 

 

 

.

Administrer lønnskjøringen i flere land

Unit4 støtter lønnskjøringsprosesser i USA, Canada, Storbritannia, Sverige, Norge og Australia. Dersom du har ansatte andre steder, kan vi enkelt integrere med en lokal leverandør.

  • Timeregistreringer og fravær: Når informasjonen blir automatisk importert til lønnssystemet ditt, eliminerer det behovet for komplekse integreringer og sikrer datakonsistens.
  • Utgifter: overføres, eventuell skatt beregnes og trekkes fra, og deretter betalt via lønnslisten.
  • Økonomi: ingen behov for å importere data, da all lønnsinformasjon er tilgjengelig i systemet. Dette inkluderer informasjon om flere samtidige roller, juridiske enheter og flere kostnadssentre, som vil bli reflektert i hovedboken.
  • Bransjefokus: støtter bransjespesifikke lønnskrav, som for eksempel pensjon.
Skjermbilde som viser funksjonene til Unit4 HCM når man arbeider med forskjellige juridiske enheter

Støtte for delte tjenester

Med vår løsning kan du enkelt kjøre lønn for flere juridiske enheter under én kunde. Dette gjør det mulig for medarbeidere å bevege seg mellom forretningsenheter på en enkel måte, samtidig som de oppfyller lokale skattekrav og andre lovbestemte krav, inkludert rapportering.

Chat eller bestill en demo

 

 

 

Skap en bedre måte å arbeide på

  • Fleksibel løsning – muliggjør ubegrenset antall kjøringer/reverseringer av lønn, komplekse beregninger, inkludert fradrag, variable betalinger, goder og tarifforhandlinger.

  • Fullstendig konfigurerbar – konfigurer lønn etter organisasjonens behov og juster den for å opprette ulike lønnsstrukturer.

  • Enkel dataintegrering koble sammen data fra HR, hovedbok, utgifter og prosjekt for å redusere administrative kostnader, forbedre effektiviteten og oppfylle lokal juridisk og forskriftsmessig lovgivning.

  • Én enkelt medarbeideroppføring – Én datobasert oppføring brukes til data for timeregistrering, fraværsadministrasjon, utgifter og medarbeidere, noe som gjør det enkelt å se historiske endringer.

  • Endre lønnsslipper enkelt – lønnsadministratorer kan enkelt endre poster som er synlige på lønnslipper, som lagres og nås via ansettelsesportalen.

Tillit fra organisasjoner som har mennesket i fokus

hoople
dpd
europabank
Keyrus logo

Flere ressurser

Utforsk de andre programvareløsningene
Øyeikon på lyselilla bakgrunn
Se hvordan vi støtter bransjen din
Pil-ikon for oppadgående trend på lyselilla bakgrunn

La oss snakke om hva personopplevelse betyr 4U.

Be om en personlig demonstrasjon med en av våre bransjeeksperter.