Skip to main content

Unit4 FP&A software
for integrert økonomiplanlegging

FP&A icons - magnifying glass, eye, graph

Få fart på planleggingen og prognosene

Ta en fleksibel, integrert tilnærming for å dekke alle organisasjonens økonomiske planleggingsbehov, enten du planlegger kontantstrøm, administrerer driftsbudsjetter eller lager salgs-, kostnads- og inntektsprognoser.

Les vår faktaark   Last vår e-brosjyre

Nøkkelegenskaper

  Vår IFP-løsning dekker alle aspekter av planlegging. Det gir deg en klar oversikt over dine faktiske tall, samt prognosemuligheter, analyser og rapportering tilpasset ulike målgrupper.

  • Integrerte resultat-, balanse- og kontantstrømdata.
  • Integrert visning av faktiske forhold, mellom- og langsiktig planlegging og prognoser.
  • Flerdimensjonale visninger, for eksempel i henhold til regioner, produkter, kunder, etc.
  • Planlegging for hele gruppen, så vel som dens individuelle enheter.
  • Kraftig ledelseskonsolidering, inkludert avstemming, interne regler og revisjonsspor.

  Chat eller bestill en demo

  Screenshot showing the integrated financial planning capabilities of Unit4 FP&A
  • Planlegging nedenfra og opp og ned.
  • Integrering av driftsbudsjetter (f.eks. HR, kostnadssenter, investeringsplanlegging, konserninterne relasjoner, allokeringer).
  • Strategisk planlegging.
  • Planlegging av finansiell scenario basert på salg, kostnader, økonomiske data og KPIer.
  • Moderne metoder som rullende prognoser, verdidriverbasert planlegging og frontloading.
  • AI-prognoser og automatiske dataregistreringskontroller.

  Chat eller bestill en demo

  Screenshot showing the Planning, budgeting and forecasting capabilities of Unit4 FP&A
  • Standard og ad hoc rapportering.
  • Dekker lokale GAAP og IFRS regnskapsstandarder.
  • Individuelle rapporter for ulike brukergrupper tilgjengelig til enhver tid.
  • MS Office-tillegg for å automatisk fylle ut og oppdatere tavlepresentasjoner.
  • Automatisk rapportdistribusjon via e-post.
  • Avviksanalyse og kommentering av effekter.
  • Variansanalyse, inkludert betinget formatering for å bidra til å fremheve avvik.
  • Visualisering av scenarioeffekter på resultatregnskap, balanse og likviditet.
  • Ad hoc-analyser, trefflister og benchmarks.

  Chat eller bestill en demo

  Screenshot showing the analytics and reporting capabilities of Unit4 FP&A
  • Arbeidsflytstøttet planlegging for både FP&A-avdelingen og virksomheten.
  • Statussjekker under planleggingsprosessen.
  • Prosessdokumentasjon og budsjettsammenlikninger på tvers av flere planleggingssykluser.
  • Enkel administrasjon av individuelle brukerrettigheter for å sikre delt, men kontrollert tilgang til en "enkelt kilde til sannhet".

  Chat eller bestill en demo

  Screenshot showing the ease of use of the tools and capabilities of Unit4 FP&A

  Skap en bedre måte å jobbe på

  • Øk hastigheten og kvaliteten av budsjetteringsprosessen.

  • Gi større deltakelse i planleggingen på tvers av organisasjonen.

  • Stol på tallene ved å bringe alle forretningsdata inn i en enkelt, orkestrert økonomisk plan.

  • Realiser betydelige tidsbesparelser under planleggingssykluser og muliggjør raskere databehandling.

  • Fokus om viktige aspekter ved finansiell planlegging og analyse.

  • Få en transparent oversikt av fremdriften og resultatene av alle planleggingssykluser.

  • Reagere på endringer og usikkerhet ved å simulere ulike scenarier.

  • Del og tolk tallene enkelt ved å bruke grafiske visualiseringer og dashboards.

  Vi er glade for å ha en løsning som avdekker finansiell og menneskelig innsikt i sanntid, slik at vi kan fokusere energien vår på vårt virkelige formål og forretningsmål.

  David Adames

  administrerende direktør i Niagara Parks Commission, Canada

  Se flere kundehistorier

  Benyttet av organisasjoner over hele verden som har mennesket i fokus

  Logo of Unit4 customer, Beazley
  Logo of Unit4 customer, Hirschvogel Automotive
  Logo of Unit4 customer, Hollandia
  Logo of Unit4 customer, Niagara Parks
  Logo of Unit4 customer, City of Port Moody
  Logo of Unit4 customer, Ricola
  Logo of Unit4 customer, Villeroy & Boch
  Cover image of Unit4 customer story - City of Port Moody

  Kundehistorie: Byen Port Moody

  Kommunal budsjettplanlegging har blitt transformert i City of Port Moody. Standardisering på Unit4 FP&A leverer smidig, nøyaktig, automatisert økonomisk planlegging, styring og prognoser for denne blomstrende kanadiske byen.

  Utforsk våre andre programvareløsninger
  Eye icon on green background
  Se hvordan vi støtter bransjen din
  Upward trend arrow icon on green background

  La oss fortelle om hva en bedre brukeropplevelse kan bety for deg.

  Be om en personlig demo fra en av våre bransjeeksperter.