Skip to main content

Økonomi- og ERP-programvareløsninger for  myndigheter

Med programvareløsningene våre kan økonomi- og HR-team forandre hvordan folk jobber, ved å frigjøre ressurser slik de får mer tid til å fokusere på det som er viktigst: å støtte innbyggere og samfunn.

  Se den korte videoen for å lære hvordan sentrale og føderale myndigheter kan være mer fleksible og klare for fremtiden.
  • Innfør en integrert tilnærming til økonomisk planlegging.
  • Lag klare mål for organisasjonen.
  • Bryt ned målene i målbare aktiviteter.
  • Forbered ulike scenarier før du tar informerte beslutninger.
  • Lag en strategi for kompetanseforvatltning som dekker både nåværende og fremtidige behov.

  Løsninger:

  Se den korte videoen for å lære hvordan sentrale og føderale myndigheter kan levere mer strømlinjeformede, "felles" operasjoner.
  • Håndter utdaterte systemer.
  • Bryt ned siloer og dra nytte av et felles datasett.
  • Forenkle og sikre drift med en fleksibel SaaS-plattform.
  • Koble sammen tredjepartsprogrammer, og design egne grensesnitt.
  • Integrer driften i et økosystem som utvikler seg i takt med at behovene endres..

  Løsninger:

  Se den korte videoen for å lære hvordan sentrale og føderale myndigheter kan styrke økonomiavdelingen og beslutningstakere med smartere budsjetteringsverktøy.
  • Administrer budsjettet effektivt med én enkelt kilde til sannhet.
  • Se budsjettoversikter med tilskudd, kapital og medarbeidere..
  • Finn arbeidsområder skreddersydd for økonomibrukere, med varsler når budsjettgrensen nærmer seg.
  • Respondér raskere på endrede prioriteringer, ved å foreta proaktive justeringer basert på fakta.
  • Gi full gjennomsiktighet om kostnader og avhengigheter, med en effektivisert godkjenningsprosess.
  • Få oversikt over personalkostnader og referanselønninger der det er mangel på kompetanse, for å gi bedre støtte til bemanningsplanleggingen.

  Løsninger:

  Se den korte videoen for å lære hvordan sentrale og føderale myndigheter kan forvandle S2P-prosessene (source-to-payment).
  • Vurder, overvåk og analyser forsyningskjeden for å beskytte inntekter og oppfylle lovbestemte krav..
  • Lag kontrakter enkelt ved hjelp av ferdiglagde maler, eller tilpass dem til dine behov.
  • Automatiser innkjøpsløsningen ved å integrere med produktkatalogen eller eksterne markedsplasser.
  • Administrer leverandørene dine, med analyse og innsikt for kontraktutnyttelse som gjør det mulig for deg å forbedre det strategiske valget av leverandører.

  Løsninger:

  Se den korte videoen for å lære hvordan sentrale og føderale myndigheter kan få robustheten og fleksibiliteten til å planlegge, reagere og lykkes i markeder som stadig er i endring.
  • Se på dine historiske ansattkostnader og simuler organisasjonsendringer.
  • Forstå de konsekvensene som følger med, og inkluder kommentarer for å støtte godkjenningen.
  • Det er enkelt å implementere den nye organisasjonsstrukturen.
  • Få nye teammedlemmer raskt i gang.
  • Forbered organisasjonen din på kontinuerlig endring.

  Løsninger:

  Se den korte videoen  for å se hvordan sentrale og føderale myndigheter kan samarbeide med de talentfulle ansatte og hjelpe dem med å oppnå potensialet sitt.
  • Gjør dine ansatte rustet for fremtiden.
  • Tilrettelegg for fleksible arbeidsordninger.
  • Gi medarbeiderne mulighet til å svare på spørsmål av typen "hvordan gjør jeg det?" med Employee Self Service.
  • Utvikle medarbeiderne dine, med nettbasert læring.
  • Fastsett mål som er i med organisasjonens strategi, og evaluer resultatene jevnlig .
  • Lytt til medarbeiderne dine, som ofte jobbe eksternt, ved hjelp av pulsundersøkelser og tilbakemeldinger.
  • Oppretthold en sentral, felles sannhetskilde for alle ansatte.

  Løsninger:

  Det rette valget for offentlig sektor, og det rette valget for organisasjonen din

  Våre neste generasjons skyløsninger er utformet for å hjelpe sentrale og føderale organisasjoner, 
  slik som din organisasjon, med å øke produktiviteten, redusere kostnader og effektivt
   planlegge for fremtiden samtidig som du oppfyller strategien for digital forvandling.

  State of the digital nation 2023: Offentlig sektor

  Sjekk ut hvordan andre organisasjoner i offentlig sektor håndterer utfordringene knyttet til driftsendringer, i vår nyeste undersøkelse med Vanson Bourne.

  Forsidebilde for State of the digital nation: public sector 2023

  Fremtidens utfordringer: Digitalisering i offentlig sektor

  Se utfordringene i en verden etter COVID og hvordan digitalisering kan hjelpe med å levere tjenester og kriseberedskap.

  Forsidebilde på e-bok om digitalisering for offentlig sektor
  Viktig visualisering for Unit4s rollefokuserte løsninger

  Vi støtter deg i din rolle

  Finn ut hvordan løsningene våre endrer måten økonomi-, innkjøps- HR- og IT-ledere arbeider på og hjelper dem med å styrke nøkkelresultater for organisasjonen deres.

  Finn ut mer

  Kunders suksesshistorier

  Unit4 hjelper offentlige organisasjoner med å fokusere på å oppfylle oppdraget sitt.

   Endringer for fremtiden

   Oppdag hvordan denne organisasjonen, som spesialiserer seg på kjernefysisk avvikling, oppnår fleksible og personorienterte forretningsendringer ved hjelp av de integrerte Unit4-plattformene for ERP, FP&A og talentstyring.

   Finn ut mer

   Klikk her for å åpne et panel om suksesshistorien til Unit4-kunden Forest Research

   Unit4 hjelper Forest Research med å opprettholde rapportering av høy kvalitet og effektiv drift.

   «Jeg elsker Unit4. Teknologien, menneskene og veikartet for fremtiden sikrer at Forest Research oppnår målene våre for økonomi, overholdelse og effektivitet.»

   Meirion Nelson
   Finance Director, Forest Research

   Finn ut mer

   Innholdsbilde fra Unit4-kundehistorie – Forest Research

   Tillit fra organisasjoner som har mennesket i fokus

   Se hvordan produktene og tjenestene våre hjelper organisasjoner med å endre både hvordan de jobber og hva medarbeiderne synes om jobben de gjør.

   Finn ut mer

    

   Smilende kvinne, hendene samlet og hevet i feiringen

   La oss snakke om hva personopplevelse betyr 4U.

   Be om en personlig demonstrasjon med en av våre bransjeeksperter.