FP&A programvare  for IFRS 16 | Unit4
Skip to main content

Unit4 FP&A-programvare  for IFRS 16

FP&A-ikoner – forstørrelsesglass, øye, graf

Raskere implementering

Den nye rapporteringsstandarden IFRS 16 for leasing er utformet for å forbedre rapporteringens nøyaktighet og åpenhet, erstatte IAS 17 og skape et krav om at leietakere skal oppføre alle leasingavtaler i balanseregnskapet.

Unit4 FP&A inkluderer et eget program for håndtering av leasingkontrakter, som gir en rask og enkel introduksjon av IFRS 16 som organisasjonen din kan implementere uten å investere store mengder tid og ressurser.

Les vår faktaark   Last vår e-brosjyre

Viktige egenskaper

Ved hjelp av IFRS 16-programvaren kan du identifisere effektene for hver leasingkontrakt i balanseregnskap, fortjenester og tap og resultatindikatorer med ett klikk og bruke intuitive simulerings- og analysealternativer for å se hele bildet.

Organisasjonen din kan tilpasse seg IFRS 16-regelverket med noen få enkle trinn:

  Step 1

  Importer eller bruk databasedrevet oppføring av selskapet eller gruppens leasingkontrakter.

  Chat eller bestill en demo

  Skjermbilde som viser IFRS 16-funksjonene til Unit4 FP&A
  Step 2

  Identifiser effektene på regnskapet for hver kontrakt og de samlede effektene for hver valgte dimensjon (for eksempel kontraktgruppe, selskap, kostnadssenter, gruppe osv.).

  Chat eller bestill en demo

  Skjermbilde som viser IFRS 16-funksjonene til Unit4 FP&A
  Step 3

  Opprett en mal for å overføre data til ERP- eller konsolideringssystemet for å justere (konsoliderte) regnskap i henhold til IFRS 16.

  Chat eller bestill en demo

  Skjermbilde som viser IFRS 16-funksjonene til Unit4 FP&A

  Skap en bedre måte å arbeide på

  • Automatiser import av leasingkontrakter og databasedrevet oppføring.

  • Multi-user funksjoner.

  • Identifiser effektene på balanseregnskap, fortjenester og tap og resultatindikatorer med ett klikk.

  • Sikker datalagring.
  • Åpne beregninger.

  • Simulering- og analyse alternativer (inkludert visualiseringer).

  • Kompatibilitet med alle ERP- eller konsolideringssystemer.

  • En kostnadseffektiv og enkel å implementere (5–10 dager) skybasert løsning.

  Ved hjelp av programvareløsningen Unit4 IFRS 16 kan vi importere alle leasingkontraktene raskt og enkelt. Vi kan deretter identifisere effektene av regnskap for hver kontrakt, og samle disse i ulike kostnadssentre.

  Robert Abery

  Management Accountant, East of England Ambulance Service NHS Trust

  Se flere kundehistorier

  Tillit over hele verden til organisasjoner som har mennesket i fokus

  Logo for Unit4-kunde, Berentzen Gruppe
  Logo for Unit4-kunde, DOF
  Logo for Unit4-kunde: East of England Ambulance Service
  Forsidebilde av Unit4-kundehistorie – East of England Ambulance Service NHS Trust

  Kundehistorie: East of England Ambulance Service NHS Trust

  Leverer en enkel og enhetlig  oversikt i rett tid over økonomi-, innkjøps- og planleggingsdata for raske, informerte beslutninger.

  Utforsk de andre programvareløsningene
  Øyeikon på grønn bakgrunn
  Se hvordan vi støtter bransjen din
  Ikon for oppadgående trend-pil på grønn bakgrunn

  La oss snakke om hva People Experience betyr for deg.

  Be om en personlig demo med en av våre bransjeeksperter.