Skip to main content

Shivkumar Gopalan

Hivkumar Gopolan - Chief Information Officer of Unit4

Shivkumar Gopalan

Shivkumar er en senior profesjonell med kjerneferdigheter innen digital transformasjon, og bringer en balanse mellom teknisk kunnskap og menneskelige ferdigheter til miljøet han jobber i. Med dyp erfaring i å samhandle med forretningsinteressenter, liker han å drive frem resultater, ikke bare programmer.

Mer fra Shivkumar Gopalan