Skip to main content
Hjem
Bygg - og anleggssektoren mangler nødvendig digital systemstøtte

Bygg - og anleggssektoren mangler nødvendig digital systemstøtte

oktober 7, 2022

Ny undersøkelse viser at hele 7 av 10 bedrifter i bygg- og anleggssektoren mener de ikke har den digitale systemstøtten som trengs for optimal digital drift. 

Norsk byggebransje henger etter digitalt, og en av hovedutfordringene er mangel på elementær systemstøtte, det sier hele syv av ti beslutningstagere i bygg- og anleggssektoren.  Undersøkelsen viser samtidig at digitaliseringsprosesser som støtter de ulike nye teknologiske måtene å jobbe på, forbedrer og fremskynder utvikling og leveranse av prosjekter i byggesektoren. 

-    At bygg- og anleggsbransjen er bakpå digitalt er ikke noe nytt, men det er jo et paradoks at omtrent samtlige beslutningstagere sier at de mangler digital systemstøtte, men at det også er disse som driver forretningen fremover, sier Rune Hellmann, salgsdirektør i Unit4.

Hele sektoren viser rett og slett en digital umodenhet og det kommer også frem at de digitale endringsfaktorene i bransjen ikke alltid stemmer overens med oppfatninger innad i byggesektoren. Det kommer nemlig frem i undersøkelsen at det ikke er selve teknologien som er den største utfordringen for digitaliseringen internt, men gjerne organisasjonens kultur og interne prosesser. Som et eksempel på det viser undersøkelsen blant annet at 98 prosent av store byggeprosjekter overskrider budsjett med 30 prosent eller mer.

 Hovedfunn i undersøkelsen

•    Undersøkelsen viser at byggesektoren har blant de lavest målte digitale modenhetene av alle bransjer. 

•    Den viser også at automatiserte prosesser og systemintegrasjon definerer begrepet digitalisering i byggesektoren med henholdsvis 64 og 63 prosent av de spurte. 

•    7 av 10 bedrifter i bygg- og anleggssektoren mener de ikke har den digitale systemstøtten som trengs for driften eller bare delvis, mens 98 prosent av store byggeprosjekter overskrider budsjett med 30 prosent eller mer. 

•    Det er ikke er teknologien som er den største utfordringen for digitalisering, men organisasjonens kultur og interne prosesser. 70 prosent av prosessene on-site kunne automatiseres, viser undersøkelsen -  men bare 11 prosent ser bruken av RPA (Robotic Process Automation) som en del av digitaliseringen. 

•    76 prosent av respondentene mener det er mulig å øke lønnsomheten kun ved hjelp av teknologien som er tilgjengelig i dag. 61 prosent har et ERP-system, hvor Sverige leder med 70 prosent - og det er liten forskjell mellom landene.

-    Erfaringer viser at de som har fokusert på digitalisering og automatisering, får både økt effektivitet og mer lønnsom forretningsutvikling. Derfor er det svært positivt for bransjen som helhet at vi ser at over 60 prosent av bedriftene som har deltatt i undersøkelsen anser automatisering av prosesser som en del av den stadig mer prioriterte digitaliseringen, sier Rune Hellmann, salgsdirektør i Unit4.

Hvordan effektivisere
Gevinstene kan bli store dersom digitale støttesystemer implementeres og brukes riktig. Men hvordan effektiviserer man digitaliseringen i en bransje med et etterslep i digital modenhet? 

  -Digitalisering gir oss nye muligheter til å måle, vurdere og effektivisere, ettersom informasjon samles inn og visualiseres på andre måter enn tidligere. Digitalisering og automatisering av dataprosessene bidrar å øke den fremtidige konkurransekraft for byggesektoren. Dette er avgjørende for å ta seg fra en reaktiv til en proaktiv situasjon hvor man blir mer innsiktsdrevne og bedre i stand til å konkurrere i markeder med ulike forutsetninger, sier Rune Hellmann, salgsdirektør i Unit4. 

Med organisasjonen som den største barrieren har mange virksomheter slått seg til ro med det nest beste – å introdusere digitale verktøy som får dem til å jobbe smartere, men som dessverre ikke når de store massene i virksomheten. 

Mange byggefirmaer har i dag systemer som de har hatt i mange år. Disse er ofte preget av manglende mulighet til å gjøre endringer, eller at endringer medfører svært høye kostnader når innleide konsulenter skal gjennomføre dem. Bransjen sliter også med IT-forståelse og kompetanse og frykter IT-prosjekter som er komplekse, tidkrevende og dyre, noe som gjør at de ofte velger «enkle» systemer som egentlig ikke gir dem den nytten de egentlig ønsker. sier Inge Hårsaker, Director, Vertical Lead Nordic, Unit4.

I Norden ligger Finland på topp innen digitalisering i byggebransjen, fulgt av Danmark, Norge og på sisteplass ligger Sverige. Alle de nordiske landene mener at det først og fremst er forretnings- eller linjedriften, og ikke IT, som skal drive investeringer og utvikle ERP-systemet. Men halvparten av virksomhetene mener at ERP er avgjørende for videre digitalisering av selskapet, noe som merkes tydeligst i Danmark.

Har den nødvendige teknologien 
Det er et faktum at digital teknologi og informasjon får en stadig mer sentral rolle i samfunnet, alle våre virksomheter og i våre privatliv. Den digitale transformasjonen er vesentlig som et viktig konkurransemiddel i privat sektor og en avgjørende ressurs for at offentlig sektor skal kunne opprettholde og utvikle samfunnstjenester. Samtidig er det store forskjeller på hva som inngår i begreper som å «digitalisere sin virksomhet» til tross for tilhørighet til samme bransje. 

Undersøkelsen kan konkludere med at byggesektoren er en av de minst digitaliserte bransjene vi har i Norden. Så hvordan skal man få byggeledere til å bli med på reisen videre? 

 -Allerede i dag vil digital teknologi kunne øke byggesektorens lønnsomhet og effektivitet. Vi trenger ikke vente på «ny» teknologi, vi har det som trengs for å starte arbeidet i dag, avslutter Rune Hellmann, salgsdirektør i Unit4. 

En undersøkelse gjort av analysebyrået Radar på vegne av IT-selskapet Unit4, av nordiske beslutningstagere i byggebransjen. Den målrettede undersøkelsen består av virksomheter fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. Sammendrag av undersøkelsen kan fåes tilsendt ved forespørsel. 

Last ned rapporten her >>

Allerede i dag vil digital teknologi kunne øke byggesektorens lønnsomhet og effektivitet. Vi trenger ikke vente på «ny» teknologi, vi har det som trengs for å starte arbeidet i dag

Rune Hellman

Salgsdirektør

Pressekontakt

Lisa Stassoulli
Global Communications Manager
[email protected]
+44 (0)7870 916827

[email protected]