Hoppa till huvudinnehåll
Hem
Nyckelfrågor för ekonomiavdelningen

5 nyckelfrågor för ekonomiavdelningen framåt

Transformeringsresan pågår i hela verksamheten. Men på ekonomiavdelningen, som är det strategiska navet för viktiga beslut och investeringar, är läget pressat. Ekonomiavdelningen står inte bara inför företagets utmaningar, utan också inför att optimera det egna arbetet. Med höga krav från alla håll kan det vara svårt att avgöra vilka fokusområden som ska prioriteras.

En ny rapport av The Hackett Group belyser flera problem och områden som bör prioriteras av ekonomichefer under det kommande året.

Vi tror att följande fem områden är viktigast:

1. Inta rollen som strategisk rådgivare

Att staka ut verksamhetens strategiska kurs har blivit en allt viktigare uppgift för ekonomiavdelningen i spåren av covid-krisen. Behovet av en realistisk framtidsplanering har lett till att ekonomer nu arbetare närmare företagsledningen för att bidra med insikter som läggs till grund för några av de svåra beslut som alla verksamheter har behövt ta under det gångna året – från resursfördelning till att verkställa planer.

Ekonomi spelar en alltmer avgörande roll i den här typen av beslutsfattande på hög nivå, särskilt inom investeringsområden som digital transformation samt avvägningen mellan värde, risk och avkastning för olika projekt. Behovet av strategisk ekonomisk rådgivning lär bara växa, eftersom pandemin tvingar organisationer att snabbt digitalisera och implementera ny teknik och nya funktioner.

2. Förbättra flexibilitet

Förändring i snabb takt gör det svårt att förutse morgondagens ekonomiska behov. Organisationer måste, förutom att snabbt kunna omvärdera sina prioriteringar, omfördela tillgångar och resurser, även kunna genomföra strategiska förändringar från månad till månad.

 Detta sätter press på ekonomiavdelningen att frångå traditionella prognosmetoder. Dessa behöver ersättas av flexiblare kontinuerliga prognoser och scenarioplaner som skapar den flexibilitet som är nödvändig för att omstrukturera hela organisationens prioriteringar inför en rad eventuella framtidsscenarier.

Detta öppnar även upp för större integrering med resten av verksamheten, vilket gör det möjligt för ekonomiavdelningen att hantera nya arbetsuppgifter, som analys, smarta prognoser och företagsövergripande riskhantering.

3. Modernisera plattformen för ekonomiprogramvara

Digitalisering är högaktuellt, och i många fall innebär det att ersätta föråldrade och undermåliga IT-system som står i vägen för flexibilitet och integrering. Behovet av bättre funktioner, exempelvis realtidsdataanalys, har redan ökat implementering av molnbaserad ERP (25 % ökning).

Molnkapacitetens unika förmåga, från i stort sett obegränsat lagringsutrymme och databehandlingsförmåga som möjliggör avancerad analys och AI-baserad processautomation, till bättre säkerhet och skalbarhet – innebär stora fördelar för ekonomichefer.

Genom att integrera fler källsystem till ett gemensamt system för hela verksamheten öppnar i sin tur upp för effektivare och flexiblare beslutsfattande.

4. Öka fokuset på kompetensförsörjning

Fram till nyligen var inte rekrytering ett högprioriterat område för de flesta ekonomichefer. Den snabba utvecklingen inom datavetenskap samt nya kompetenskrav (från cybersäkerhetsexpertis till dataanalys) har medfört ett ökat fokus på kompetensförsörjning. Detta för att kunna driva nödvändig förändring, dels inom ekonomi, dels inom hela verksamheten.

För att klara detta krävs att ekonomi- och HR-avdelningar samarbetar strategiskt, kombinerar insikter och data samt tar fram långsiktiga strategier för att locka till sig personer med rätt kompetens.

”Studier utförda av Gartner® har visat att det finns fem digitala nyckelkompetenser som gäller för allt ekonomiarbete. Dessa är teknisk kompetens, digital översättning, digital inlärning och utveckling, subjektiv digital hantering och digital ambition.”

5. Nyttja modern teknologi

Enligt Gartner förblir RPA (Robot Process Automation) och arbetsflödesautomatisering de viktigaste digitaliseringsinitiativen. Genom att automatisera processer kan man effektivisera och kostnadsoptimera ekonomiarbetet.

Enligt The Hackett Group spelar RPA, AI och kognitiva verktyg en viktig roll för att lyckas med transformationen av ekonomifunktionen.

Vi tror att organisationer kommer vara beroende av att automatisera komplexa processer som kan ge ekonomiavdelningen utrymmet, tiden och förmågan att identifiera nya innovativa metoder och sätt att skapa värde.

Ekonomiavdelningens roll som betrodd rådgivare säkras och stärks när de kan hjälpa organisationen att identifiera möjligheter att öka intäkterna, spara pengar samt säkerställa fortsatt tillväxt.

Hur kan Unit4 stötta er inom dessa fem områden?

Unit4 erbjuder moderna IT-lösningar utformade för ett nytt sätt att arbeta. Våra FP&A-lösning använder kraftfull AI-driven automation för att hjälpa ekonomiteam att skapa flexibla scenarioplaner, kontinuerliga prognoser och budgetar så att organisationen kan planera för en rad olika framtidsscenarier.

Sign up to see more like this