Overslaan en naar de inhoud gaan
laptop with shopping cart

De belangrijkste trends die deel moeten uitmaken van je inkoopstrategie

Waarde, diversiteit van leveranciers, lokalisatie en duurzaamheid van de toeleveringsketen zijn geen op zichzelf staande KPI's. Ze maken deel uit van een inkoop-ecosysteem dat positieve economische, sociale en milieueffecten creëert.

Op basis van wat we in de markt zien en van inkoopmanagers horen, leggen strategische inkoopmanagers de nadruk op waarde boven kosten, geven voorrang aan diversiteit van leveranciers en multi-sourcing benaderingen, en benadrukken duurzaamheid van de toeleveringsketen.

Gezien alles wat we de afgelopen jaren hebben geleerd (en nog steeds leren), nemen de meest succesvolle inkoopmanagers de tijd om de algemene strategie van het bedrijf op te stellen en die vervolgens af te stemmen op de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) voor procurement. Deze afstemming helpt de totale winstgevendheid te verhogen, maar maakt het bedrijf ook klaar voor succes op lange termijn met klanten, leveranciers, werknemers en de gemeenschappen waarin ze actief zijn.

Het is tijd om waarde boven kosten te kiezen

Kosten beheersen en het budget van de organisatie ethisch besteden, dat is waar procurement zich mee bezighoudt. Maar alleen naar de kosten kijken zonder andere variabelen in overweging te nemen, kan de kosten op de lange termijn juist verhogen. Total Cost of Ownership (TCO) maakt nu deel uit van het gesprek tijdens het inkoopproces. Het is de analyse van de aankoopprijs van een bedrijfsmiddel en de exploitatiekosten gedurende de hele levenscyclus van het product of de dienst. Dit totaalbeeld omvat de kwantificeerbare kosten zoals aanschaf en eigendom van een product of dienst, maar ook de kosten die gepaard gaan met verandermanagement en procesbeheer zoals opleiding van werknemers en indirecte kosten.

Door TCO te integreren in je strategische inkoopproces verkort je de inkoopcyclus door meer waarde uit je leverancierscontracten te halen, de innovatie van leveranciers te verbeteren en te zorgen voor een hogere procesefficiëntie. Er zijn veel verschillende methoden die organisaties kunnen gebruiken om een TCO-model te maken, maar over het algemeen moeten gegevens worden verzameld uit verschillende bronnen, zoals leverancierscontracten en software voor uitgavenanalyse om op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen.

Een TCO-analyse kan worden toegepast op alles van kapitaaluitgaven (bijvoorbeeld apparatuur leasen versus apparatuur kopen) tot talentmanagement (bijvoorbeeld contracteren van uitzendkrachten versus in dienst nemen van voltijds medewerkers). Kortom, het helpt de aankopende organisatie de beste waarde te krijgen voor het geïnvesteerde geld, met het oog op betere naleving, minder verstoringen en minder risico. Het kan zelfs helpen om duurzaamheid te integreren in het inkoopproces (bijvoorbeeld water- of elektriciteitsbesparingen).

Integreer een leveranciersdiversiteitsprogramma in je bestaande programma voor leveranciersrelatiebeheer

Een ander onderwerp is diversiteitsprogramma's voor leveranciers. Een diverse leverancier wordt aangemerkt als een minderheidsbedrijf of een bedrijf dat eigendom is van vrouwen, veteranen, LHBT, tijdens de dienst mindervalide geraakte veteranen of een historisch minder gebruikt bedrijf. Het is belangrijk op te merken dat diversiteit van leveranciers niet hetzelfde is als diversiteit van de toeleveringsketen (waarover hieronder meer), hoewel het opnemen van diverse leveranciers in je strategie voor toeleveringsketenbeheer de toeleveringsketen inherent diversifieert.

Een diversiteitsprogramma voor leveranciers is bij uitstek een gebied waarop inkoop het voortouw kan nemen bij de inzet van een bedrijf voor initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie. Door te eisen dat alle leveranciers zich registreren op een speciaal portaal, kun je snel kwalificatiegegevens van leveranciers vastleggen, inclusief documenten voor diversiteitscertificering. Dit geeft een beter inzicht in het diverse leveranciersbestand en integreert naadloos in bestaande strategieën voor het beheer van leveranciersrelaties.

Het vinden van diverse leveranciers en het rapporteren over de uitgaven voor leveranciersdiversiteit kan een moeilijk en handmatig proces zijn. Waarde is moeilijk te kwantificeren, ijkpuntgegevens ontbreken en kleinere leveranciers hebben niet de middelen om hun producten en diensten te promoten. Om deze redenen is technologie de beste manier om realtime gegevens over leveranciersdiversiteit weer te geven en het speelveld gelijk te trekken, zodat kleinere leveranciers kunnen concurreren met grotere ondernemingen.

Diversificatie van de toeleveringsketen is een strategie voor risicobeheer

Er zijn in de afgelopen 50 jaar veel opmerkelijke gebeurtenissen geweest die de toeleveringsketen hebben verstoord, maar de pandemie van het coronavirus heeft aangetoond dat enkelvoudige bevoorrading een unieke bedreiging vormt voor de nationale veiligheid, toen ziekenhuizen niet in staat waren om noodzakelijke artikelen als N95-maskers, persoonlijke beschermingsmiddelen en zelfs ingrediënten voor de productie van bepaalde medicijnen aan te schaffen. Bedrijven met vraag naar producten in meerdere landen kunnen profiteren van het verplaatsen van de productie dichter bij het klantenbestand om het aanbod op te voeren wanneer zich een verstoring voordoet.

Het aanhouden van een gevarieerde pool van leveranciers over de hele wereld helpt bedrijven schokken in de toeleveringsketen op te vangen en sneller te herstellen. Het introduceren van meer leveranciers in je bedrijf kan sommige kosten verhogen, maar de voordelen van het kunnen leveren van producten en materialen wegen op tegen de risico's van iets hogere kosten.

Deze video vertelt het verhaal van hoe Emirates Flight Catering slechts drie dagen had om zich aan te passen aan verstoorde toeleveringsketens die zich over de hele wereld uitstrekten.

Bovendien hebben inkoop in meerdere landen en nearshoring ook het voordeel dat ze diversificatie en duurzaamheid in de toeleveringsketen brengen. Zo veroorzaakt het coronavirus nog steeds logistieke nachtmerries in Amerikaanse havens. Containerschepen uit Azië kunnen hun goederen niet lossen, terwijl Amerikaanse consumenten en bedrijven weken of maanden wachten op artikelen die vroeger binnen enkele dagen binnenkwamen. Een TCO-analyse van een leveranciersrelatie kan uitwijzen dat werken met kleinere en middelgrote ondernemingen (mkb) en gelokaliseerde leveranciers aanzienlijke besparingen kan opleveren, terwijl ook de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd en verstoringen worden geminimaliseerd.

Duurzame toeleveringsketens leveren zakelijke waarde op lange termijn op

Transparante, duurzame toeleveringsketens zijn essentieel om kinderarbeid, mensenhandel, onveilige en ongelijke arbeidspraktijken uit te bannen en de milieueffecten te controleren. Bovendien eisen consumenten tegenwoordig dat bedrijven volledige verantwoordelijkheid nemen op elk niveau van de toeleveringsketen, wat betekent dat zichtbaarheid buiten de eerstelijnsleveranciers een strategische noodzaak is.

Inkoop kan een sleutelrol spelen bij het bereiken van de doelstellingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van een organisatie door middel van een duurzame toeleveringsketen. Dit kan worden bereikt door met leveranciers en partners samen te werken om bedrijfsafval te verminderen, het energieverbruik te verbeteren en de relaties met leveranciers te beheren met het oog op verantwoorde inkoopmethoden.

Volgens onderzoek van Gartner hebben drie op de vier organisaties programma's voor verantwoord inkopen geformaliseerd als middel om de duurzaamheid van de toeleveringsketen te bevorderen. Succes kan echter worden belemmerd door misvattingen als zouden duurzame alternatieven duurder zijn of moeilijker te verkrijgen en doordat het moeilijk is leveranciers en eisen te controleren.

Deze misvattingen zijn niet ongegrond, maar eerder misplaatst. Alternatieven voor de status quo kunnen duurder zijn, tijdrovend om te vinden en moeilijk te handhaven als inkoopteams werken met gedecentraliseerde softwaresystemen die het verzamelen en analyseren van gegevens tot een lastig proces maken. Dit leidt tot gemiste kansen die geld op tafel laten liggen en de organisatie blootstellen aan reputatie-, operationele en financiële risico's.

De juiste inkoop-KPI's voor je bedrijf kiezen

Het is belangrijk op te merken dat waarde, diversiteit, lokalisatie en duurzaamheid van de toeleveringsketen niet bestaan als op zichzelf staande KPI's; ze werken allemaal holistisch samen als onderdeel van een inkoopecosysteem. Dit leidt tot win-winpartnerschappen en creëert positieve economische, sociale en milieueffecten.

Hoe Unit4 en Scanmarket je kunnen helpen

Unit4 Spend analytics en Supplier Management van Scanmarket bieden organisaties een uniform platform voor volledig inzicht in het hele inkoopproces, van de eerste biedingen en voorstellen tot het beheer van de contractcyclus, naleving en relaties met leveranciers. Bekijk wat onze oplossingen voor uitgavenanalyse en leveranciersbeheer voor jou kunnen betekenen of neem contact op voor een persoonlijke demo.

Sign up to see more like this