Skip to main content
laptop with shopping cart

De viktigste trendene som bør være en del av innkjøpsstrategien din

Verdi, leverandørmangfold, lokalisering og bærekraft i forsyningskjeden er ikke bare frittstående KPI-er -de er en del av et innkjøpsøkosystem som skaper positive økonomiske, sosiale og miljømessige innvirkninger.

Basert på det vi ser i markedet og hører fra innkjøpsledere, setter strategiske innkjøpsledere fokus på verdi over kostnader, prioriterer leverandørmangfold og tilnærminger til flere anskaffelser, og legger vekt på bærekraft i forsyningskjeden.

Med tanke på alt vi har lært (og fremdeles lærer) de siste årene, tar de mest vellykkede innkjøpslederne seg tid til å identifisere virksomhetens samlede strategi og innrette denne strategien med KPI-er for innkjøp. Denne innrettingen bidrar til å øke den samlede lønnsomheten, men den legger også opp til langsiktig suksess med kunder, leverandører, ansatte og lokalsamfunnene som virksomheten drives i.

Det er på tide å prioritere verdi over kostnader

Innkjøpsavdelingen kontrollerer kostnader og forbruk i organisasjonens budsjett på en etisk måte. Men bare å se på kostnadene uten å ta hensyn til andre variabler kan faktisk øke kostnadene på lang sikt. Totale eierkostnader er nå en del av samtalen under anskaffelsesprosessen. Det er analysen av kjøpsprisen for et aktivum samt driftskostnadene gjennom hele livssyklusen til produktet eller tjenesten. Det store bildet inkluderer kvantifiserbare kostnader som oppkjøp og eierskap av et produkt eller en tjeneste, men inkluderer også kostnadene for endringshåndtering og prosesstyring som opplæring og muligheter for ansatte.

Du kan korte ned den strategiske anskaffelsesprosessen ved å integrere totale eierkostnader i den, trekke ut mer verdi fra leverandørkontraktene, forbedre leverandørinnovasjon og sikre høyere prosesseffektivitet. Det finnes mange forskjellige metoder som organisasjoner kan bruke for å opprette en TCO-modell. Men for å ta datainformerte beslutninger kreves vanligvis innsamling av data fra ulike kilder som leverandørkontrakter og programvare for forbruksanalyse.

En analyse av totale eierkostnader kan brukes på alt fra kapitalutgifter (f.eks. leie heller enn å kjøpe utstyr) til Talent Management (f.eks. bruke innleide arbeidere heller enn heltidsansatte). Det bidrar kort sagt til at kjøperorganisasjonen får den beste verdien for pengene som investeres for å oppnå bedre samsvar, redusere avbrudd og redusere risiko. Det kan til og med bidra til å integrere bærekraft i innkjøpsprosessen (f.eks. vann- eller strømsparing).

Inkluder et program for leverandørmangfold i ditt eksisterende program for leverandørhåndtering

Et annet emne er programmer for leverandørmangfold. En mangfoldig leverandør er klassifisert som en minoritetsbedrift, eller en virksomhet som eies av kvinner, veteraner, LHBT-personer, skadde veteraner eller en historisk lite utnyttet virksomhet. Det er viktig å merke seg at leverandørmangfold ikke er det samme som mangfold i forsyningskjeden (mer om det nedenfor). Men innarbeiding av ulike leverandører i strategien for styring av forsyningskjeden vil i seg selv mangfoldiggjøre forsyningskjeden.

Et program for leverandørmangfold er et viktig område der innkjøpsteamet kan styre en bedrifts forpliktelse til initiativer for mangfold og inkludering. Ved å kreve at alle leverandører registrerer seg på en egen portal kan du raskt registrere kvalifiseringsdata for leverandører, inkludert sertifiseringsdokumenter for mangfold. Dette gir bedre innsyn i det mangfoldige leverandørgrunnlaget, og det er enkelt å integrere i eksisterende strategier for leverandørhåndtering.

Det kan være en vanskelig og manuell prosess å finne mangfoldige leverandører og rapportere forbruket på leverandørmangfold. Verdi er vanskelig å kvantifisere, referansedata mangler, og mindre leverandører har ikke ressurser til å fremme produktene og tjenestene sine. Derfor er teknologi den beste måten for å vise sanntidsdata for leverandørmangfold og gjøre forholdene likere for alle. Da kan mindre leverandører konkurrere med større virksomheter.

Mangfoldiggjøring av forsyningskjeden er en risikostyringsstrategi

Det har vært mange betydelige forstyrrelser i forsyningskjeden i løpet av de siste 50 årene, men koronaviruspandemien eksponerte enkeltanskaffelse som en unik nasjonal sikkerhetstrussel når sykehus ikke kunne skaffe nødvendige artikler som N95-masker, personlig verneutstyr og til og med ingredienser for å produsere visse legemidler. Bedrifter med etterspørsel etter produkter i flere land kan dra nytte av å flytte produksjonen nærmere kundebasen for å øke forsyningen når avbrudd oppstår.

Et mangfoldig utvalg av leverandører over hele verden hjelper bedrifter med å hente seg inn igjen raskere etter avbrudd i forsyningskjeden. Innføring av flere leverandører i virksomheten din kan øke noen kostnader, men fordelene ved å kunne levere produkter og materialer overveier risikoen med høyere kostnader.

Denne videoen forteller historien om hvordan Emirates Flight Catering bare hadde tre dager på å tilpasse seg avbrudd i forsyningskjeder over hele verden.

I tillegg fører anskaffelse fra flere land og å flytte produksjonen nærmere også med seg den ekstra fordelen av mangfold og bærekraft i forsyningskjeden. Koronaviruset forårsaker for eksempel fremdeles logistiske mareritt ved amerikanske havner. Containerskip fra Asia kan ikke losse varene sine mens amerikanske forbrukere og bedrifter venter i uker eller måneder på varer som pleide å komme i løpet av dager. En analyse av totale eierkostnader for et leverandørforhold kan avdekke at arbeid med mindre og mellomstore bedrifter og lokaliserte leverandører kan generere betydelige besparelser samtidig som det reduserer utslipp av drivhusgasser og minimerer avbrudd.

Bærekraftige forsyningskjeder gir langsiktig forretningsverdi

Gjennomsiktige og bærekraftige forsyningskjeder er avgjørende for å bekjempe barnearbeid, menneskehandel, utrygge og urettferdige arbeidspraksiser samt for å overvåke miljøpåvirkninger. Dagens forbrukere krever også at bedrifter tar fullt ansvar på alle nivåer i forsyningskjeden, noe som betyr at oversikt over alle, ikke bare prioriterte leverandører er strategisk nødvendig.

Innkjøp kan spille en viktig rolle i å nå organisasjonens målsettinger for samfunnsansvar gjennom en bærekraftig forsyningskjede. Dette kan oppnås ved å engasjere leverandører og partnere for å redusere ineffektiv drift samt forbedre energiforbruket og leverandørhåndteringen for å få mer ansvarlige anskaffelsesmetoder

Ifølge Gartners forskning  har tre av fire organisasjoner formalisert ansvarlige anskaffelsesprogrammer som et middel for å drive bærekraft i forsyningskjeden. Suksessen kan imidlertid bli utsatt for misoppfatninger som at bærekraftige alternativer er dyrere eller vanskeligere å finne, og problemer med å overvåke leverandører og krav.

Disse misoppfatningene er ikke ubegrunnet, men har ikke rot i virkeligheten. Alternativer til dagens tilstand kan være dyrere, tidkrevende å anskaffe og vanskeligere å håndheve hvis innkjøpsteamene arbeider fra desentraliserte programvaresystemer som gjør innsamling og analyse av data til en tidkrevende prosess. Dette resulterer i tapte muligheter og inntekter, noe som kan skade organisasjonens omdømme, drift og økonomi.

Velg de riktige KPI-ene for innkjøp for bedriften din

Det er viktig å merke seg at bærekraft for forsyningskjede, verdi, mangfold og lokalisering ikke eksisterer som frittstående resultatindikatorer. De fungerer helhetlig som en del av et innkjøpsøkosystem. Dette resulterer i vinn-vinn-partnerskap og skaper positive økonomiske, sosiale og miljømessige innvirkninger.

Slik kan Unit4 og Scanmarket hjelpe deg

Unit4 sin Spend Analytics og Supplier Management fra Scanmarket gir organisasjoner en enhetlig plattform for fullstendig synlighet på tvers av hele anskaffelsesprosessen, fra innledende anbud og forslag til kontraktsoppfølging (CLM), compliance og leverandørrelasjoner.  Sjekk ut hva våre Spend Analytics og Supplier Management kan gjøre for deg, eller ta kontakt for en personlig demo.

Sign up to see more like this