Skip to main content
Byggg -og anleggsfirmaer risikerer en digital kalddusj etter 2023

Bygg- og anleggsfirmaer risikerer en digital kalddusj etter 2023

fra  februar 9, 2023 | 3 min lesetid

2023 ser ut til å bli et tøft år for bygg – og anleggssektoren. Økende inflasjon og renter, høye energi- og materialpriser og et usikkert miljø legger press på næringen. Investeringer i digital systemstøtte kan imidlertid være en måte å komme sterkere ut av krisen. Det mener Inge Hårsaker, Senior Account Manager New Business, i Unit4 som støtter seg på en nordisk rapport basert seg på en undersøkelse til bygg -og anleggsfirmaer i hele Norden.

 I rapporten som ble offentliggjort nylig, ble det funnet at 68 prosent av alle prosesser on site hos byggefirmaer kunne automatiseres. Den samme rapporten viser også at syv av ti nordiske byggefirmaer ikke anser seg for å gi den digitale systemstøtten som trengs.

– De store selskapene har innsett at det er digitalisering som gir dem best mulighet til å utvikle seg. Det betyr at de har digitale strategier og et budsjett for gjennomføring. For de bedriftene som har falt på etterskudd i digitaliseringen betyr 2023 en mulighet til å ta igjen tapt tid, sier Hårsaker

I rapporten «Utfordringer og drivkrefter for digitalisering av byggesektoren i Norden» står det blant annet at 98 prosent av byggeprosjektene overskrider budsjettet med 30 prosent eller mer. Den viser også at halvparten av byggefirmaene mangler digital støtte for prognoser og budsjettering av byggeprosjektene sine.

 – Allerede i dag kan digital teknologi øke lønnsomheten og effektiviteten til byggefirmaer. Vi trenger ikke vente på noen «ny» teknologi. Når andre faktorer, som kostnadssiden, er vanskelige eller umulige å påvirke, kan digitalisering gi direkte fordeler samtidig som den styrker bedriftens langsiktige konkurranseevne.

Analytikerne i konsulentselskapet Radar, som har skrevet rapporten, mener ERP-systemer er avgjørende for digitalisering og det er først og fremst de modne selskapene som leder dette innenfor bransjen. Sverige henger etter i forhold til alle andre nordiske land i byggebransjen.

Blant respondentene innen entreprenørselskapene er det imidlertid ingen forskjell mellom landene når det gjelder hvem som skal drive investeringene i og utvikle ERP-systemene – dette bør gjøres fra virksomheten eller linjedriften, ikke IT-avdelingen. Halvparten av respondentene mener også at ERP er avgjørende for i det hele tatt å kunne drive en videre digitalisering av bedriften.

– 2023 kan være det perfekte året for et byggefirma å investere i en digital fremtid. I 2024 kan det være for sent og kalddusjen fra et digitalt etterslep et faktum, avslutter Inge Hårsaker.

Last ned og les hele rapporten her.

Sign up to see more like this