Hoppa till huvudinnehåll
Hem
Byggföretag riskerar digital kalldusch efter 2023

Byggföretag riskerar digital kalldusch efter 2023

från  december 14, 2022 | 3 min läsning

2023 ser ut att bli ett tufft år för byggsektorn. Stigande inflation och räntor, höga energi- och materialpriser och en osäker omvärld pressar branschen. Investeringar i digitalt systemstöd kan dock vara ett sätt att ta sig ur krisen starkare. Det menar Mats van Halteren, Sales Executive, Unit4 och stödjer sig på en nordisk rapport som undersökt byggföretag i hela Norden.
 
I en undersökning som släpptes nyligen i år konstaterades att 68 procent av alla processer on-site på svenska byggföretag kunde automatiseras. Samma rapport visar också att sju av tio nordiska byggbolag inte anser sig ge det digitala systemstöd som behövs.
 
– De stora företagen har insett att det är digitalisering som ger dem bäst möjlighet att utvecklas. Det innebär att de har digitala strategier och en budget för genomförandet. För de företaget som halkat ner inom digitalisering innebär 2023 en möjlighet att ta igen förlorad tid, säger Mats van Halteren.   
 
Rapporten Utmaningar och drivkrafter för digitalisering av byggsektorn i Norden slår bland annat fast att 98 procent av byggprojekten överskrider sin budget med 30 procent eller mer. Den visar också att hälften av byggföretagen saknar digitalt stöd för att prognostisera och budgetera sina byggprojekt.
 
– Redan idag kan digital teknik öka byggföretagens lönsamhet och effektivitet. Vi behöver inte invänta någon ”ny” teknik. När andra faktorer är svåra eller omöjliga att påverka, som till exempel kostnadssidan, kan digitalisering ge direkta fördelar samtidigt som företaget stärker sin långsiktiga konkurrenskraft.
 
Analytikerna på konsultföretaget Radar, som författat rapporten, menar att ERP-systemen är avgörande för digitaliseringen och det främst är de mogna företagen som leder denna inom branschen. Tyvärr hamnar Sverige efter i jämförelse med samtliga övriga nordiska länder i byggbranschen.
 
Bland de tillfrågade inom byggföretagen är det dock ingen skillnad mellan länderna när det gäller vilka som bör driva investeringarna i och utveckla ERP-systemen – detta bör ske från affärs- eller linjeverksamheten, inte IT-avdelningen. Hälften av de svarande anser också att ERP är avgörande för att överhuvudtaget kunna driva en vidare digitalisering av företaget.  
 
– 2023 kan vara det perfekta året för ett byggbolag att investera sig in i en digital framtid. 2024 kan det vara för sent och kallduschen från en digital eftersatthet ett faktum, avslutar Mats van Halteren.

Ladda ner och läs hela rapporten kostnadsfritt här.

Registrera dig för att läsa fler inlägg som detta