Skip to main content
Cloudbaserte ERP systemer  - en rekke fordeler for nordiske virksomheter

Cloudbaserte ERP systemer - en rekke fordeler for nordiske virksomheter

fra  april 27, 2022 | 3 min lesetid

Moderne cloudbaserte ERP systemer innebærer en rekke fordeler for nordiske virksomheter. Det å ha en service provider som tar fullt ansvar for drift og vedlikehold av systemet gir kundene mulighet til å fokusere på egen virksomhet. 

De tidligere problemene med oppgraderinger er kraftig redusert, og flere og flere leverandører går nå over til små og kontinuerlige forbedringer og oppgraderinger som i liten grad merkes av kundene. 

  • Bruk av moderne APIer og grensesnitt gjør at muligheten for å integrere omkringliggende løsninger er bedre og sikrere. 
  • Tilgang til og bruk av «big data» muliggjøres på en helt annen måte.
  • Kundene kan shoppe apper eller koblinger til omkringliggende løsninger og på den måten bygge et økosystem etter hvert som man vokser og virksomheten endrer seg. 

Det er ingen tvil om at de aller fleste nordiske virksomheter er best tjent med en cloudbasert ERP løsning i motsetning til de tidligere on-prem modellene som krevde mer fokus, tid og ressurser for å forvalte egen løsning.

Vekst og kompleksitet henger sammen

Moderne cloudbaserte ERP løsninger har delvis endret noen av prinsippene for oppsett og tilpasning for hver enkelt kunde. I de aller fleste tilfeller bygger disse løsningene på et malbasert oppsett og et beste praksis bibliotek, og i svært liten grad kundespesifikke tilpasninger. Kunder med flere selskaper innenfor samme selskapsparaply kan benytte seg av malen når de vil kopiere ut flere klienter. Og om kunden har en relativt homogen forretningsstruktur så er dette en rask og smertefri prosess som i liten grad krever involvering fra leverandørens side, utover delvis uoversiktlige og komplekse prisstrukturer for betaling av selve tjenesten.

Med over 20 års fartstid i ERP bransjen i tillegg til en rekke styreverv i ulike bransjer, ser jeg at de nordiske selskapene i all hovedsak blir større og mer komplekse. Dette gjelder selvfølgelig ikke nyetableringer eller kunder som kan defineres i SMB-segmentet, men de større nordiske virksomhetene har i hovedsak en sterk vekstambisjon. 

Vekst kan komme organisk, men mange selskaper har også konkrete oppkjøpsplaner for å nå vekstmålene. Vi ser også flerfirmastrukturer (innenfor samme eierplattform) som driver svært forskjellige virksomheter. I tillegg til et rent driftsselskap er det mange eksempler på kunder som har egen eiendomsportefølje eller investeringsselskaper. Hvordan passer denne utviklingen med tanken som leverandørindustrien har for et moderne cloudbasert ERP system?

Bruk økonomimodell for å løse komplekse selskapsstrukturer

Løsningen for virksomheter som har en differensiert portefølje av selskaper er ikke å bevege seg bort fra skyen og tilbake til de mer tilpasningsdyktige on-prem løsningene. Løsningen er heller ikke å stole helt og fullt på at beste praksis og en malbasert implementering vil være riktig og kostnadseffektiv. 

For å løse komplekse selskapsstrukturer må man heller bruke økonomimodellen i systemene på en god måte. Med økonomimodell menes her den grunnmuren i systemet som består av konto og frie konteringsdimensjoner, samt relasjoner/rapporteringsstrukturer man kan bygge på disse. De som skal vurdere nye cloudbaserte ERP løsninger må se på antall dimensjoner tilgjengelige, om disse er «frie» og kan brukes ulikt fra konto til konto, samt om det er mulig å bygge en økonomimodell som kan forvaltes effektivt og endres etter hvert som kundene vokser. En syretest er om det er mulig å konsolidere selskapene på en god og effektiv måte. 

Det finnes noen få leverandører som har løst disse utfordringene på en god måte, men de aller fleste har nok utviklet løsninger som forutsetter en homogen og stabil forretningsdrift med organisk vekst som ikke avviker mye fra eksisterende virksomhet. 

Registrer deg for å lese flere innlegg som dette